Pražský hrad a hrad Špilberk v exkluzivní sadě dvou pamětních medailí

Dominanty české a moravské metropole na medailích zušlechtěných žlutým a růžovým zlatem 999/1000!

Je nám ctí Vám představit překrásnou sadu pamětních medailí, které vyobrazují dominanty české a moravské metropole - Pražský hrad a hrad Špilberk. Unikátnost těchto medailí tkví v jejich speciálním zušlechtění, které kombinuje žluté a růžové zlato!

Obě pamětní medaile jsou tedy zušlechtěny ryzím žlutým a růžovým zlatem 999/1000. Tato kombinace dvojího zlacení je v numismatice ojedinělá, a proto také sběrateli velmi vyhledávaná. Současně tyto emise mají poměrně nadprůměrný průměr 45 mm. Ražba proběhla v nejvyšší mincovní kvalitě, která je sběrateli nejvíce ceněna.

Unikátní emise je vyražena opravdu v nadprůměrné velikosti 45 mm. Díky tomuto jedinečnému provedení ve spojení s ražbou v nejvyšší mincovní kvalitě se můžete těšit nádherně viditelným detailům motivu. Díky přísné limitaci a jedinečné specifikaci medailí je o tuto edici neobyčejně vysoký zájem! Design medailí byl navržen významným českým medailérem Janem Háskem.

Rezervací získáte:

  • Zušlechtění ryzím zlatem 999/1000
  • Unikátní kombinaci žlutého a růžového zlata
  • Nejvyšší mincovní kvalita
  • Design medailí byl navržen významným českým medailérem Janem Háskem
  • Elegantní mincovní rám ZDARMA

Vydejte se na cestu za poznáním dominant Prahy a Brna, jež každoročně navštíví mnoho turistů z celého světa. Vy je nyní můžete získat v exkluzivní sadě pamětních medailí zušlechtěných žlutým a růžovým zlatem 999/1000!

Pražský hrad je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky. Svou rozlohou je největším souvislým hradním komplexem na světě a současně je nejnavštěvovanější památkou naší vlasti. Pražský hrad, symbol českého národa, je také zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pražský hrad byl původně raně středověkým hradištěm stojícím na skalnatém ostrohu, který nesl název Praha. Označení se přeneslo i na nově vzniklé hradiště. Název „Praha“ se v průběhu následujících staletí rozšířil i na města založená pod Pražským hradem, která pak byla označována jako „města pražská“. Na Pražském hradě lze navštívit i několik trvalých expozic. Mezi ně patří Obrazárna Pražského hradu v bývalých stájích Nového královského paláce, Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci a Svatovítský poklad, vystavený v kapli svatého Kříže. Mimo to se v Jízdárně Pražského hradu a v Císařské konírně konají nejrůznější krátkodobé výstavy.

Hrad Špilberk byl založen ve 13. století moravským markrabětem a českým králem Přemyslem Otakarem II. Ve 14. století sloužil jako hrad moravských markrabat z rodu Lucemburků. Určitý čas na něm pobývala i manželka Karla IV. Blanka z Valois. Díky strategické poloze se hrad Špilberk v průběhu 17. a 18. století postupně proměnil v nejmohutnější vojenskou pevnost na Moravě. Součástí pevnostního systému byly i proslulé kasematy, které patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberk. Kasematy původně sloužily jako vojenský úkryt posádce hradu i materiálu v případě bombardování. Byly důležitou součástí vnitřního opevnění nejvýznamnější moravské zemské pevnosti. Kasematy byly vestavěny do postranních hradních příkopů, severního a jižního. Od konce 18. století se v nadzemních prostorách špilberské pevnosti začali objevovat i „političtí“ vězni, např. francouzský revolucionář Jean-Baptiste Drouet, uherský jakobín a spisovatel Ferenc Kazinczy a později italský vlastenec a básník Silvio Pellico. Ten svou knihou „Mé žaláře“ proslavil špilberské vězení po celé Evropě.

ANO, zašlete mi prosím sadu pamětních medailí Pražský hrad a Hrad Špilberk za cenu 1 590 Kč
(+ 129 Kč poštovné a balné). Sadu mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla sada zakoupena. Sada bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Společně se sadou obdržím Certifikáty autentičnosti a numismatický rám ZDARMA. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Zušlechtění:
Ryzí žluté a růžové zlato 999/1000
Průměr:
2 x 45 mm
Hmotnost:
2 x 35 g
Kov:
Měď
Kvalita:
Nejvyšší mincovní kvalita
Emitent:
Národní Pokladnice