Majestátní jelen

uctěn 1 kg ryzího stříbra 999/1000!

Překrásná stříbrná mince s impozantním průměrem!

Je pro nás velkým potěšením Vám představit překrásnou stříbrnou minci, která zajisté obohatí Vaši cennou sbírku. Tato mince je věnována nádhernému a velmi obdivovanému zvířeti, jelenovi, kterého můžete spatřit i v českých lesích.

Její jedinečnost je ještě zdůrazněna unikátním číslem, které se nachází na hraně každé mince, a které současně potvrzuje přísnou limitaci pouhých 199 kusů pro celý svět. Díky tomuto číslování je každá mince unikátem!

Mincovním kovem numismatu je ryzí stříbro 999/1000, jeho hmotnost je ohromující 1 kilogram a průměr
impozantních a neuvěřitelných 180 milimetrů. Tento průměr byl do 1 kg stříbra vyražen vůbec poprvé!

Design numismatu je navíc detailně zpracován. Revers mince vyobrazuje jelenovu tvář až do nejmenších detailů jako je struktura jeho kůže. V pozadí si můžete všimnout velkého množství šrafování, které má vzbuzovat pocit jako by zvíře právě vycházelo z lesa.

Autor návrhu do designu navíc zakomponoval velký detail – listy, které zdobí parohy jelena a motýly, kteří kolem nich létají. Ve spodní části mince jsou po obou stranách siluety jelenů a siluety dalších lesních zvířat. V horním okruží reversní stranu můžeme spatřit opisný nápis Majestic Wildlife Deer , což můžeme volně přeložit jako Majestátní divoký život – Jelen.

Objednávkou mince si zajistíte:
  • 1 000 gramů ryzího stříbra 999/1000
  • Striktní limitaci - pouhých 199 kusů pro celý svět
  • Impozantní průměr 180 mm
  • Individuální číslování na hraně
  • Nejvyšší mincovní kvalitu
  • Překrásný a detailně propracovaný design
  • Elegantní dřevěnou kazetu včetně Certifikátu autentičnosti
  • Možnost platby až na 3 bezúročné splátky

Stříbrná mince s impozantním a neobvyklým průměrem 180 mm je přísně limitována pouhými 199 kusy pro celý svět, což je potvrzeno unikátním číslem nacházejícím se na její hraně!

Specifikace
Kov:
Ryzí stříbro 999/1000
Hmotnost:
1 000 gramů (1 kg)
Průměr:
180 mm
Kvalita:
Nejvyšší mincovní kvalita
Rok emise:
2020
Limitace:
199 kusů pro celý svět

Jelen je považován za krále divoké zvěře. Stejně jako lev nebo had, jelen symbolizuje různé věci a je o něm mnoho legend a mýtů. V některých kulturách je toto zvíře dokonce považováno za posvátné s duchem oddanosti a plným jemnosti. Obecně jsou jeleni spojeni s laskavostí a říká se o nich že jsou spojeni s bohy.

V křesťanské symbolice je jelen představitelem velkého tajemství. V moralizujících příbězích Gesta Romanorum, což je sbírka pověstí, legend a pohádek, pocházející ze 13. až 14.stol., vidí v kapitole 18 v jelenu Krista. V knize Konráda z Würzburgu, básníka 13.století, nazvané Zlatí kováři, je jelen Bohem, který žízní po člověčenství a svou blahosklonností k nejčistšímu zdroji člověčenství se omlazuje: básník doslova říká ... „zamířil na nás svým parožím, staré opadlo, a tím se zmladil“. Podobné rýmy najdete také v básni o Tristanovi.

Symbolický význam jelena vynikne zřetelněji, pohlédneme-li na empóru v chrámu sv. Jana v Lateránu, kde dva jeleni se přibližují ke kříži, který stojí mezi nimi, nebo když jeleni ve smyslu evangelia sv. Jana (4/14) lačně pijí vodu, stékající ve čtyřech proudech po evangeliích z hory, na níž stojí beránek Boží, anebo jak je vidět na římských a jihofrancouzských památkách z dob prvních křesťanů, z nichž nejstarší pocházejí ze 4.stol., v katakombách sv. Kalista a Balbina. Také ve Starém zákoně najdeme četné odkazy na jelena. Tak v požehnání Jakobově (První kniha Mojžíšova, 49/12) se jeho syn Neftalí přirovnává k rychlé lani. V žalmu 22/1 se k lani přirovnávají ranní červánky a v Písni písní (2/9) se říká: „Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi“.

ANO, zašlete mi prosím minci Majestátní jelen raženou do 1 kg ryzího stříbra za cenu 79 900 Kč (+ 159 Kč poštovné a balné). Cenu numismatu je možné uhradit naráz nebo formou 3 bezúročných plátek, 3x 26 633 Kč (+ 159 Kč poštovné a balné). Minci mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla mince zakoupena. Společně s mincí obdržím navíc Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu. Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do 31. března 2021 nebo do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.