Cyril a Metoděj

Výroční medaile z 5 uncí ryzího stříbra

Představujeme Vám překrásnou pamětní medaili Cyril a Metoděj vyraženou do 5 uncí ryzího stříbra. Tato pamětní medaile je emitována u příležitosti 1 150. výročí schválení staroslověnštiny papežem, které si tento rok připomínáme. O schválení staroslověnštiny se největší měrou zasadili bratři Cyril a Metoděj, kteří přišli na Velkou Moravu šířit křesťanství a kulturu mezi prostý lid.

Mincovním kovem tohoto numismatu je ryzí stříbro 999/1000 a průměr je úctyhodných 65 mm. Jedinečnost jubilejní stříbrné medaile zdůrazňuje její vysoký reliéf, který se vyjímá na 155,5 gramech ryzího stříbra 999/1000. Numismat je zároveň ražený v té nejvyšší mincovní kvalitě, díky čemuž můžeme sledovat i ty nejmenší detaily překrásného designu. Striktní limitaci pouhých 499 exemplářů pro celý svět zajištuje individuální číslo na hraně emise. 

Na aversu medaile jsou vyobrazeny portréty Cyrila a Metoděje, s knihou v ruce, a opis SCHVÁLENÍ STAROSLOVĚNŠTINY PAPEŽEM. Revers zdobí dobové vyobrazení Krista na kříži, nad nímž jsou znázorněny český lev a moravská a slezská orlice a okolo znaky hlaholice. Vše je doplněno o letopočty 868–2018.

Grafický návrh aversu i reversu této výjimečné pamětní medaile je dílem významného českého akademického sochaře a medailéra Vladimíra Oppla, mj. autora české oběžné dvacetikoruny a Řádu T. G. Masaryka. Za své mince a medaile získal Vladimír Oppl četná ocenění.

Elegantní dřevěný box

Rezervací medaile získáte:

  • 155,5 gramů ryzího stříbra 999/1000 
  • Jistotu nízké limitace - pouze 499 kusů pro celý svět!
  • Emisi s individuálním číslováním na hraně
  • Originální návrh od významného českého akademického sochaře a medailéra Vladimíra Oppla
  • Certifikát autentičnosti a elegantní dřevěnou kazetu

 

Specifikace
Kov:
Stříbro 999/1000
Hmotnost:
5 oz (155,5 g)
Průměr:
65 mm
Limitace:
499 kusů celosvětově
Kvalita:
Nejvyšší mincovní kvalita, leštěné razidlo
Autor návrhu:
akad. sochař Vladimír Oppl

Na žádost knížete Rastislava vyslal císař Michal III. bratry Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, aby zde se svou družinou šířili křesťanství a kulturu. Začátkem roku 867 se Cyril a Metoděj vydali na cestu do Říma, kde bylo jejich úkolem zajistit 3 hlavní záležitosti: potvrzení staroslovanské řeči v liturgii římskokatolického obřadu, vysvěcení učedníků na kněze a zřízení samostatné církevní hierarchie pro Velkou Moravu, která by byla závislá přímo na papeži. V roce 868 je papež Hadrián II. přijal a vyhověl všem jejich požadavkům.

 

Od 14. století jsou oba věrozvěsti uctíváni jako patroni celé Moravy. V 19. století byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech slovanských národů. V roce 1980 byli papežem Janem Pavlem II. prohlášeni za spolupatrony Evropy. Je důležité uvědomit si, že přínos misie Cyrila a Metoděje nelze chápat pouze v rovině církevní, ale též v oblasti kultury, písma a obecné vzdělanosti. Jejich vliv také nelze vymezit jen na Velkou Moravu či české země, neboť cyrilometodějská misie sehrála velmi významnou roli v dějinách většiny slovanských národů.

ANO, objednávám si výroční pamětní medaili Cyril a Metoděj z 5 uncí ryzího stříbra za cenu 15 990 Kč (+ 0 Kč poštovné a balné ). Nepodstupuji tím žádné riziko, medaili mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla emise zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do 30. 06. 2019, pokud do té doby nedojde k vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.