V roce 2002 se 12 členských zemí Evropské unie rozloučilo se svou národní měnou a přijalo měnu jednotnou: EURO. Mezi tyto státy patřily: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko. A tak už můžete tušit, že v této nabídce není jedna mince, ale celá sada.

Pouze 1000 sběratelů (tak nízká je celosvětová limitace) může vlastnit tuto kompletní sadu12 národních mincí, které nemohou být odlišnější a zajímavější. Každá z nich totiž vyjadřuje svou vlastní národní identitu.

Specifikace a škála motivů je stejně široká, jako je národní symbolika všech 12 států. Mince pohybující se svými rozměry v rozmezí od 14 do 21 milimetrů a váhou od 0,55 do 3,66 gramů jsou zhotoveny z nejrůznějších kovů, mezi kterými najdete bronz, nikl, aluminium i měď. Pamatujete ještě na Fenik, Centim, Drachmu, Liru, nebo Escudo? V naší sadě najdete nejen ty.

Exkluzivní sada 12 mincí z doby před zavedením eura

Objednávkou získáte:

  • Sadu 12 mincí z doby před zavedením eura
  • Jistotu velmi nízké limitace, pouhých 1000 sad
  • Záruku vysoké kvality – mince, se nikdy nedostaly do oběhu
  • Tematické mincovní album

Přestože se jedná o oběžné mince, do oběhu se nikdy nedostaly. A tak jsou ve velmi vysoké kvalitě. Opravdu exklusivní sada je uložena v krásném numismatickém albu s motivem mapy Evropy a vlajky Evropské unie.

Oslavte 20. výročí eura spolu s posledními mincemi Evropy. Exkluzivní sada 12 mincí z doby před zavedením jednotné měny eura je překrásnou sbírkou, nejen pro milovníky numismatiky.

Specifikace
Sada:
12 mincí
Kov:
různý
Kvalita:
oběžná
Limitace:
1 000 ks
Průměr:
různý
Hmotnost:
různá
Země původu:
různá
Rok emise:
různý

Myšlenka evropské integrace se vyvíjela po stovky let a její počátky lze hledat již v dobách raného středověku. Když byl Karel Veliký v roce 800 n. l. korunován římským císařem, jeho území téměř odpovídalo velikostí a tvarem oblasti, kterou pokrývalo šest zakládajících států Evropského hospodářského společenství. Během středověku byl považován za ztělesnění spravedlivého a ochranného křesťanského vládce.

Jeho politické názory měly velký vliv na středověk, kdy se začala objevovat myšlenka západního světa jako jediné politické entity. Svým způsobem by se dalo hovořit o rané myšlence sjednocené Evropy, a proto je Karel Veliký některými považován za zakladatele evropské myšlenky.

Ve stoletích následujících po Karlu Velikém se vize sjednocené Evropy téměř vytratila. V pozdějším středověku docházelo častěji ke konfliktům mezi feudálními státy s různými národními aliancemi. K překonání těchto konfliktů mezi četnými státy bylo po druhé světové válce vyvinuto vážné úsilí o vytvoření trvalého míru pro obyvatele Evropy. Uvědomění si potřeby rovnováhy sil na kontinentu v kombinaci se vznikem mezinárodního práva vedly Evropu k rychlému směřování ke sjednocení.

Srdce evropské jednoty bylo vytvořeno sblížením Německa a Francie. Bylo to způsobeno především osobním úsilím Konrada Adenauera, prvního kancléře Spolkové republiky Německo, a Charlese de Gaulla, francouzského prezidenta.

Základ současné Evropské unie položili italský federalista Altiero Spinelli a francouzský patriot Jean Monnet, známější jako otec Schumanova plánu, který byl předložen v roce 1950. Zpočátku se omezoval na společný trh s uhlím a oceli (ESUO), zakládajícími státy Unie byly Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko.

Římská smlouva podepsaná v roce 1957 byla důležitým milníkem na cestě k evropskému sjednocení. Šest členských států ESUO také založilo Evropské hospodářské společenství (EHS) a také Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Dne 1. července roku 1967 vstoupila v platnost tzv. Slučovací smlouva.

Touto dohodou byly výkonné orgány ESUO, EHS a Euratomu sjednoceny do rady Evropského společenství (ES). ES bylo poprvé rozšířeno v roce 1973, kdy byly přijaty Spojené království, Dánsko a Irsko. Během 80. let se Společenství rozšířilo do jižní Evropy, v roce 1981 se připojilo Řecko a v roce 1986 Španělsko a Portugalsko.

Dne 7. února 1992 se 12 členských států dohodlo v Maastrichtské smlouvě na založení Evropské Unie (EU). Vedle hospodářské unie byla klíčovou součástí těchto dohod měnová unie. V prosinci 1995 se zástupci 15 členských zemí dohodli, že společná měna se bude nazývat „euro“, a rozhodli o konečném harmonogramu jejího oficiálního zavedení.

Bylo dosaženo dohody o tom, které státy vstoupí do Hospodářské a měnové unie (HMU), a následovalo vytvoření Evropské centrální banky (ECB). Mezi národy patřily Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko.

V červnu 2000 bylo do eurozóny přijato také Řecko. Dne 1. ledna 1999 byly stanoveny oficiální směnné kurzy pro měny všech států účastnících se Unie. Odpovědnost za fiskální politiku v této době oficiálně převzala Evropská centrální banka, kdy bylo zavedeno euro jako prostředek pro bezhotovostní převod finančních prostředků. Dne 1. ledna 2002 začala oficiální výměna všech národních měn za eurobankovky a mince.

Dnes je euro jediným zákonným platidlem v členských státech. Po 12 průkopnících eurové měny se k měnovému společenství postupně připojovaly další evropské státy, a tak se zavedením eura, jako jednotného zákonného platidla pro evropský národ, kontinent o krok přiblížil k realizaci Churchillovy vize „Spojených států evropských“.

ANO, objednávám si sadu 12 mincí před zavedením eura, za cenu 990 Kč (+99 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, sadu mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla sada zakoupena. Sada bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do 31. prosince 2022, nebo do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.