Představujeme Vám historickou minci, která se razila v letech 135 - 137 před naším letopočtem. Vdovin šart je jednou z historicky nejvýznamnějších dostupných biblických mincí.

  • Avers mince vyobrazuje zářící hvězdu s 8 paprsky.
  • Revers mince zobrazuje symbol kotvy obrácený vzhůru.

Vytváří skutečné spojení s Ježíšovým životem a jeho učením. V Bibli je tato mince zmíněna na několika místech v evangeliích Marka (12:41-44) a Lukáše (21:1-4). Evangelia popisují, že jednoho dne Ježíš uvidí, jak chudá vdova vložila dva šarty do pokladnice v židovském chrámu v Jeruzalémě. Ježíš tento příběh dále vypráví k poučení svých učedníků.

Měnou vdovina šartu byl ve skutečnosti tzv. lepton. Byla to tehdejší mince s nejnižší nominální hodnotou v Judeji a byla ražena za vlády krále Alexandra Jannaea. Ačkoliv byly tyto mince raženy dávno před Kristovým životem, byly stále v oběhu během Ježíšova života a v prvním století našeho letopočtu.


Objednávkou získáte:

  • Historickou bronzovou minci
  • Minci známou z biblických evangelií
  • Minci v dobré kvalitě zachovalosti
  • Elegantní balení včetně Certifikátu autentičnosti

Díky Národní Pokladnici budete historii držet ve Vašich rukou!

„A posadiv se Ježíš proti pokladnici, díval se, kterak zástup metal peníze do pokladnice. A mnozí bohatí metali mnoho. A přišedši jedna chudá vdova, i vrhla dva šarty, což jest čtvrtá částka peníze. I svolav učedníky své, dí jim: Amen pravím vám, že tato chudá vdova více uvrhla, než tito všickni, kteříž metali do pokladnice. Nebo všickni z toho, což jim zbývalo, metali, ale tato z své chudoby, všecko, což měla, uvrhla, všecku živnost svou.“

ANO, zašlete mi prosím historickou bronzovou minci šart za cenu 2 490 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Mince bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Minci mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla mince zakoupena. Společně s mincí obdržím navíc elegantní kazetu s Certifikátem autentičnosti. Nabídka je platná do vyprodání zásob nebo do 31. prosince 2024. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Bronz
Průměr:
14 mm
Hmotnost:
2 g
Kvalita:
Dobrá kvalita
Nominální hodnota:
Lepton
Rok emise:
135 - 137 př. n. l.