Český král a římský císař

Život Karla IV. uctěn ryzím zlatem

Kolekce: Život Karla IV.

Ohodnoťte jako první!

0
  • Život Karla IV. v originální sbírce 7 pamětních medailí
  • Zušlechtění ryzím zlatem 999/1000
  • Nejvyšší mincovní kvalita
  • Umělecký návrh od předního českého medailéra Vladimíra Oppla
  • Certifikát autentičnosti
  • Typ: Kolekce
  • Dostupnost: Omezené množství
Cena: 990 Kč

Karel IV. - český král a římský císař

Nejvýznamnější panovník českých dějin 

Karel IV. - český král a římský císař. Na svou dobu byl Karel IV. neobyčejně inteligentní a vzdělaný muž, obratný politik a vladař, který byl zároveň známý svojí zbožností a láskou k vlasti. Jako český král se těšil mezi lidmi všeobecné úctě. Během své vlády povznesl české země na vrchol evropského kulturního, hospodářského a politického dění. V pohřební řeči byl poprvé nazván jako „otec vlasti“ a po právu se mu tak říká dodnes.

K uctění tohoto panovníka vydala Národní Pokladnice výjimečnou sérii pamětních medailí připomínajících nejvýznamější události a okamžiky jeho života. Jedinečnou kolekci zahajuje originálně zpracovaná medaile "Korunovace Karla IV. českým králem". Emise je zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 a je ražena v nejvyšší mincovní kvalitě.

Avers zobrazuje slavnostní korunovaci Karla IV. českým králem. Karel IV. je zobrazen sedící na trůně, přioděn do pláště, v ruce drží korunovační klenoty - žezlo a říšské jablko a na jeho hlavu je právě vkládána koruna. Nad korunou je letopočet 1347 připomínající datum této významné události. Na reversu jsou vyobrazeny znaky zemí Koruny české, v jejichž středu je královská koruna. Okruží lemuje nápis Karel IV. - otec vlasti a letopočet 1316-1378.

Návrh designu pochází z dílny významnéhé českého medailéra Vladimíra Oppla, mimo jiné autora oběžné dvacetikoruny.

Připomeňte si tuto významnnou událost v životě Karla IV. i v českých dějinách prostřednictvím krásné pamětní medaile. Emise "Korunovace Karla IV. českým králem" je první medailí z originální sbírky sedmi pamětních medailí Život Karla IV. Nyní máte možnost si postupně zkompletovat své luxusní numismatické album, které získáte zcela zdarma.

Ukázka dalších medailí v kolekci

Objednejte si pamětní medaili oslavující českého krále Karla IV., panovníka, který povznesl české země na evropské výsluní, za cenu 990 Kč.

Medaile "Korunovace Karla IV. českým králem" je první emisí z mini kolekce Život Karla IV. Více o této kolekci naleznete v záložce "O kolekci".

Cena: 990 Kč
Zušlechtění:
24karátové zlato (999/1000)
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
26 g
Základní kov:
Měď
Kvalita:
Leštěné razidlo
Limitace:
10 000 kompletních sbírek

Život Karla IV. uctěn ryzím zlatem

Přeneste se do 14. století, do fascinující doby Karla IV. Díky emisím z kolekce Život Karla IV. budete mít ve své sbírce nádherné  numismaty a zároveň se dozvíte řadu zajímavostí o nejvýznamnějším českém panovníkovi a jeho zásluhách.

Výjmečnou sbírku sedmi pamětních medailí otevírá emise připomínající korunovaci Karla IV. českým králem. Dále bude sbírka Život Karla IV. obsahovat medaile připomínající jeho životní milníky, vedle již zmíněné korunovace jsou to hned na počátku jeho života slavnostní křtiny. Z významných osobností v Karlově životě připomene papeže Klimenta VI. a z mnoha Karlových počinů představí zemský zákoník Majestas Carolina, česky Karlův majestát, nebo Zlatou Bulu Karla IV., jež se stala základním ústavním dokumentem římsko-německé říše. 

Každá emise z této originální sbírky je zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 a ražena v nejvyšší mincovní kvalitě. Autorem všech uměleckých návrhů je uznávaný sochař a medailér Vladimír Oppl, mimo jiné autor oběžné dvacetikoruny a také Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

K vystavení a uložení  sbírky, která je přísně limitována - pouhými 10 000 kompletními sadami, slouží luxusní numismatické album.

