V květnu tohoto roku si připomeneme 500. výročí od skonu Leonarda da Vinci. Národní Pokladnice má tu čest vzdát hold této všestranné renesanční osobnosti mincí z 5 trojských uncí ryzího stříbra. Do mince je vyražena nejslavnější Leonardova kresba, Vitruviánský muž.

  • Kresbou na reversu mince mistr vyjadřuje přesvědčení, že harmonická krása člověka a světa je založena na lidských proporcích. Stejně jako dílo samotné, tak i revers je doplněn italským textem. Leonardo jej psal zrcadlově a parafrázoval popis tělesných proporcí od římského architekta Vitruvia. Postava Vitruviánského muže je parciálně glazurovaná novou technologií Enamel Colour Application.

  • Avers zdobí tradiční portrét jejího Veličenstva královny Alžběty II. Dále nominální hodnotu, rok a místo vydání, hmotnost v trojských uncích a ryzost stříbra. Je vyražen v nejvyšší kvalitě ražby (Proof).

  • Hrana mince je ozdobena mistrovým citátem v anglickém jazyce: „Art is never finished, only abandoned“. Český překlad citátu zní: „Umění není nikdy dokončeno, pouze opuštěno“.

Není divu, že pro uctění památky tohoto, v mnoha směrech nadaného umělce a vynálezce, byla vybrána právě tato kresba. Je symbolem humanismu, rozumu a člověka nového věku. Minci navíc propůjčuje neobvyklý tvar. Společně s limitací pouhých 500 kusů ji činí opravdu unikátní.

Rezervací získáte:

  • 5 unci ryzího stříbra (Ag 999/1000)
  • Tématikou minci netradičního tvaru a zpracování J
  • Jistotu nízké limitace - jen 500 ks
  • Záruku nejvyšší mincovní kvality ražby reversu (Proof)
  • Originální kazetu „Vitruvian man“ a Certifikát autentičnosti.

Mince je uložena v originální kazetě s tematickým přebalem ve stylu kresby. Nedílnou součástí je Certifikát autentičnosti ztvrzující uvedené parametry.

Příležitost ražby a ojedinělý tvar, nízká limitace a použité technologie. To je to, co činí tuto minci jedinečnou.

Vitruviánský muž

je kresba perem na listu papíru o rozměrech 34,6 × 25,5 cm. Uprostřed je nahá postava muže ve dvou polohách, vepsaná do kružnice a do obdélníku. Přímo pod ní je vodorovné měřítko s rozdělením strany čtverce na čtyři lokty, dva krajní díly jsou rozděleny na šest dlaní a dále na čtyři prsty, aby si divák mohl proporce sám ověřit. Nad kresbou i pod ní je zrcadlovým písmem napsán italský komentář, který parafrázuje Vitruviův popis tělesných proporcí. Podle vrchního textu „dlaň jsou čtyři prsty, stopa jsou čtyři dlaně, loket je šest dlaní a čtyři lokte jsou člověk“.

Kresbu objevil a koupil italský architekt Giuseppe Bossi (1777–1815) a napsal o ní pojednání, které věnoval svému příteli, klasicistickému sochaři Antoniu Canovovi. Po Bossiho smrti kresbu roku 1822 koupila benátská Gallerie dell'Academia.

Marcus Vitruvius Pollio

(1. stol. př. n. l.) byl římský architekt, inženýr a teoretik. Jeho narození je kladeno přibližně do let 80 až 70 př. n. l. a smrt do roku 25 př. n. l. O jeho životě mnoho nevíme, značné množství dat o jeho životě se dá extrahovat z jeho vlastní práce.

Ve třetí knize své De architectura (Deset knih o architektuře) Vitruvius diskutoval o symetrii a proporcích ve vztahu k budování chrámů. Architekt byl přesvědčen, že proporce a míry lidského těla, které stvořil Bůh, jsou dokonalé a správné. Proto navrhl, že správně postavený chrám by měl odrážet poměry lidského těla. Podotkl, že lidské tělo může být symetrické, vepsané do kruhu i čtverce. Tato myšlenka ovlivnila jeho praxi architekta.

ANO, objednávám si mincii Virtuviánský muž od Leonarda da Vinci za cenu 13 900 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné ). Nepodstupuji tím žádné riziko, minci mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla emise zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti. Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Ryzí stříbro 999/1000
Průměr:
60 mm
Hmotnost:
155,5 g (5 oz)
Kvalita reversu:
Proof (nejvyšší mincovní kvalita, leštěné razidlo)
Nominální hodnota:
10$
Země původu:
Šalamounovy ostrovy
Rok emise:
2019
Limitace:
500 kusů