Nová mince v naší nabídce přináší i nový rozměr. Snili jste už o minci, která nebude vypadat jako mince, ale třeba jako pyramida? My Vám tento zdánlivě neuskutečnitelný sen, přinášíme v ryzím stříbře 999/1000 zušlechtěný dalším drahým kovem, 24karátovým zlatem. Toto jedinečné umělecké dílo je opravdu mince a aby byla co nejvíce podobná pyramidě Khafre má 3D tvar.

Rozměry mince jsou 36 x 36 x 30,2 mm s hmotností 5 uncí ryzího stříbra v kvalitě Antique finish a jedinečném mincovním 3D tvaru zpodobňuje Khafreovu pyramidu, která na svých čtyřech stranách zobrazuje jejího stavitele faráóna Khafre, velkou Sfingu, boha slunce Ra a boha smrti Anubise.

Khafreova pyramida stojí poblíž Gízy. Svojí velikostí se podobá známé Cheopsově pyramidě, se kterou je často zaměňována. Základna pyramidy měří 215,25 metrů a na výšku má 136,4 metrů. Pyramida patří mezi ty méně propracovanější; spáry mezi bloky jsou širší a obložení pyramidy se zachovalo pouze pod vrcholem.

Rezervací získáte:

  • 5 uncí ryzího stříbra
  • Minci zušlechtěnou 24karátovým zlatem
  • Exkluzivní limitaci - 750 kusů
  • Numismatické mistrovské dílo!
  • Tématickou kazetu, taktéž ve tvaru pyramidy!

Nový rozměr v numismatice a sběratelství přináší toto umělecké 3D dílo, které bude skutečnou perlou Vašich sbírek!

Khafreova (Rachefova) pyramida stojí poblíž Gízy. Svojí velikostí se podobá známé Cheopsově pyramidě, se kterou je často zaměňována a opticky se dnes zdá vyšší. Jde ale pouze o klam, který způsobuje její vhodné umístění na vyvýšeném podkladu spolu v kombinaci se strmým sklonem stěn. Základna pyramidy měří 215,25 metrů (Cheopsova pyramida má 230,38 metrů) a na výšku má 136,4 metrů (Cheopsova pyramida 138,8 metrů). Pyramida patří mezi ty méně propracovanější; spáry mezi bloky jsou širší a obložení pyramidy se zachovalo pouze pod vrcholem.

Hrobka byla vybudována pro egyptského krále Rachefa (neboli Chafreho, Chefréna). Pohřební komora se nachází pod povrchem a je vytesána do skalního podloží. Kolem pyramidy je komplex staveb, kterému vévodí obrovitá socha Velké sfingy, tedy ležícího lva s hlavou panovníka.

Velká sfinga je unikátní zejména kvůli svým rozměrům. Je 74 m dlouhá, 19 m široká a 21 m vysoká. Egyptologové vedou spory o jejím stáří. Řada z nich věří, že její historie sahá do
3. tisíciletí př. n. l., kdy vládla 4. dynastie a její hlavou byl právě Rachef nebo Cheops. Na druhé straně se ale objevují na Sfinze stopy po vodní erozi, která v Egyptě proběhla mezi lety 15 000 – 7 000 př. n. l. Pokud je toto tvrzení, které je podloženo i stářím puklin, pravda, socha Sfingy je ještě o tisíce let starší.

Rachef byl pátý egyptský faraon 4. dynastie, který vládl přibližně v letech 2472–2448 př. n. l. Byl synem Cheopse a královny Henutsen. Měl několik sourozenců, nejznámějším byl pravděpodobně Radžedef, který zabil svého staršího bratra, jenž měl nárok na trůn a za ženu pojal jeho manželku, čímž legalizoval své nástupnictví. Faraon Rachef měl několik manželek, mezi kterými byly i jeho poloviční sestra Chamerernebtej I. nebo Meresanch III. Menkaure, jeden z jeho synů, se později stal faraonem a nechal si postavit nejmenší pyramidu v Gíze.

O vládě faraona Rachefa toho příliš nevíme. Historici se však přiklánějí k tomu, že byl podobným vládcem jako jeho otec: neomezený despota s pevnou vládnoucí strukturou. Jeho sídlem bylo město Memfis (tehdejší hlavní město Egypta, jihozápadně od dnešní Káhiry). Během své vlády postavil Rachef několik výjimečných staveb.

ANO, objednávám si stříbrnou minci ve tvaru pyramidy za cenu 17 900 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné ). Nepodstupuji tím žádné riziko, minci mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti. Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
stříbro 999/1000
Zušlechtění:
24karátové zlato
Průměr:
36 x 36 x 30,2 mm
Hmotnost:
155,5 g
Kvalita:
Antique finish
Nominální hodnota:
250 DJF
Země původu:
Djibouti
Rok emise:
2021
Limitace:
750 kusů