Představujeme Vám výjimečnou sadu dvou dolarových mincí s vyobrazením faraona Tutanchamona a Sfingy, nejslavnější ikony starověkého Egypta!

Mince jsou zušlechtěny dvěma kovy, ryzím zlatem 999/1000 a černým niklem. Tato specifikace výmluvně charakterizuje atmosféru starého Egypta a navíc ji v nabídce Národní Pokladnice najdete pouze ojediněle.

Průměr jednotlivých mincí dosahuje úctyhodných 44 mm a váha jedné odpovídá 37 g. Raženy jsou v nejvyšší mincovní kvalitě, tedy v kvalitě proof.

  • Na reversu je vyobrazena Tutanchamonova posmrtná maska, jeden z největších pokladů, který byl v egyptském Údolí králů objeven. Maska a nápisy "Tutanchamon" a "Starověký Egypt" jsou zuslěchtěny ryzím zlatem. V pozadí se nachází egyptské hieroglyfy vyryté do černého niklu.
  • Revers druhé mince zaplňuje světoznámá Sfinga, která je největší vytesanou sochou do jednoho kusu kamene. Sfinga a nápisy "Sfinga" a "Starověký Egypt" jsou zuslěchtěny ryzím zlatem. V pozadí se nachází egyptské hieroglyfy vyryté do černého niklu.

Dominantou aversových stran je portrét Alžběty II., královny britského společenství a dále nominální hodnota, rok a země, ve kterých byly mince vyraženy.

Objednávkou získáte:

  • Sadu dvou mincí zušlechtěných černým niklem a ryzím zlatem
  • Záruku Nejvyšší mincovní kvality (proof)
  • Certifikáty autentičnosti
  • Luxusní mincovní rám ZDARMA!

Tutanchamon, 11. faraon 18. dynastie, byl faraonem Horního a Dolního Egypta. Vládl v době slavné a mocné 18. dynastie, kterou egyptologové považují za jednu z nejvýznamnějších dynastií v dějinách Egypta. Jeho vláda trvala pouhých 9 let, pravděpodobně mezi lety 1333–1323 př. n. l. Faraonem se stal přibližně ve věku devíti let a vládl až do své smrti (18 let).

Patří k nejproslulejším faraonům vůbec. Slávu získal především díky skutečnosti, že jeho hrobka byla první a dosud jedinou nalezenou kompletní hrobkou i s pohřební výbavou. Světově proslulou hrobku předčasně zesnulého faraona objevil po téměř 3300 letech v roce 1922 v egyptském Údolí králů britský archeolog Howard Carter. Tutanchamonova hrobka obsahovala kompletní pohřební výbavu, která se skládala z různých věcí pro faraonovu posmrtnou potřebu. Bylo v ní nalezeno více než 3500 uměleckých děl, z nichž téměř všechna byla nedotčena, nyní je možné je spatřit v egyptském muzeu v Káhiře.

Díky nálezu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraonech z daného období. Pro egyptology ovšem nadále zůstává, v důsledku jeho poměrně krátké vlády, jedním z nejméně probádaných a politicky významných panovníků v historii egyptských dějin. Podle výzkumů a testů DNA byl jeho otcem král Achnaton a matkou Achnatonova sestra – královna Kija. Incestní vztahy v egyptských dynastiích byly běžné a jeho rodiče tudíž nijak nevybočovali. Snad i díky tomu byl faraon slabší fyzické konstituce, což prokázaly testy na jeho mumii. Mimo to měl, stejně jako jeho otec, malý rozštěp horního patra. Levou nohu měl kratší než pravou, a proto musel při chůzi používat dřevěné hole.

Britským expertům se podařilo najít dostatek důkazů, které objasnily faraonovo předčasné úmrtí. Tutanchamon utrpěl vážná zranění během kolize, zapříčiněné příliš rychlou jízdou koňským spřežením v roce 1323 př. n. l. Vážnost zranění byla navíc umocněna jeho genetickými defekty, vývojovými vadami a sníženou imunitou způsobenou infekcí malárie.

ANO, objednávám si sadu dvou mincí se Sfingou a faraonem Tutanchamonem za cenu 1 990 Kč (+129 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, zásilku mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zásilka zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti a luxusní mincovní rám. Emise budou hrazeny dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Základní kov
Zušlechtění:
Ryzí zlato 999/1000 a černý nikel
Průměr:
2x 44 mm
Hmotnost:
2x 37 g
Kvalita:
2x Proof
Nominální hodnota:
2x 1 $
Země původu:
Šalamounovy ostrovy
Rok emisí:
2019