1. Jaký je rozdíl mezi mincí, medailí a numismatickým exemplářem?

2. Chci začít sbírat numismaty. Jak se mohu stát zákazníkem Národní Pokladnice?

3. Ztratil jsem jednu minci či medaili z odebírané kolekce, mohu ji znovu zakoupit a sbírku si tak doplnit?

4. Zavazuje mě zakoupení první mince či medaile k zakoupení celé příslušné kolekce?

5. Mohu sbírání kolekce kdykoli přerušit?

6. Pokud se mi mince či medaile nebude líbit, mohu jej vrátit?

7. Kolik času mám na vrácení?

8. Jak a kde mohu zásilku vrátit?

9. Jak dlouho budu čekat na objednanou zásilku?

10. Co mám udělat, pokud jsem obdržel zásilku poškozenou?

11. Odjíždím na dovolenou a nebudu mít možnost následující zásilky převzít. Mohu odběr dočasně pozastavit?

12. Mohu změnit adresu pro odběr objednaných mincí či medailí?

13. Co mám udělat, pokud jsem neobdržel/a zásilku?

14. Co mám dělat, pokud jsem za zásilku zaplatil/a a příšla mi upomínka na platbu?

15. Jakým způsobem mohu provést úhradu za zásilku?

 16. Co mám dělat, pokud jsem za zásilku uhradil/a na poště dobírku, přesto byla obsahem zásilky ještě složenka?

17. Mám možnost Vás osobně navštívit v kamenném obchodě?

1. Jaký je rozdíl mezi mincí, medailí a numismatickým exemplářem?

Všechny mince a medaile v nabídce Národní Pokladnice se označují jako numismatické exempláře či numismaty, ať se jedná o sběratelské mince nebo pamětní medaile. Základní vlastnosti, jimiž se mince vyznačují, jsou nominální hodnota, rok emise a název emitenta. Představují zákonné platidlo. Účelem pamětní medaile je pak zvěčnit významnou osobnost nebo událost, přičemž medaile nejsou zákonnými platidly a emitovat je může libovolná instituce nebo soukromá osoba. Medaile mohou být provedeny jak mincovní technikou, tak odléváním.  

2. Chci začít sbírat numismaty. Jak se mohu stát zákazníkem Národní Pokladnice?

Pokud chcete objednat některý z produktů Národní Pokladnice, můžete tak učinit přímo na webových stránkách Národní Pokladnice. Případně se obraťte na oficiální rezervační linku 810 100 500. Tímto se stanete zákazníkem Národní Pokladnice a začnete dostávat informace o dalších nabídkách.  

3. Ztratil jsem jednu minci či medaili z odebírané kolekce, mohu ji znovu zakoupit a sbírku si tak doplnit?

Sbírku lze doplnit, pokud dosud nedošlo k vyčerpání limitu a numismaty jsou dostupné v nabídce Národní Pokladnice. Zejména v případě unikátních kolekcí v limitovaných sériích existuje riziko, že všechny exempláře dostupné v nabídce Národní Pokladnice budou prodány. V tom případě nebudete mít příležitost numismat, který hledáte, získat.
Chcete-li si ověřit dostupnost exempláře, který postrádáte, kontaktujte prosím zákaznické oddělení Národní Pokladnice na telefonním čísle 810 100 500 nebo e-mailem na adrese info@narodnipokladnice.cz.  

4. Zavazuje mě zakoupení první mince či medaile k zakoupení celé příslušné kolekce?

Národní Pokladnice nabízí jak kolekce, tak jednotlivé numismatické exempláře. Podrobný popis se nachází vždy v zaslané nabídce a rezervačních podmínkách a dále na internetové stránce. Každý zákazník může sbírání dané série kdykoli přerušit. Objednání prvního numismatu Vás nezavazuje, abyste ve sbírání pokračovali, nicméně v tom případě ztrácíte možnost zakoupit kolekci za zvýhodněnou cenu. Pokud začnete příslušnou kolekci sbírat, budete dostávat další její exempláře v měsíčních intervalech. Pokud zásilka nesplní Vaše očekávání, máte 14 dní na to, abyste ji případně na vlastní náklady odeslali zpět. Pokud se rozhodnete, že již nechcete, aby Vám byly zasílány další exempláře z dané kolekce, oznamte tuto skutečnost zákaznickému oddělení na telefonním čísle 810 100 500 či písemně dopisem nebo e-mailem na adrese info@narodnipokladnice.cz.  

