Nyní i Vy můžete být vlastníkem pamětní medaile, která je věnována papeži Janu Pavlovi II., jednomu z velkých mužů naší doby. Buďte majitelem medaile, která je výroční a vzdává hold stému narození osobnosti, která prostoupila každým z nás!

Medaile byla vyražena ze základního kovu a zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000. Její hmotnost činí 15 g a průměr dosahuje 33 mm, díky čemuž je podobizna papeže Jana Pavla II. vyražena do nejmenších detailů.

  • Revers medaile zdobí papežský erb, rok výročí a jeho jméno po obvodu.
  • Aversní straně vévodí podobizna papeže, kterého obklopují holubice jako symbol míru.

Objednávkou získáte:

  • Výroční pamětní medaili
  • Zušlechtění ryzím zlatem 999/1000
  • Nejvyšší mincovní kvalitu
  • Certifikát autentičnosti

Tuto medaili najdete pouze v nabídce Národní Pokladnice. Neváhejte s objednávkou!

Pontifikát papeže Jana Pavla II. byl jedním z nejdelších. Trval téměř 27 let a připadal na období přelomu dvou tisíciletí. Pontifikát, který začal 16. října 1978 a skončil úmrtím Jana Pavla II. 2. dubna 2005, se považuje za jeden z nejdůležitějších v historii církve.

Jan Pavel II. byl po 456 letech prvním papežem jiné národnosti než italské a byl označován jako papež – poutník. Jako dobrý pastýř přijížděl ke svým věrným po celém světě a vykonal celkem 104 zahraničních poutí. Jeho papežským heslem bylo: Totus Tuus (Celý Tvůj). Toto heslo bylo adresováno Panně Marii, jejímž byl velkým ctitelem.

Byl mužem mnoha zájmů a zálib. Ještě před vzestupem do vrcholných církevních úřadů psal básně, divadelní hry a filosofická pojednání. Snažil se pokřesťanštit existencialistickou filosofii. Jako biskup a papež se soustředil především na teologii a pastoraci. Známý byl vřelým vztahem ke kultuře lidového katolictví a otevřeností k jiným náboženstvím, jakož i zálibou ve sportu.

Ve srovnání s předchůdci Jan Pavel II. během svého pontifikátu blahoslavil nebo svatořečil obrovské množství osob – celkem 1435 blahoslavených.

Dne 13. května 1981 na něj byl na Svatopetrském náměstí spáchán atentát. Poté, co byl následkem zranění dlouhou dobu hospitalizován, svému útočníkovi odpustil a s vědomím, že jeho život byl zázračně zachráněn, ještě zintenzivnil své pastorační úsilí.

O druhé Neděli velikonoční, dne 27. dubna 2014, byl Jan Pavel II. svatořečen. Kanonizační obřad vedl na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu papež František. Kanonizaci sledovalo přímo na náměstí sv. Petra přibližně 500 tisíc lidí.

ANO, zašlete mi prosím pametní medaili ze základního kovu s papežem Janem Pavlem II. zušlechtenou ryzím zlatem za cenu 13 990 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Medaili mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla medaile zakoupena. Společně s medailí obdržím navíc Certifikát autentičnosti. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
BM
Zušlechtění:
Au 999/1000
Průměr:
33 mm
Hmotnost:
15 g
Kvalita:
Proof
Rok emise:
2020