S hrdostí Vám představujeme exkluzivní numismat věnovaný Cyrilu a Metodějovi – Slovanským věrozvěstům, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

U příležitosti 1150. výročí schválení staroslověnštiny papežem Hadriánem II., které si tento rok připomínáme, byla vyražena exkluzivní stříbrná medaile ze 2 uncí ryzího stříbra 999/1000. Díky ražbě v nejvyšší mincovní kvalitě a selektivnímu ručnímu zlacení ryzím zlatem 999/1000 můžete obdivovat každý detail tohoto originálně zpracovaného numismatu.

Numismat má rovněž extrémně nízkou limitaci – bylo vyraženo pouze 868 ks pro celý svět! Každý exemplář má navíc individuální číslo na hraně. Získáte tak svůj vlastní unikát, který připomíná tuto významnou událost našich dějin!

I samotný design je skutečným uměleckým skvostem. Na aversu medaile jsou vyobrazeny portréty Cyrila a Metoděje, s knihou v ruce, a opis SCHVÁLENÍ STAROSLOVĚNŠTINY PAPEŽEM. Revers zdobí dobové vyobrazení Krista na kříži, nad nímž jsou znázorněny český lev a moravská a slezská orlice a okolo znaky hlaholice. Vše je doplněno o letopočty 868–2018.

Výtvarný návrh pamětní stříbrné medaile pochází z dílny předního českého medailéra Vladimíra Oppla, autora mj. designu současné oběhové dvacetikorunové mince.
Elegantní dřevěná kazeta
Rezervací této unikátní 2uncové medaile získáte:

  • 62,2 gramů ryzího stříbra (999/1000)
  • Unikátní design a nejvyšší mincovní kvalitu
  • Pouze 868 kusů pro celý svět!
  • Individuální číslování na hraně
  • Elegantní dřevěnou kazetu a Certifikát autentičnosti


Vzhledem k unikátnímu zpracování a vysokému zájmu o tento exkluzivní numismat, který najdete pouze v nabídce Národní Pokladnice, je jeho dostupnost velice nízká. Připomeňte si významný milník našich dějin – schválení staroslověnštiny papežem – a neváhejte s rezervací.

Specifikace
Kov:
Stříbro 999/1000
Průměr:
50 mm
Hmotnost:
2 oz (62,2 g)
Kvalita:
Nejvyšší mincovní kvalita, leštěné razidlo
Země původu:
Česká republika
Rok emise:
2018
Limitace:
868

Na žádost knížete Rastislava vyslal císař Michal III. bratry Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, aby zde se svou družinou šířili křesťanství a kulturu. Metoděj se soustředil na duchovní stránku a Cyril se zaměřil na praktickou evangelizaci. Pro Slovany sestavil abecedu z 38 písmen, odvozených z řeckých písmen, známou jako hlaholice.

Začátkem roku 867 se Cyril a Metoděj vydali na cestu do Říma, kde bylo jejich úkolem zajistit 3 hlavní záležitosti: potvrzení staroslovanské řeči v liturgii římskokatolického obřadu, vysvěcení učedníků na kněze a zřízení samostatné církevní hierarchie pro Velkou Moravu, která by byla závislá přímo na papeži.

Papež Hadrián II. je v roce 868 přijal a vyhověl všem jejich požadavkům. Metoděj získal kněžské a nakonec i biskupské posvěcení s povýšením na arcibiskupa a papežského delegáta pro slovanské národy. Došlo k novým vysvěcením duchovních pro Velkou Moravu a papež rozhodl o obnovení arcibiskupství na území Moravy.

Od 14. století jsou Cyril a Metoděj uctívaní jako patroni Velké Moravy. V 19. století byli Cyril a Metoděj vyhlášení patrony všech slovanských národů. Papež Jan Pavel II. je vyhlásil za spolupatrony Evropy. Přínos Cyrila a Metoděje nelze chápat jen v rovině církevní, ale také v oblasti kultury, písma a všeobecné vzdělanosti.

ANO, zašlete mi prosím stříbrnou medaili Cyril a Metoděj za cenu 7 490 Kč (+ 149 Kč poštovné a balné). Medaili mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla medaile zakoupena. Společně s medailí obdržím navíc Certifikát autentičnosti a elegantní dřevěnou kazetu. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijeti nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku.  Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.