Letos tomu je přesně 200 let od úmrtí geniálního francouzského vojevůdce a státníka Napoleona Bonaparte. Při této příležitosti si Vám dovolujeme nabídnout zlatou minci, na které je slavný francouzský císař zvěčněn.

Mincovním kovem je ryzí zlato (Au 999/1000). Mince má v průměru 11 milimetrů a hmotnost 0,50 gramu. Každý kus byl vyražen v nejvyšší mincovní kvalitě v roce 2019, tedy v roce 250. výročí narození Napoleona.

Na aversu mince je znázorněn národní znak Konžské republiky, nominální hodnota 100 franků a opis. Revers zobrazuje výjev z Napoleonova jezdeckého portrétu od slavného francouského malíře Jacques-Louise Davida a opis.

Napoleon Bonaparte

Již zmíněný obraz, který posloužil jako námět pro reversní stranu mince, se jmenuje Napoleon při přechodu přes Alpy“. Obraz vznikl v roce 1801 v neoklasicistním stylu na objednávku španělského krále Karla IV. a v následujících letech byly vyhotoveny jeho další čtyři kopie. Na obraze je Napoleon zvěčněn sedící na svém milovaném koni Marengu, jak překračuje Alpy, nicméně některé prameny uvádějí, že ve skutečnosti přešel Alpy na mule.

Obraz měl kromě uměleckého významu sloužit jako nástroj propagandy, neboť líčí císaře jako chrabrého vojevůdce v čele Velké armády, kterou vede přes nehostinné vrcholky Alp.

Objednávkou získáte:

  • 0,50 gramu ryzího zlata
  • Záruku nejvyšší mincovní kvality
  • Certifikát autentičnosti

K minci náleží Certifikát autentičnosti, který potvrzuje výše uvedené parametry. Mince je exkluzivně v nabídce Národní Pokladnice v pouhých 80 kusech! Dejte si proto pozor, aby Vám tato jedinečná nabídka neunikla!

Napoleon Bonaparte, alias Napoleon I. (1769–1821), byl geniální francouzský vojevůdce, stratég a státník, který na počátku 19. století vedl války proti mocenským koalicím a dobyl nesčetná území tehdejší Evropy. S naší zemí ho pojí slavná bitva Tří císařů u Slavkova, kde v roce 1805 famózně zvítězil.

Napoleon, původem z Korsiky, se díky své cílevědomosti, odvaze a vědomostem načerpaným během studia na vojenské škole rychle prosadil v řadách francouzské armády v průběhu Velké francouzské revoluce (1789-1799).

Přelomovým pro něj byl rok 1799, kdy se zapojil do politického převratu, svrhl vládu Direktoria a nastolil vládu tří prozatímních konzulů. Byl zvolen prvním konzulem a o čtyři roky později se nechal prohlásit francouzským císařem. V Počátkem Napoleonova konce se stalo katastrofální tažení do Ruska, při kterém byla díky hladu, zimě a následným nemocem, téměř kompletně zdecimována jeho slavná Velká armáda.

Po porážce v bitvě u Lipska, byl donucen abdikovat a odsouzen k vyhnanství na ostrov Elba. Roku 1815 se triumfálně vrátil k moci během tzv. „Stodenního císařství“, nicméně po drtivé porážce v bitvě u Waterloo znovu abdikoval a byl vyhoštěn na vzdálený ostrov Svatá Helena, kde v 51 letech zemřel.

ANO, objednávám si zlatou minci Napoleon Bonaparte, za cenu 2 990 Kč (+129 Kč poštovné a balné). Nepodstupuji tím žádné riziko, zásilku mohu vrátit do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla zásilka zakoupena. Součástí zásilky je také Certifikát autentičnosti. Emise bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Chcete-li si objednat, musíte být starší 18 let. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Ryzí zlato (Au 999/1000)
Průměr:
11 mm
Hmotnost:
0,50 g
Kvalita:
Nejvyšší mincovní
Nominální hodnota:
100 CFA
Země původu:
Konžská republika
Rok emise:
2019