Historicky velmi ceněný numismat, který nesmí chybět ve Vašich sbírkách! Dovolte mi, abychom Vám představili stříbrný denár knížete Soběslava I. zachovalý v extrémně dobré kvalitě. Po umělecké stránce jsou denáry Soběslava I. považovány za pravý skvost středověkého ryteckého umění. Ražba těchto stříbrných unikátů začala v roce 1125 v Českém království a trvala do roku 1140.

Denáry byly první mince ražené českými panovníky. Jejich ražba probíhala od 10. století až do roku 1300, kdy král Václav II. vydal mincovní reformu, díky níž se postupně začaly nahrazovat pražskými groši.

Po stránce umělecké jsou denáry Soběslava I. skutečným klenotem středověkého ryteckého umění. Je obdivuhodné, že i u takto staré mince lze velmi dobře pozorovat postavy, ale i skupiny lidí, části jejich oděvu, vlasy i zbraně.

  • Na aversní straně mince je uvnitř perličkového kruhu zobrazena postava knížete en face, která sedí na trůně, v levé ruce drží kopí s praporem a druhou ruku má zdviženou
  • Reversní strana nese taktéž motivy uvnitř perličkového kruhu, jimiž jsou dvě postavy, které klečí a modlí se k oltáři s křížem, nepochybně se jedná o motivy českých světců – knížete Václava a biskupa Vojtěcha

Objednávkou mince získáte:

  • Historické stříbro
  • Numismat starý více než 880 let
  • Denár s typovým označením CACH 571
  • Elegantní kazetu a Certifikát autentičnosti

Historický stříbrný denár je bezpečně uložen v elegantní kazetě společně s Certifikátem autentičnosti, který potvrzuje všechny výše uvedené parametry. Staňte se hrdým majitelem unikátního denáru knížete Soběslava I. a mějte tak ve svých numismatických sbírkách část naší historie!

Denáry jsou první mince, které byly ražené českými panovníky od 10. století do roku 1300. Měly tak velkou váhu, že toto období lze nazývat denárovým obdobím. Jako první začal denáry razit Boleslav I., díky čemuž ho můžeme považovat za zakladatele českého mincovnictví.

Velikost a hmotnost denárů se váže na rok 1050, kdy byla zavedena mincovní reforma Břetislava I. Před rokem 1050 se razily denáry takzvaného velkého střížku, což znamenalo průměr mince od 18 do 20 mm a váhy přes 1 gram. Po roce 1050, a tedy i po reformě, byly raženy denáry malého střížku o průměru 16 mm a hmotnosti pod 1 gram. Zajímavostí je, že od roku 1000 se na denárech objevuje vyobrazení a jméno svatého Václava jako „věčného panovníka.

V opisu mince bylo vyražené jméno panovníka, které končilo slovem DUX (lat. vůdce, v tomto případě kníže). Dále se uváděla jména mincoven, které později nahradila jména světců nebo zemských patronů. Motivy a obrazová interpretace nacházející se na denárech jsou úzce spojené se symboly, rituály a zvyky rané středověké společnosti. Nejtypičtější jsou křesťanské a panovnické motivy. Ražba denárů zanikla na území české koruny v roce 1300, kdy Václav II. začal s ražbou pražských grošů a dobu denárovou vystřídala doba grošová.

ANO, zašlete mi prosím historický denár Soběslava I. za cenu 12 900 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Historický denár Soběslava I. mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla mince zakoupena. Společně s mincí obdržím navíc Certifikát autentičnosti a elegantní balení. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Stříbro
Průměr:
16 mm
Hmotnost:
1,00 g
Kvalita:
Extrémně dobrá
Nominální hodnota:
Denár
Země původu:
České království
Rok emise:
1125 -1140