665. výročí korunovace Karla IV. římským císařem

Otec vlasti uctěn medailí z pravého zlata

S hrdostí Vám představujeme jedinečnou pamětní medaili, jež uctívá největšího Čecha a také nejvýznamnějšího panovníka naší vlasti, Karla IV., a s níž se Vám do rukou dostane kus české historie!

Tato výjimečná pamětní medaile byla vyražena do pravého 14karátového zlata (585/1000). Výjimečnost medaile spočívá i v tom, že se razí leštěným razidlem. Ražba takové emise se provádí razidlem, které nenese žádné stopy opotřebení. Díky nejvyšší mincovní kvalitě jsou nádherně zřetelné i ty nejdrobnější detaily zobrazeného motivu. Proto jsou tyto emise mezi znalci velice žádané!

Autorem výtvarného návrhu je známý český akademický sochař Vladimír Oppl, mimo jiné autor návrhu české dvacetikoruny nebo autor druhé největší zlaté mince na světě! Nádherný a do detailu propracovaný design vyniká na neobvyklém průměru 18 mm.

Avers medaile vyobrazuje detailně propracovaný portrét Karla IV. Na reversu pak medailér vyobrazil českého dvouocasého lva. Lev je symbolem síly, odvahy, moci, hrdosti, ušlechtilosti a královského postavení. 

Karel IV., nejvýznamnější český panovník, byl v anketě Národní Pokladnice právě Vámi vybrán jako největší Čech. Z tří tisíc respondentů volilo téměř 60% (tj. 1804 hlasů) právě tohoto českého velikána, který se zasadil svou vládou o rozkvět českých zemí. Se všemi Vašimi oblíbenými osobnostmi se můžete seznámit právě v nové kolekci Zlaté osobnosti českého národa.

Rezervací medaile získáte:

  • Pravé zlato 585/1000
  • Překrásný design od předního českého medailéra Vladimíra Oppla
  • Nejvyšší mincovní kvalitu
  • Certifikát autentičnosti a dřevěný rám pro uložený medaile ZDARMA

S touto překrásnou zlatou pamětní medailí oslavíte 665. výročí korunovace Karla IV. římským císařem, které jsme si letos připomněli. O pamětní medaile s českou tematikou je vždy obrovský zájem. Neváhejte proto a objednejte si i Vy svou pamětní medaili Karel IV. ještě dnes!

Specifikace
Kov:
14karátové zlato 585/1000
Hmotnost:
2,00 g
Průměr:
18 mm
Kvalita:
Nejvyšší mincovní kvalita - leštěné razidlo
Země emitenta:
Česká republika
Autor návrhu:
Vladimír Oppl

Karel IV. byl prvorozeným synem českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Jeho křestní jméno bylo Václav, jméno Karel dostal při biřmování po kmotru – francouzském králi Karlovi IV. Krásném. Za pobytu na královském dvoře ve Francii navštěvoval přednášky na pařížské artistické fakultě, jeho učitelem a rádcem byl Pierre de Rosieres. V roce 1333 ho Jan Lucemburský na naléhání české šlechty pověřil správou Čech a Moravy. Českým králem se stal v roce 1346, když jeho otec zahynul v bitvě u Kresčaku. Korunován byl novou svatováclavskou korunou roku 1347. Za římského císaře byl korunován ve Svatopetrské bazilice v roce 1355.

 

Karel IV. ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Praha se díky němu stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti. Upravil vztah českého státu k říši zlatou bulou roku 1356, která mimo jiné stanovovala právo svobodné volby českého krále pro případ, že by panovnický rod vymřel. Karel také založil novou státní instituci – země České Koruny. Ta byla nadřazena českému králi i stavovské obci. Za svůj život dal Karel IV. vybudovat nový královský palác, založil Nové Město v Praze, zařídil pokračovací práce na chrámu sv. Víta, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn, založil řadu klášterů. Jeho zásluhou vznikla v Praze první univerzita ve střední Evropě, Karlova univerzita 1348. Karel IV. dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých zemí k prosperitě.

ANO, zašlete mi prosím zlatou pamětní medaili Karel IV. za cenu 3990 Kč (+ 89 Kč poštovné a balné). Medaili mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla medaile zakoupena. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Společně s medailí obdržím Certifikát autentičnosti a dřevěný rám pro uložení medaile ZDARMA Nabídka je platná do 31. října 2020 nebo do vyprodání zásob Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.