Majestátní jelen

uctěn 1 kg ryzího stříbra 999/1000!

Překrásná stříbrná mince s impozantním průměrem!

Je pro nás velkým potěšením Vám představit překrásnou stříbrnou minci, která zajisté obohatí Vaši cennou sbírku. Tato mince je věnována nádhernému a velmi obdivovanému zvířeti, jelenovi, kterého můžete spatřit i v českých lesích.

Její jedinečnost je ještě zdůrazněna unikátním číslem, které se nachází na hraně každé mince, a které současně potvrzuje přísnou limitaci pouhých 199 kusů pro celý svět. Díky tomuto číslování je každá mince unikátem!

Mincovním kovem numismatu je ryzí stříbro 999/1000, jeho hmotnost je ohromující 1 kilogram a průměr
impozantních a neuvěřitelných 180 milimetrů. Tento průměr byl do 1 kg stříbra vyražen vůbec poprvé!

Design numismatu je navíc detailně zpracován. Revers mince vyobrazuje jelenovu tvář až do nejmenších detailů jako je struktura jeho kůže. V pozadí si můžete všimnout velkého množství šrafování, které má vzbuzovat pocit jako by zvíře právě vycházelo z lesa.

Autor návrhu do designu navíc zakomponoval velký detail – listy, které zdobí parohy jelena a motýly, kteří kolem nich létají. Ve spodní části mince jsou po obou stranách siluety jelenů a siluety dalších lesních zvířat. V horním okruží reversní stranu můžeme spatřit opisný nápis Majestic Wildlife Deer , což můžeme volně přeložit jako Majestátní divoký život – Jelen.

Objednávkou mince si zajistíte:
  • 1 000 gramů ryzího stříbra 999/1000
  • Striktní limitaci - pouhých 199 kusů pro celý svět
  • Impozantní průměr 180 mm
  • Individuální číslování na hraně
  • Nejvyšší mincovní kvalitu
  • Překrásný a detailně propracovaný design
  • Elegantní dřevěnou kazetu včetně Certifikátu autentičnosti
  • Možnost platby až na 3 bezúročné splátky

Stříbrná mince s impozantním a neobvyklým průměrem 180 mm je přísně limitována pouhými 199 kusy pro celý svět, což je potvrzeno unikátním číslem nacházejícím se na její hraně!

Jelen je považován za krále divoké zvěře. Stejně jako lev nebo had, jelen symbolizuje různé věci a je o něm mnoho legend a mýtů. V některých kulturách je toto zvíře dokonce považováno za posvátné s duchem oddanosti a plným jemnosti. Obecně jsou jeleni spojeni s laskavostí a říká se o nich že jsou spojeni s bohy.

V křesťanské symbolice je jelen představitelem velkého tajemství. V moralizujících příbězích Gesta Romanorum, což je sbírka pověstí, legend a pohádek, pocházející ze 13. až 14.stol., vidí v kapitole 18 v jelenu Krista. V knize Konráda z Würzburgu, básníka 13.století, nazvané Zlatí kováři, je jelen Bohem, který žízní po člověčenství a svou blahosklonností k nejčistšímu zdroji člověčenství se omlazuje: básník doslova říká ... „zamířil na nás svým parožím, staré opadlo, a tím se zmladil“. Podobné rýmy najdete také v básni o Tristanovi.

Symbolický význam jelena vynikne zřetelněji, pohlédneme-li na empóru v chrámu sv. Jana v Lateránu, kde dva jeleni se přibližují ke kříži, který stojí mezi nimi, nebo když jeleni ve smyslu evangelia sv. Jana (4/14) lačně pijí vodu, stékající ve čtyřech proudech po evangeliích z hory, na níž stojí beránek Boží, anebo jak je vidět na římských a jihofrancouzských památkách z dob prvních křesťanů, z nichž nejstarší pocházejí ze 4.stol., v katakombách sv. Kalista a Balbina. Také ve Starém zákoně najdeme četné odkazy na jelena. Tak v požehnání Jakobově (První kniha Mojžíšova, 49/12) se jeho syn Neftalí přirovnává k rychlé lani. V žalmu 22/1 se k lani přirovnávají ranní červánky a v Písni písní (2/9) se říká: „Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi“.

ANO, zašlete mi prosím minci Majestátní jelen raženou do 1 kg ryzího stříbra za cenu 79 900 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Cenu numismatu je možné uhradit naráz nebo formou 3 bezúročných plátek, 3x 26 633 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Minci mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla mince zakoupena. Společně s mincí obdržím navíc Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu. Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do 31. března 2021 nebo do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Ryzí stříbro 999/1000
Hmotnost:
1 000 gramů (1 kg)
Průměr:
180 mm
Kvalita:
Nejvyšší mincovní kvalita
Rok emise:
2020
Limitace:
199 kusů pro celý svět