Tento jedinečný stříbrný exemplář je skutečným historickým artefaktem emitovaným v posledním období vlády císaře Františka Josefa I. Historická dvoukorunová stříbrná mince s ryzostí 835/1000 je bezpochyby důstojnou vzpomínkou na tohoto významného habsburského vládce.

František Josef I., císař rakouský, král český a uherský se ujal vlády ve svých osmnácti letech. Vládl až do své smrti roku 1916, a stal se tak jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě. Dožil se požehnaných 86 let, nejvyššího věku ze všech habsburských panovníků.

Ražba této dvoukoruny císaře Františka Josefa I. započala roku 1912, a skončila o rok později, v roce 1913. Jedná se tak o originální historickou stříbrnou minci s podobiznou tohoto panovníka a ryzostí 835/1000.

Objednávkou získáte:

  • Historickou minci ze stříbra 835/1000
  • Raženou před více než 100 lety
  • Minci zachovalou v extrémně dobré kvalitě
  • Elegantní balení a Certifikát autentičnosti

Historický exemplář je vložen do archivační kapsle a společně s ní uložen do reprezentativního boxu. Nedílnou součástí zásilky je Certifikát autentičnosti, který potvrzuje veškeré výše uvedené parametry.

František Josef I. se zpočátku politicky prezentoval jako totalitární vládce. V prvních letech vlády podléhal mladý panovník vlivu své matky, ambiciózní arcivévodkyně Žofie Bavorské. V roce 1849 krvavě potlačil revoluci v Uhrách. Následně se stal symbolem reakční formy vlády nazývané jako Bachův neoabsolutismus, který se snažil o posílení integrace Rakouska a jeho další centralizaci a stavěl se nepřátelsky ke všem demokratizačním snahám. František Josef I. je rovněž spojen s řadou reforem, které mimo jiné umožnily velký rozvoj průmyslu a bankovnictví.

Jedním z dokladů dokazujících císařovo totalitární jednání bylo jeho nařízení deportovat významného českého žurnalistu Karla Havlíčka Borovského do jihotyrolského Brixenu, což se stalo v prosinci roku 1851 bez jakéhokoli soudního řízení.

V roce 1860 vydal tzv. Říjnový diplom, který otevřel cestu k reformě Rakouska v konstituční monarchii a postupně si zvykal na roli konstitučního panovníka, která sice neodpovídala jeho smýšlení, ale postupně se jí přizpůsobil.

Stal se spíše mužem kompromisu než zastáncem tvrdé politické linie. Ústava z prosince 1867 stanovila jasné pravomoci císaře a krále, který se stal symbolem jednoty dvojstátí Rakousko-Uherska. Toto období bylo také dobou vzestupu jeho popularity.

Jestliže v roce 1848 byl symbolem nepopulární reakce a v roce 1853 na něj byl dokonce spáchán atentát, po roce 1867 se stárnoucí František Josef I. stal nejpopulárnějším členem dynastie a respektovaným monarchou.

ANO, objednávám si historickou dvoukorunovou minci Františka Josefa I., za cenu 1 290 Kč (+129 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, zásilku mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zásilka zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti. Emise bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Stříbro 835/1000
Průměr:
27,1 mm
Hmotnost:
10 g
Kvalita:
Extrémně dobrá
Nominální hodnota:
2 koruna
Země původu:
Rakousko
Rok emise:
1912-1913