Unikátní historická sada ke 100. výročí narození Jana Pavla II.

Sada oslavující papeže, který změnil svět!

Přednostně Vám představujeme exkluzivní novinku - u příležitosti 100. výročí narození Jana Pavla II. byl Národní Pokladnicí speciálně sestaven unikátní set. V uzavřené magnetické akrylové kapsli naleznete: tři stříbrné mince – dvě vatikánské a jednu polskou, tři vatikánské známky z roku 1979, jednu pamětní polskou bankovku s papežem Janem Pavlem II., jejichž popis uvádíme níže.  

První mince s nominální hodnotou 10 zlotých byla vyražena v roce 2005 do stříbra 925/100. Na aversu mince můžete spatřit Jana Pavla II. před bazilikou svatého Petra ve Vatikánu. Revers mince pak na své pravé straně vyobrazuje orla jako znak Polské republiky, v okruží se nachází nápis RZECZPOSPOLITA POLSKA (Republika polská).

Druhá mince s nominální hodnotou 500 lir byla vyražena v roce 1983 do stříbra 835/1000. Na aversu mince můžete spatřit logo vatikánské mincovny vydávané u příležitosti mimořádného jubilea milosrdenství. Toto logo představuje Syna Božího, jenž bere na své plece zbloudilého člověka. Na reversu mince je vyobrazen vatikánský znak Jana Pavla II.

Třetí mince s nominální hodnotou 1000 lir byla vyražena v roce 1983 do stříbra 835/1000. Avers mince vyobrazuje samotného papeže Jana Pavla II. zdravícího lid. Na reversu mince je vyobrazen vatikánský znak Jana Pavla II.

Známka s nominální hodnotou 170 lir z roku 1979 ukazuje erb papeže Jana Pavla II.. Známka s nominální hodnotou 250 lir z roku 1979 ukazuje papeže Jana Pavla II. zdravícího lid. Známka s nominální hodnotou 400 lir z roku 1979 ukazuje Ježíše Krista , jež předává sv. Petrovi klíče od kostela.

Kromě mincí a známek tvoří sadu i jedna polská pamětní bankovka s Janem Pavel II. Bankovka má nominální hodnotu 50 PLN a byla vydána Polskou národní bankou. 

Všechny výše uvedené emise z pamětní sady jsou v neoběhové tedy vynikající kvalitě!

Rezervací sady získáte:

  • Tři stříbrné mince -  dvě vatikánské a jednu polskou
  • Tři vatikánské známky z roku 1979
  • Jednu pamětní polskou bankovku s papežem Janem Pavlem II.
  • Ochrannou akrylovou kapsli
  • Certifikát autentičnosti
  • Dřevěnou kazetu

 

Specifikace
První mince:
Stříbro 925/1000, 32 mm, 14 g, 10 zlotých, 2005
Druhá mince:
Stříbro 835/1000, 11 mm, 29 g, 500 lir, 1983
Třetí mince:
Stříbro 835/1000, 31,5 mm, 14,5 g, 1000 lir, 1983
První známka:
40x30 mm, 170 lir, 1979
Druhá známka:
40x30 mm, 250 lir, 1979
Třetí známka:
40x30 mm, 400 lir, 1979
Bankovka:
144x72 mm, 50 zlotých, 2005

Karol Józef Wojtyła se narodil v polských Wadowicích 18. května 1920 jako mladší ze dvou synů Karola Wojtyły a Emilie, rozené Kaczorowské. Karol začal studovat na Jagellonské univerzitě v Krakově, ta ale byla o rok později, po vpádu nacistických vojsk do země na podzim 1939, uzavřena. Od roku 1940 pracoval jako dělník v lomu, a poté v chemickém závodě, aby si vydělal na živobytí a také se vyhnul deportacím na nucené práce do Německa.

Později začal navštěvovat kurzy tajného kněžského semináře v Krakově a po válce, 1. listopadu 1946, byl vysvěcen na kněze. Byl poslán do Říma, kde získal doktorát teologie poté, co obhájil svou práci na téma víry v díle sv. Jana od Kříže. Roku 1948 se vrátil do Polska a působil v několika menších farnostech i jako univerzitní kaplan, a to až do roku 1951, kdy navázal na svá filozofická a teologická studia.

Papežem byl zvolen 16. října 1978. Zvolil si jméno Jan Pavel II. a úřadu nejvyššího pastýře světové církve se ujal 22. října. Během svého pontifikátu vykonal 146 pastoračních návštěv v Itálii a jako římský biskup navštívil 317 z celkem 332 existujících farností města Řím. Apoštolských cest po celém světě, které byly projevem jeho trvalé pastorační péče o místní církve, vykonal celkem 104. Předsedal celkem 147 beatifikačním obřadům, během nichž blahořečil 1338 mužů a žen, a také 51 kanonizacím, při nichž svatořečil 482 osob.

ANO, zašlete mi prosím sadu 100. výročí narození jana Pavla II. za cenu 7 900 Kč (+149 Kč poštovné a balné). Sada bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Sadu mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla sada zakoupena. Společně se sadou obdržím navíc Certifikát autentičnosti a dřevěnou kazetu. Nabídka je platná do 31. ledna 2020 nebo do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.