Rok 2022 přinesl hned dvě výročí, které můžeme společně s touto pamětní medailí oslavovat. Jedná se především o 470. výročí Rudolfova narození, ale i o 410. výročí od jeho úmrtí. 

Osobnost Rudolfa II. máme spojenou především s jeho sídlem v Praze, kam z Vídně přesunul svůj císařský dvůr. Byla to doba kulturního a intelektuálního rozkvětu Prahy, která se díky tomu ihned stala žádanou mezinárodní metropolí plnou učenců, umělců, diplomatů, obchodníků, členů šlechty i císařského a královského dvora. Toto období dějin města Prahy se stalo natolik signifikantním, že si vysloužilo i vlastní název „Rudolfinská Praha“, pod kterým jej všichni známe.

Pamětní medaile byla vyhotovena ze základního kovu a navíc zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000

Disponuje extrémně nízkou limitací, bylo vyhotoveno pouhých 500 kusů pro sběratele na celém světě. Medaile je uložena v elegantní kazetě včetně Certifikátu autentičnosti.

Objednávkou získáte:

  • Zušlechtění ryzím zlatem 999/1000
  • Jistotu velmi nízké limitace - 500 kusů
  • Certifikát autentičnosti & elegantní kazetu

Připomeňte si tohoto českého krále a římského císaře Rudolfa II. a oslavte tak 470. výročí jeho narození společně s touto překrásnou pamětní medailí zušlechtěnou ryzím zlatem, kterou naleznete pouze v nabídce Národní Pokladnice! Jinde hledat nemusíte.

Rudolf II. se narodil 18. července 1552 ve Vídni jako třetí potomek Marie Španělské a císaře Maxmiliána. Spolu se svým bratrem Matyášem byl vychováván u svého strýce Filipa II. ve Španělsku. Toto prostředí položilo základy jeho zájmu o umění, ale také psychickým potížím vzniklým přísnou katolickou výchovou i nedobrými vztahy v rodině.

Roku 1572 se Rudolf stal uherským králem a roku 1575 králem českým a římským. Přestěhoval se z Vídně do Prahy a začal zde naplno uskutečňovat své umělecké aktivity. K císařskému dvoru se sjížděli umělci a vědci z celého světa a Praha se tak stala kulturním centrem evropského významu. Císař se zajímal také o vědu, hlavně o astronomii, matematiku, fyziku a chemii. Jeho zájmu neunikla ani černá magie a čarodějnictví.

Dobová svědectví říkají, že byl spíše vážné povahy a svou nechuť k žertům dovedl dát patřičně najevo. Okolí si získával hlavně svými vědomostmi a schopností orientovat se v politickém a kulturním světě. Nerad měnil svá rozhodnutí a názory, ale v řešení problémů postupoval vždy rozvážně a moudře. Často však podléhal návalům zlosti a svým povýšeným chováním budil nevoli svého okolí.

Za další zajímavou stránku císařova života je považováno to, že zůstal starým mládencem. Plánovaný sňatek s dcerou krále Filipa II., infantkou Isabelou, se neuskutečnil. Rudolf o něj neměl zájem. Měl však mnoho milenek, mezi které patřila i hraběnka Kateřina Stradová. Z těchto vztahů vzešlo asi šest Rudolfových potomků, které ovšem nikdy oficiálně neuznal.

Osobnost Rudolfa II. máme především spojenou s jeho sídlem v Praze, kam z Vídně přesunul svůj císařský dvůr. Byla to doba kulturního a intelektuálního rozkvětu Prahy, která se díky tomu ihned stala žádanou mezinárodní metropolí plnou učenců, umělců, diplomatů, obchodníků, členů šlechty i císařského a královského dvora. Toto období dějin města Prahy se stalo natolik signifikantním, že si vysloužilo i vlastní název „Rudolfinská Praha“, pod kterým jej všichni známe.

Období Rudolfovy vlády bylo však také naplněno mnoha kontroverzemi. Rudolf, u kterého se s průběhem času neustále prohlubovala jeho duševní porucha, měl vážný rozpor se svým bratrem Matyášem. Nenáviděl ho a obával se jeho zrady ve věci získání českého i říšského trůnu. Do jejich sporu zasahovali i členové českých, moravských i slezských stavů, kteří v bratrské roztržce viděli svou příležitost k získání vlastních výdobytků, ke kterým patřila především náboženská svoboda. Složité okolnosti nakonec dohnaly Rudolfa učinit mnoho ústupků jak bratrovi, tak i českým stavům, jenž shodně vnímal jako svou osobní prohru.

ANO, objednávám pamětní medaili Rudolf II. Habsburský za cenu 590 (+129 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, zásilku mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zásilka zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti a elegantní balení. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při doručení. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Základní mincovní kov
Zušlechtění:
Ryzí zlato 999/1000
Průměr:
Cca 30 mm
Hmotnost:
Cca 12 g
Země původu:
Česká republika
Rok emise:
2022
Limitace:
500 ks