Další medaile v kolekci a luxusní album

Cena první emise "Korunovace Karla IV. českým králem" je 990 Kč. Navíc poštovné první emise hradíme za Vás. 

Cena dalších šesti medailí v kolekci činí 990 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné). Pamětní medaile ze sbírky Život Karla IV. budete dostávat přibližně každý měsíc. Každou emisi můžete vrátit do 14 dnů ode dne jejího doručení. V takovém případě Vám Národní Pokladnice s.r.o. vrátí částku, za níž byla pozlacená medaile zakoupena.

Ano, chci začít sbírat pamětní medaile Život Karla IV. Objednávám si první pamětní medaili Korunovace Karla IV. českým králem zušlechtěnou ryzím zlatem za cenu 990 Kč vč. poštovného a balného. Peníze nezasílám předem, pamětní medaile ze základního kovu zušlechtěného ryzím zlatem bude hrazena při odběru dobírkou poštovnímu doručovateli. Pokud si pamětní medaili Korunovace Karla IV. českým králem ponechám, objednám si tak dalších šest pamětních medailí z kolekce Život Karla IV. Ty budu dostávat přibližně jednou měsíčně, každou za cenu 990 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné). Každou pamětní medaili zušlechtěnou ryzím zlatem mohu vrátit do 14 dnů ode dne jejího doručení. V takovém případě mi Národní Pokladnice s.r.o. vrátí částku, za niž byla pamětní medaile zakoupena. Sbírání medailí ze sbírky Život Karla IV. mohu kdykoli ukončit. O svém rozhodnutí ukončit sbírání musím neprodleně informovat Národní Pokladnici písemně, telefonicky nebo emailem.

Tato nabídka je platná do 31. 12. 2021, pokud nedojde k vyprodání zásob. Máte právo kdykoliv ukončit objednávku pamětních medailí z kolekce Život Karla IV. a nechat odstranit své údaje z rezervačního seznamu kolekce. Po ukončení objednávky Vám již nebudou další medaile z kolekce zasílány. Národní Pokladnice s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit částku poštovného a balného za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Národní Pokladnice s.r.o. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky Národní Pokladnice s.r.o. naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Karel IV. - český král a římský císař

Nejvýznamnější panovník českých dějin 

Karel IV. - český král a římský císař. Na svou dobu byl Karel IV. neobyčejně inteligentní a vzdělaný muž, obratný politik a vladař, který byl zároveň známý svojí zbožností a láskou k vlasti. Jako český král se těšil mezi lidmi všeobecné úctě. Během své vlády povznesl české země na vrchol evropského kulturního, hospodářského a politického dění. V pohřební řeči byl poprvé nazván jako „otec vlasti“ a po právu se mu tak říká dodnes.

K uctění tohoto panovníka vydala Národní Pokladnice výjimečnou sérii pamětních medailí připomínajících nejvýznamější události a okamžiky jeho života. Jedinečnou kolekci zahajuje originálně zpracovaná medaile "Korunovace Karla IV. českým králem". Emise je zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 a je ražena v nejvyšší mincovní kvalitě.

Avers zobrazuje slavnostní korunovaci Karla IV. českým králem. Karel IV. je zobrazen sedící na trůně, přioděn do pláště, v ruce drží korunovační klenoty - žezlo a říšské jablko a na jeho hlavu je právě vkládána koruna. Nad korunou je letopočet 1347 připomínající datum této významné události. Na reversu jsou vyobrazeny znaky zemí Koruny české, v jejichž středu je královská koruna. Okruží lemuje nápis Karel IV. - otec vlasti a letopočet 1316-1378.

Návrh designu pochází z dílny významnéhé českého medailéra Vladimíra Oppla, mimo jiné autora oběžné dvacetikoruny.

Připomeňte si tuto významnnou událost v životě Karla IV. i v českých dějinách prostřednictvím krásné pamětní medaile. Emise "Korunovace Karla IV. českým králem" je první medailí z originální sbírky sedmi pamětních medailí Život Karla IV. Nyní máte možnost si postupně zkompletovat své luxusní numismatické album, které získáte zcela zdarma.

