Dovolte, abychom Vám u příležitosti 705. výročí narození Karla IV. představili medaili, jenž byla vyražena speciálně k uctění památky tohoto velikána českých dějin. Věříme, že medaile ražená do 1 000 gramů ryzího stříbra 999/1000 všechny sběratele stříbrných a unikátních emisí dozajista uchvátí!

Nikdo neovlivnil naší historii více, než císař Karel IV. Pro mnoho lidí největší Čech všech dob byl milován, ctěn a široce respektován nejen v průběhu svého života, ale i staletí po něm. Jedinečnost této výroční medaile tkví i v jejím designu v podobě detailního portrétu Otce vlasti. Její vysoký reliéf se vyjímá na impozantních 1 000 gramech ryzího stříbra 999/1000.

Limitace této ražby je přísně omezená pouhými 99 medailemi pro celý svět. Pro zdůraznění takto extrémně nízké limitace nese každý exemplář individuální číslo na hraně. Precizní návrh medaile připravila vynikající česká medailérka Irena Hradecká. Díky úctyhodnému průměru medaile, který dosahuje 100 mm, máte možnost shlédnout i ty nejmenší detaily jejího motivu a pohlédnout tak Karlovi IV. přímo do tváře.

Luxusní dřevěná kazeta s povrchovou úpravou klavírní lesk

Objednávkou získáte:

1 000 gramů ryzího stříbra 999/1000
• Striktní limitaci - pouhých 99 kusů
• Impozantní průměr 100 mm
• Nejvyšší mincovní kvalitu
• Precizní design od známé české medailérky Ireny Hradecké
Luxusní dřevěnou kazetu s povrchovou úpravou klavírní lesk
• Ilustrovanou brožuru o životě Karla IV.

Součástí této jedinečné stříbrné kilogramové medaile je i Certifikát autentičnosti, který potvrzuje všechny zmiňované parametry.

Karel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378), český král a římský císař, politik evropského formátu a Otec vlasti patří mezi nejvýznamnější postavy českých dějin. Byl prvorozeným synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. On sám patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.

Karel IV. strávil své dětství na francouzském dvoře. Zde byl už jako mladý zasnouben a také oženěn s Blankou z Valois, která byla sestřenici francouzského krále Karla IV. Sličného. Po svatbě však byli odděleni a vyrůstali každý zvlášť. Karel IV. se těšil králově oblibě a na dvoře se mu dostalo širokého vzdělání. Když bylo Karlovi dvanáct let, francouzský král zemřel, financování výchovy Karla IV. se snížilo a byl mu přidělen učitel Pierre de Rosieres, ze kterého se později stal papež Klement VI.

Karel IV. poprvé uplatnil své politické a vladařské schopnosti na panství v severní Itálii, kde působil jako otcův místodržitel. Zde se naplno seznámil s prostředím politiky a zejména i s intrikami již třetí den po svém příjezdu, kdy bylo Karlovi a jeho družině předloženo otrávené jídlo, kterého se naštěstí ale ani nedotkl.

Na podzim roku 1333 se Karel IV. vrátil do České koruny. První návštěvou byl Zbraslavský klášter, kde již několik let odpočívala jeho matka Eliška Přemyslovna. České země byly v tu dobu zpustošené. Karel IV. musel přebývat v měšťanských domech na Starém městě, jelikož Pražský hrad byl zcela zdevastovaný. Jeho otec mu pro toto období udělil titul markrabě moravský, čímž vzniklo dvojvládí otce a syna.

Karel IV. se postupem času stával více a více samostatným, což vedlo k častějším sporům s otcem. Nicméně i přesto Jan Lucemburský oznámil roku 1341 české šlechtě, že jeho nástupcem na trůně bude právě Karel. Na jaře roku 1355 byl korunován císařem Svaté říše římské a ihned začal se svými plány. Jedním z nich bylo i sepsání Zlaté buly. Během své vlády také ale musel několikrát uplatnit své válečnické umění nebo i sňatkovou politiku, ve které vynikal.

Mezi významné činy, které se Karlu IV. povedlo uskutečnit v Koruně české patří například i založení Karlovy univerzity v Praze, výstavba Nového Města pražského, stavbu kamenného mostu (na jehož místě dnes stojí Karlův most), stavbu Karlštejna nebo také zahájení stavby chrámu sv. Víta, na které se podílel spolu se svým otcem.

Karlův život skončil roku 1378, kdy skonal na zápal plic na Pražském hradě. Pochován je uprostřed chrámu sv. Víta.

ANO, objednávám si výroční medaili Karla IV. z 1 kg ryzího stříbra, vyraženou k 705. výročí jeho narození, za cenu 79 900 Kč (+129 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, zásilku mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zásilka zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti, dřevěná kazeta a brožura o životě karla IV. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Ryzí stříbro 999/1000
Průměr:
100 mm
Hmotnost:
1 000 g
Kvalita:
Proof
Rok emise:
2021
Designérka:
Irena Hradecká
Limitace:
99 kusů