5. Mohu sbírání kolekce kdykoli přerušit?

Chcete-li rezignovat na sbírání dané série, měli byste tuto skutečnost sdělit zákaznickému oddělení na telefonním čísle 810 100 500 či písemně dopisem nebo e-mailem na adresu info@narodnipokladnice.cz.
Může se stát, že rezignujete na sbírání dané série, ovšem plánovaná zásilka Vám již byla odeslána. V tom případě zaslanou minci či medaili vraťte ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste ji obdrželi. Náklady na zaslání hradí zákazník.  

6. Pokud se mi mince či medaile nebude líbit, mohu je vrátit?

Vše, co si z nabídky Národní Pokladnice objednáte, můžete vrátit, pokud nesplňuje Vaše očekávání. V tom případě tak učiňte do 14 dní ode dne, kdy zboží obdržíte, a to v originální kapsli.
Zásilku odešlete na adresu: Národní Pokladnice, Odnos, 223 10  Praha 023
Náklady na vrácení zásilky hradí zákazník.  

7. Kolik času mám na vrácení?

Pokud zaslaná mince či medaile nesplňuje Vaše očekávání, můžete ji odeslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy jste ji obdrželi.  

8. Jak a kde mohu zásilku vrátit?

Zásilku adresujte Národní Pokladnici. Chcete-li urychlit proces registrace vrácených zásilek, můžete ji odeslat na adresu: Národní Pokladnice, Odnos, 223 10  Praha 023. Tam se zasílají výhradně vracené mince či medaile, takže tato informace dorazí do Národní Pokladnice mnohem rychleji. Náklady na odeslání hradí zákazník. Pro vracení  respektujte prosím Obchodní podmínky České pošty.  

9. Jak dlouho budu čekat na objednanou zásilku?

Mince a medaile odesíláme do 14 dnů od obdržení objednávky.  

10. Co mám udělat, pokud jsem obdržel zásilku poškozenou?

Pokud zásilku dostanete poškozenou, informujte o tom zákaznické oddělení. Další kroky Vám sdělí náš konzultant.  

11. Odjíždím na dovolenou a nebudu mít možnost následující zásilky převzít. Mohu odběr dočasně pozastavit?

Ano, kontaktujte naše zákaznické oddělení s termínem, kdy nebudete na uvedné adrese k zastižení. Po tuto dobu Vám nebudou zásilky odesílány.  

12. Mohu změnit adresu pro odběr objednaných mincí či medailí?

Ano, kontaktuje prosím naše zákaznické oddělení na telefonním čísle 810 100 500 či písemně dopisem nebo e-mailem na adresu info@narodnipokladnice.cz.  

13. Co mám udělat, pokud jsem neobdržel/a zásilku?

Zkontrolujte prosím ve své domácnosti, zda někdo přeci jen nepřevzal zásilku a nezapomněl Vám o tom říci. V podobných případech často zjistíme, že právě k tomu došlo. Pokud je numismat částí kolekce, prohlédněte si prosím důkladně celou kolekci a srovnejte ji s naší fakturou. Občas se lze zmýlit kvůli záměně jednotlivých kusů a domnívat se, že jeden z nich nebyl dodán. Pokud se Vám i přesto nepodaří zásilku dohledat, kontaktuje prosím naše zákaznické oddělení na telefonním čísle 810 100 500.  

14. Co mám dělat, pokud jsem za zásilku zaplatil/a a příšla mi upomínka na platbu?

Zkontrolujte prosím, zda jste platbu odeslali se správným variabilním symbolem a se správnou částkou. Pokud jsou údaje platby v pořádku, kontaktujte prosím naše zákaznické oddělení na telefonním čísle 810 100 500.  

15. Jakým způsobem mohu provést úhradu za zásilku?

K platbě můžete využít přiloženou složenku, popř. zaplatit prostřednictvím jednorázového příkazu k úhradě z Vašeho účtu.  

16. Co mám dělat, pokud jsem za zásilku uhradil/a na poště dobírku, přesto byla obsahem zásilky ještě složenka?

Pokud jste obdržel/a zásilku na dobírku, přiloženou složenku neplaťte. Požadovanou částku jste uhradil/a při jejím převzetí. Na přiložené faktuře, jejíž součástí je i složenka, je v případě dobírky uvedena informace: „Hrazeno dobírkou“.  

17. Mám možnost Vás osobně navštívit v kamenném obchodě?

Národní Pokladnice nemá kamennou prodejnu. Můžete nás kontaktovat na tel. čísle zákaznického servisu 810 100 500 nebo na emailové adrese info@narodnipokladnice.cz.