Dovolte, abychom Vám u příležitosti 705. výročí narození Karla IV. představili medaili, jenž byla vyražena speciálně k uctění památky tohoto velikána českých dějin. Věříme, že medaile ražená do 5 uncí ryzího stříbra 999/1000, parciálně zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 všechny sběratele stříbrných a unikátních emisí dozajista uchvátí!

Nikdo neovlivnil naší historii více, než císař Karel IV. Pro mnoho lidí největší Čech všech dob byl milován, ctěn a široce respektován nejen v průběhu svého života, ale i staletí po něm. Jedinečnost této výroční medaile tkví i v jejím designu v podobě detailního portrétu Otce vlasti. Její vysoký reliéf se vyjímá na impozantních 155,5 gramech ryzího stříbra 999/1000.

Limitace této ražby je přísně omezená pouhými 199 medailemi pro celý svět. Pro zdůraznění takto extrémně nízké limitace nese každý exemplář individuální číslo na hraně. Precizní návrh medaile připravila vynikající česká medailérka Irena Hradecká. Díky úctyhodnému průměru medaile, který dosahuje 65 mm, máte možnost shlédnout i ty nejmenší detaily jejího motivu a pohlédnout tak Karlovi IV. přímo do tváře.

Objednávkou získáte:

  • 155,5 gramů ryzího stříbra 999/1000
  • Zušlechtění ryzím zlatem 999/1000
  • Striktní limitaci - pouhých 199 kusů
  • Impozantní průměr 65 mm
  • Nejvyšší mincovní kvalitu
  • Precizní design od známé české medailérky Ireny Hradecké
  • Luxusní dřevěnou kazetu s povrchovou úpravou klavírní lesk
  • Ilustrovanou brožuru o životě Karla IV.

Součástí této jedinečné stříbrné medaile z 5 uncí ryzího stříbra zušlechtěné ryzím zlatem je i Certifikát autentičnosti, který potvrzuje všechny zmiňované parametry.

Český král a římský císař Karel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378), v Čechách přezdívaný Otec vlasti, patří mezi nejvýznamnější postavy českých dějin. Tento politik evropského formátu je historiky právoplatně řazen mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.

Karel IV., prvorozený syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, strávil své dětství na francouzském dvoře. Zde byl již v útlém věku zasnouben a oženěn s Blankou z Valois, která byla sestřenici francouzského krále Karla IV. Sličného. Po svatbě však byli novomanželé na několik let odděleni a vyrůstali každý zvlášť. Karel IV. se těšil králově oblibě a na dvoře se mu dostalo výborného vzdělání. Když bylo Karlovi dvanáct let, francouzský král zemřel. Finance na Karlovu výchovu se snížily, a proto se jeho novým učitelem stal Pierre de Rosieres, pozdější papež Klement VI.

Karel IV. poprvé uplatnil své politické a vladařské schopnosti na panství v severní Itálii, kde působil jako otcův místodržitel. Zde se naplno seznámil s prostředím politiky a intrikami. Již třetí den po jeho příjezdu bylo Karlovi a jeho družině předloženo otrávené jídlo, kterého se naštěstí ani nedotkl.

Na podzim roku 1333 se Karel IV. vrátil do zemí Koruny české. První návštěvou byl Zbraslavský klášter, kde již několik let odpočívala jeho matka Eliška Přemyslovna. České země byly v tu dobu zpustošené. Karel IV. musel přebývat v měšťanských domech na Starém městě, jelikož Pražský hrad byl zcela zdevastovaný. Jeho otec mu pro toto období udělil titul markrabě moravský, čímž vzniklo dvojvládí otce a syna.

Karel IV. se postupem času stával více a více samostatným, což vedlo k častějším sporům s otcem. I přesto však Jan Lucemburský české šlechtě roku 1341 oznámil, že jeho nástupcem na trůně bude právě Karel. Na jaře roku 1355, po jeho korunovaci na císaře Svaté říše římské, začal uskutečňovat své plány. Jedním z nich bylo i sepsání Zlaté buly. Během své vlády mistrně uplatňoval sňatkovou politiku a několikrát se nevyhnul válečným sporům, v nichž mohl uplatnit své válečnické umění.

Mezi významné činy, které se Karlu IV. povedlo uskutečnit v zemích Koruny české patří založení Karlovy univerzity v Praze, výstavba Nového Města pražského, stavba kamenného mostu (na jehož místě dnes stojí Karlův most), stavba Karlštejna nebo zahájení stavby chrámu sv. Víta, na které se podílel spolu se svým otcem.

Karlův život skončil roku 1378, kdy na Pražském hradě podlehl zápalu plic . Jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta.

ANO, objednávám si výroční medaili Karla IV. z 5 uncí ryzího stříbra, vyraženou k 705. výročí jeho narození, za cenu 19 990 Kč (+129 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, zásilku mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zásilka zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti, dřevěná kazeta a brožura o životě Karla IV. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Ag 999/1000
Průměr:
65 mm
Hmotnost:
5 oz = 155,55 g
Kvalita:
Proof
Zušlechtění:
Au 999/1000
Země původu:
Česká republika
Rok emise:
2021
Designérka:
Irena Hradecká
Limitace:
199 kusů