Představujeme vám velkou knihu Historie mincovnictví, která vás v celkem sedmi kapitolách provede historií platidel od Keltů až po současnost.

Jak už je v Národní Pokladnici zvykem, velké knihy doplňujeme reálnými mincemi. Ani tato kniha není výjimkou. Čtenáře zaujme nejen odborným textem a ilustracemi, ale také řadou replik dobových mincí a dokonce i československou Korunou z roku 1922!

V jednotlivých kapitolách naleznete informace zejména o tom, od kdy do kdy se mince razily, jak vypadaly, kdo byl zadavatelem, kdo je razil, jak se dostaly na naše území.
(podrobnější popis knihy naleznete ve vedlejší záložce)

Velká kniha Historie mincovnictví byla vydána ve velmi nízkém nákladu, pouhých 2000 výtisků. Takto nízká limitace si zaslouží individuální číslování, které je vyraženo do přední straně. Kniha je uložena v elegantním ochranném knižním obalu stejné barvy a je v nabídce pouze v Národní Pokladnici.

Objednávkou získáte:

 • Odbornou ilustrovanou knihu
 • Sbírku replik historických platitel
 • Originální československou korunu z roku 1922

Platidla změnila svět a dodnes mění. V naší knize jsme navždy zachytili milníky i panovníky, kteří se o vývoj mincovnictví zasloužili. Historii můžete doslova držet v rukou!

V každé kapitole je uložen jeden numismat:

 1. Tetradrachma Biatec
 2. Denár J. Caesara
 3. Denár Boleslava I.
 4. Pražský groš Václava II.
 5. Tolar Rudolfa II.
 6. Fratišek Josef: 2tolar z roku 1857
 7. František Josef: 100koruna z roku 1908 (Dáma v oblacích)
 8. Koruna z roku 1922

Stručný popis kapitol:

Sbírka replik historických platitel

Kapitola Keltské mincovnictví se věnuje ražbě mincí kolem 3. století př. n. l., které bylo nejednotné ve vahách, ryzosti, a i ve vyobrazeních. Symbolika motivů mincí zde byla spjatá s náboženstvím, zvířaty a mytologií. Popisuje také mincovní systém, který byl založený na řeckém systému. Dále pojednává o kmenech a jejich vlastní ražbě mincí – příkladem zde jsou uvedeny Stradonice a Bratislava.

Druhá kapitola líčí historii Římských mincí, zejména pak začátek ražby 289 př. n. l., vznik drachem a denárů, první mince s vroubkovanými okraji mincí, počátek ražby Caesarova zlatého AUREU, zvýšení ryzosti mincí za Diokleciánovi vlády, zlatý SOLIDUS Konstantina I., datovatelné mince s konkrétními nápisy a vyobrazeními a v neposlední řadě i pohyb těchto mincí na našem území (římské tábory, obchod, žold).

Třetí kapitola je věnována Období denárů a brakteátů, jejichž ražba začala v letech 935–972 a jedná se o první mince, které razili čeští panovníci od 10. století do roku 1300. V jejich opise byla vyražena jména panovníků, které končili slovem DUX (latinsky vůdce, kníže). Kapitola také popisuje propojení denárů se symboly, rituály a zvyky raně středověké společnosti. Kniha se také zaměřuje na měnící se kvalitu mincí a jejich časté praskání a lámání se.

Následující kapitola Období grošů, velký prostor je věnován způsobu ražby grošů. Vylíčena je zde také dlouhá historie grošů. Jejich averzní strana nesla text DEI GRATIA REX BOEMIE (Z boží milosti král český) a reverz zobrazoval heraldického lva a opis GROSSI PRAGENSIS (Groše pražské). Prostor zde má i mincová reforma „Ius regale montanorum“, která proběhla pod taktovkou českého krále Václava II.

Pátá kapitola popisuje Nástup tolarů, jejich začátek ražby za Ludvíka I. Jagellonského, stříbrnou rudu v Jáchymově a jejich ražbu, která proběhla v letech 1520–1916. Kapitola také pojednává o peněžních reformách, které se tolarů dotkly tím, že vytvářely nové měny (MALEY GROSS, KREJCARE). Část se také věnuje portrétům panovníků, které byly zobrazeny na averzní straně spolu s opisem titulů. Na minci byly také často zobrazeny státní nebo rodové erby.

Šestá a sedmá kapitola líčí mince Františka Josefa a panování tohoto císaře, který vládl necelých 68 let. Za jeho vlády prošel měnový systém třemi strukturami. První, konvenční měna, vznikla za vlády Marie Terezie a šlo o jednotný měnový systém s Bavorskem, kdy byly v oběhu měděné a stříbrné krejcary a stříbrné tolary. Druhá, rakouská měna, byla obdobím zlatých mincí (něm. gulden, maď. forint, lat. florin, čes. zlatník nebo zlatka). Třetí, korunová měna, ukončila konvenční měnu a koruna platila až do roku 1918 a byla ražena v Kremnici nebo ve Vídni.

Poslední kapitola se věnuje mincím po roce 1918. Ukazuje dějiny československé koruny a její osudy v několika obdobích; Protektorát a Slovenský stát, Poválečné období, Od měnové reformy po novou ústavu, ČSSR, ČSFR, 1993 – současnost.

ANO, zašlete mi prosím knihu Historie mincovnictví za cenu 5 990 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Kniha bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Knihu mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla kniha zakoupena. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Počet kapitol:
8
Počet replik:
7
Počet mincí:
1
Rozměry:
210 x 287 x 30 mm
Země původu:
Česká republika
Rok:
2020
Limitace:
2 000 kusů