Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Je nejznámější postavou českých dějin. Proslul jako rozvážný státník, diplomat a stavitel. Český národ si jej v anketě zvolil za Největšího Čecha! Řeč je o středověkém králi Karlovi IV., kterého Národní Pokladnice připomíná veřejnosti zbrusu novou medailí v unikátním zpracování!

Karel IV. jako symbol národní hrdosti

Pamětní medaile Karel IV. zdarma

Přišel na svět do zlaté kolébky jako princ Václav. Jeho otcem byl udatný Jan Lucemburský a matkou Eliška Přemyslovna, žena ze starobylého českého rodu Přemyslovců. I přesto, že počátky jeho života nebyly veselé, dostalo se mu prvotřídního vzdělání na francouzském dvoře krále Karla IV., jehož jméno později při biřmování přijal.

O několik let později se do Čech vrátil jako markrabě moravský, bohužel milovanou zemi své matky spatřil zcela zpustošenou a jeho životním cílem bylo navrátit jí lesk a slávu a učinit ji centrem své moci. Po smrti svého otce, který padl v bitvě u Kresčaku, nastoupil i na český trůn.


Karel IV. se v průběhu času projevil jako obratný politik a diplomat. K rozmachu své říše využíval promyšlenou sňatkovou politiku. Byl celkem čtyřikrát ženat a všechny jeho svazky vznikly za účelem zajištění dědiců a mocenského rozmachu.

Český král Čechy miloval, ctil odkaz svých přemyslovských předků a za jeho života došlo v království k rozkvětu. Nechal vybudovat nejen Nové Město, opravit Pražský hrad, postavit kamenný most přes Vltavu či zhotovit Svatováclavskou korunovační korunu nedozírné hodnoty. Za jeho vlády po celé zemi vznikla řada klášterů, hradů či se zasadil o vznik první univerzity severně od Alp.

To vše z něj dodnes činí nejvýznamnějšího vládce našich dějin, který byl právem národem nejprve provolán Otcem vlasti a o stovky let později i zvolen Největším Čechem!

Karel IV. na pamětní medaili od Vladimíra Oppla

Za designem pečlivě zpracované pamětní medaile stojí přední český sochař Vladimír Oppl, který je mimo jiné autorem současné oběžné dvacetikoruny. Autor ve svém návrhu uctivě zachytil z profilu našeho Největšího Čecha, Karla IV. a pozadí za panovníkem doplnil o gotické prvky, jež odkazují jak ke Karlově době, tak i jeho stavitelské vášni.

Pamětní medaili získáte exkluzivně pouze v Národní Pokladnici!

Pamětní medaile vzdávající hold našemu Největšímu Čechovi se pyšní unikátním starožitným efektem, průměrem 30 mm a hmotností 8 g.

Medaili můžete získat pouze v Národní Pokladnici, a to zcela zdarma včetně poštovného a balného! S objednávkou medaile se nepojí další závazky.

Cílem a posláním Národní Pokladnice je dát možnost každému milovníkovi historie či numismatiky vlastnit připomínku na svoji bohatou historii.

Pro více informací o pamětní medaili s Karlem IV. navštivte: PAMĚTNÍ MEDAILE KAREL IV. ZDARMA

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.