Ukázka dalších medailí v kolekci

Objednejte si pamětní medaili oslavující českého krále Karla IV., panovníka, který povznesl české země na evropské výsluní, za cenu 990 Kč.

Medaile "Korunovace Karla IV. českým králem" je první emisí z mini kolekce Život Karla IV. Více o této kolekci naleznete v záložce "O kolekci".

Cena: 990 Kč
Specifikace
Zušlechtění:
24karátové zlato (999/1000)
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
26 g
Základní kov:
Měď
Kvalita:
Leštěné razidlo
Limitace:
10 000 kompletních sbírek

Život Karla IV. uctěn ryzím zlatem

Přeneste se do 14. století, do fascinující doby Karla IV. Díky emisím z kolekce Život Karla IV. budete mít ve své sbírce nádherné  numismaty a zároveň se dozvíte řadu zajímavostí o nejvýznamnějším českém panovníkovi a jeho zásluhách.

Výjmečnou sbírku sedmi pamětních medailí otevírá emise připomínající korunovaci Karla IV. českým králem. Dále bude sbírka Život Karla IV. obsahovat medaile připomínající jeho životní milníky, vedle již zmíněné korunovace jsou to hned na počátku jeho života slavnostní křtiny. Z významných osobností v Karlově životě připomene papeže Klimenta VI. a z mnoha Karlových počinů představí zemský zákoník Majestas Carolina, česky Karlův majestát, nebo Zlatou Bulu Karla IV., jež se stala základním ústavním dokumentem římsko-německé říše. 

Každá emise z této originální sbírky je zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 a ražena v nejvyšší mincovní kvalitě. Autorem všech uměleckých návrhů je uznávaný sochař a medailér Vladimír Oppl, mimo jiné autor oběžné dvacetikoruny a také Řádu Tomáše Garrigua Masaryka.

K vystavení a uložení  sbírky, která je přísně limitována - pouhými 10 000 kompletními sadami, slouží luxusní numismatické album.

Další medaile v kolekci a luxusní album

Cena první emise "Korunovace Karla IV. českým králem" je 990 Kč. Navíc poštovné první emise hradíme za Vás. 

Cena dalších šesti medailí v kolekci činí 990 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné). Pamětní medaile ze sbírky Život Karla IV. budete dostávat přibližně každý měsíc. Každou emisi můžete vrátit do 14 dnů ode dne jejího doručení. V takovém případě Vám Národní Pokladnice s.r.o. vrátí částku, za níž byla pozlacená medaile zakoupena.

Ano, chci začít sbírat pamětní medaile Život Karla IV. Objednávám si první pamětní medaili Korunovace Karla IV. českým králem zušlechtěnou ryzím zlatem za cenu 990 Kč vč. poštovného a balného. Peníze nezasílám předem, pamětní medaile ze základního kovu zušlechtěného ryzím zlatem bude hrazena při odběru dobírkou poštovnímu doručovateli. Pokud si pamětní medaili Korunovace Karla IV. českým králem ponechám, objednám si tak dalších šest pamětních medailí z kolekce Život Karla IV. Ty budu dostávat přibližně jednou měsíčně, každou za cenu 990 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné). Každou pamětní medaili zušlechtěnou ryzím zlatem mohu vrátit do 14 dnů ode dne jejího doručení. V takovém případě mi Národní Pokladnice s.r.o. vrátí částku, za niž byla pamětní medaile zakoupena. Sbírání medailí ze sbírky Život Karla IV. mohu kdykoli ukončit. O svém rozhodnutí ukončit sbírání musím neprodleně informovat Národní Pokladnici písemně, telefonicky nebo emailem.

Tato nabídka je platná do 31. 12. 2021, pokud nedojde k vyprodání zásob. Máte právo kdykoliv ukončit objednávku pamětních medailí z kolekce Život Karla IV. a nechat odstranit své údaje z rezervačního seznamu kolekce. Po ukončení objednávky Vám již nebudou další medaile z kolekce zasílány. Národní Pokladnice s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit částku poštovného a balného za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Národní Pokladnice s.r.o. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky Národní Pokladnice s.r.o. naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.