První ražba Čtyřzlatníku císaře Františka Josefa I. započala roku 1870. Ano, jedná se o originální historickou zlatou minci s podobiznou m tohoto panovníka a ryzostí 900/1000.

  • Na aversu je vyobrazen portrét mladého císaře Františka Josefa I. Ve spodní části je umístěna další zkratka - K. B., jež označuje ražbu v mincovně Kremnice.

  • Na reversu mince je vyobrazen znak Maďarska a v okruží nápis „MAGYAR KIRALYSAG“. V dolní části reversní strany je uveden rok ražby 1870 a po stranách je uvedena nominální hodnota 10 Fr (franky) a 4 Frt (forinty).

Zajímavostí je uvedená dvojí nominální hodnota vyjádřená ve forintech a francích zároveň. Průměr mince je 19 milimetrů a hmotnost 3,22 gramu. Hrana je vroubkovaná. Národní Pokladnice ručí za kvalitu a zachovalost klasifikovanou jako velmi dobrá.

Ražba proběhla ve slavné, mincovně Kremnice. Historie mincovny sahá až do 14. století a dodnes razí státní platidla, pamětní medaile a mince. V následujících letech se ražba každoročně opakovala a to až do roku 1892. Jednotlivé ražby se od sebe drobě lišily zejména ve vyobrazení hlavy panovníka.

Objednávkou získáte:

  • Originální historickou minci z roku 1870
  • 3,22 gramu zlata (900/1000)
  • Garance zachovalosti mince
  • Certifikát autentičnosti & originální dřevěnou kazetu

Historický exemplář je vložen do čtvercové archivační kapsle a společně s ní uložen do reprezentativního boxu. Nedílnou součástí zásilky je Certifikát autentičnosti, který potvrzuje veškeré výše uvedené parametry.

František Josef I., císař rakouský, král český a uherský, král lombardský, benátský, dalmatský, chorvatský a slavonský, se ujal vlády ve svých osmnácti letech dne 2. prosince 1848 v Olomouci. Bylo to poté, co se trůnu v jeho prospěch vzdal dosavadní císař a jeho strýc Ferdinand I. Dobrotivý. František Josef I. vládl až do své smrti v listopadu 1916. Stal se tak jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě a dožil se též nejvyššího věku ze všech habsburských panovníků, 86 let.

Politicky se František Josef I. nejprve prezentoval jako totalitní vládce. Navíc v prvních letech podléhal mladý panovník vlivu své matky, ambiciózní arcivévodkyně Žofie Bavorské. V roce 1849 krvavě potlačil revoluci v Uhrách. Následně se stal symbolem reakční formy vlády nazývané jako Bachův neoabsolutismus (podle rakouského ministra vnitra Alexandra von Bacha), který se v podstatě snažil o posílení integrace Rakouska a jeho další centralizaci. Stavěl se nepřátelsky ke všem demokratizačním snahám. Nicméně je také spojen s řadou reforem, které mimo jiné umožnily velký rozvoj průmyslu a bankovnictví. Jedním z dokladů dokazujících císařovo totalitní jednání bylo nařízení deportovat významného českého žurnalistu Karla Havlíčka Borovského do jihotyrolského Brixenu. To se stalo v prosinci roku 1851 bez jakéhokoli soudního řízení.

V roce 1860 vydal František Josef I. tzv. Říjnový diplom, který otevřel cestu k reformě Rakouska v konstituční monarchii. Postupně si zvykal na roli konstitučního panovníka, která sice neodpovídala jeho smýšlení, ale postupně ji přivykl a přizpůsobil se. Stal se spíše mužem kompromisu než zastáncem tvrdé politické linie. Ústava z prosince 1867 stanovila jasné pravomoci císaře a krále, který se stal symbolem jednoty dvojstátí Rakousko-Uherska. Toto období bylo také dobou vzestupu jeho popularity. Jestliže v roce 1848 byl symbolem nepopulární reakce a v roce 1853 na něj byl dokonce spáchán atentát. Po roce 1867 se stárnoucí František Josef I. stal nejpopulárnějším členem dynastie a respektovaným monarchou, což jistě souviselo s jeho novou politickou linií kompromisu a opatrným zasahováním do politického života monarchie.

ANO, objednávám si mincii Čtyřzlatník císaře Františka Josefa I. za cenu 11 900 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné ). Nepodstupuji tím žádné riziko, minci mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla emise zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti. Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Zlato 900/1000
Průměr:
19 mm
Hmotnost:
3,22 g
Kvalita:
Velmi dobrá
Dvojí nom. hodnota:
10 Fr (franky) a 4 Frt (forinty)
Mincovna:
Kremnica
Země původu:
Rakousko-Uhersko
Rok emise:
1870