Dovolte představit sadu pamětních medailí s názvem Mincovní portréty Františka Josefa I.  Všechny tři medaile v sadě jsou vyhotoveny unikátní technikou připomínající historické mince. Navíc jsou zušlechtěné zlatem a dokončené v kvalitě Antique finish.

Na medailích se postupně představí všechny tři mincovní portréty tohoto panovníka. První portrét je nazvaný Mládí a bouřlivá naděje, druhý Střední léta moci a třetí, poslední, Stáří a moudrost v zrcadle času.  Reversní strana je pro všechny tři medaile shodná. Vyobrazuje panovníkovu korunovaci uherským králem z roku 1867.

K sadě dostanete Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu, ve které jsou medaile uloženy a lze je tak reprezentativně vystavit.

Objednávkou získáte:

  • Celkem 3 medaile zušlechtěné zlatem
  • Medaile věrně připomínající historické mince
  • Jistotu velmi nízké limitace, pouhých 199 sad
  • Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu

František Josef I. vládl bez 10 dnů rovných 68 let, což ho řadí na první místo mezi panovníky habsbursko-lotrinské dynastie a mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie vůbec. Suverénně překonal délku panování své prababičky Marie Terezie, která ovládala trůn v letech 1740 – 1780.

Mincovní portréty oblíbeného panovníka Františka Josefa I. můžete mít nyní pohromadě v exkluzivní sadě s velmi nízkou limitací – jen 199 sad!

František Josef I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916) byl rakouský císař a arcivévoda, český a uherský král pocházející z habsbursko-lotrinského rodu. Na císařský trůn usedl po abdikaci svého strýce Ferdinanda I. a následném odstoupení jeho bratra Františka Karla. Vládl dlouhých 68 let. Doba, v níž panoval se vyznačovala významnými změnami týkajícími se společenských, technických a kulturních změn. Kapitalistická společnost se začala rozvíjet, naopak technická revoluce se dovršovala.  

Na počátku měl František Josef I. smělé plány. Přál si, aby Rakousko-Uhersko pod jeho panováním stalo prvořadou mocností, která bude stát v čele německých států. Vojenské porážky Rakouska u Solferina v roce 1859 nebo u Hradce Králové v roce 1866, tyto plány výrazně narušily. Můžeme se setkat s názory, že kvůli své výchově a povaze nepatřil do doby, ve které reálně žil, ale do období 100 let dozadu. Od dětství do něj byla vštěpována religiozita, píle, cílevědomost a zodpovědnost. Byl přesvědčen o božské vyvolenosti habsburské monarchie, což ho přivedlo k izolovanosti a autokratické nedůvěře. Už jako třináctiletý nastoupil na službu v armádě, a právě toto vojenství ho doprovázelo celý jeho život. Můžete si všimnout, že na většině jeho fotografií je oblečený v uniformě. 


Během vlády Františka Josefa I. byl nastolený tzv. Bachův absolutismus, jako odveta za revoluční vystoupení národů, které žily v monarchii. Zrušily se tak dosáhnuté výhody a v zemi došlo k nastolení policejního režimu. Později došlo i k rakousko-uherskému vyrovnání v roce 1867. Monarchie se po tomto aktu rozdělila na dvě části s dvěma hlavními městy, která měly vlastní parlamenty a několik rozdílných ministerstvech. Společná zůstala osoba panovníka, armády a zahraniční politika. Tyto události daly volný průchod vlně nacionalismu, která později umožnila například vznik Československa.

ANO, zašlete mi prosím sadu třech pamětních medailí Mincovní portréty Františka Josefa I. za cenu 1 699 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné). Částku za sadu lze uhradit najednou, nebo ve formě dvou bezúročných měsíčních splátek, 2x  x 849,50 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné - platí se pouze jednou). Sadu mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla sada zakoupena. Sada bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Základní mincovní
Zušlechtění:
Zlato
Průměr:
3x cca 30 mm
Hmotnost:
3x cca 10 g
Kvalita:
Antique finish
Rok emise:
2024
Limitace:
199 sad