Dovolte mi představit překrásnou pamětní medaili plnou mírových symbolů. Tím největším symbolem je zcela jistě slitina, do které je medaile vyražena. Jedná se o Humanium, tedy mírovou komoditu získanou roztavením nelegálně držených zbraní.

I další parametr, kterým medaile disponuje je neobvyklý, je zušlechtěna tzv. Fairmined ryzím zlatem, doslovně přeloženo „férově vytěžené zlato“. Tzv. Fairmined zlato se těží v zemích třetího světa a kov pochází z dolů certifikovaných Aliancí pro zodpovědnou těžbu.

  • Avers medaile vévodí holubice s olivovou ratolestí, obklopená květy sedmikrásky, chrpy a vlčího máku. Sedmikráska je symbolem nevinnosti a věrnosti. Chrpa reprezentuje štěstí a pomoc nezištně věnovanou potřebným. Vlčí mák jako symbol hojnosti a nového života a také Vzpomínka na padlé ve světové válce. V okruží aversu je anglický nápis PEACE FOR HUMANITY AND THE BROTHERHOOD OF MEN (Pro mír a bratrství mezi národy). Opis je převzat z dalšího symbolu - z Nobelovy ceny míru, na které je uveden v latině.

  • Reversu dominuje římská bohyně míru Pax. Ta je ovinuta jemnou stužkou, která volně přechází do okruží, plného nápisů v několika jazycích. Mají však jedno společné – znamenají mír. Najdete ten v češtině?

Objednávkou získáte:

  • Překrásnou medaili vyraženou do mírového Humania
  • Zušlechtění Fairmined ryzím zlatem
  • Numismat s jedinečným designem
  • Jistotu nízké limitace, jen 2020 ks
  • Certifikát Autentičnosti a elegantní kazetu

I to co ničí, může v konečném důsledku sloužit dobru. Pamětní medaile Mír je dostupná pouze v Národní Pokladnici, která je hrdým partnerem této mírové mise. Nikde jinde ji nenajdete!

Specifikace
Slitina:
Humanium
Zušlechtění:
Fairmined rýzí zlato 999/1000
Průměr:
38,60 mm
Hmotnost:
28,28 g
Kvalita:
BU
Limitace:
2022 ks
Rok emise:
2022

Humanium je vzácný kov, který se získává obtížněji než zlato nebo stříbro. Jedná se o slitinu, která je získaná roztavením zabavených nelegálně držených zbraní.

Mírovou komoditu vyrábí organizace Humanium Metal od roku 2016. Cílem společnosti a zainteresovaných partnerů je přeměnit vražedné nástroje (nelegálně držené zbraně) v předměty, reprezentující mír. Z Humania jsou vyráběny například hodinky, šperky nebo luxusní psací potřeby.

Příjem z produktů vyrobených z kovu Humanium organizace re-investuje ve prospěch komunit, které jsou zasaženy násilím pramenícím z držení nelegálních zbraní. Díky inciativě dochází k propojení vládních institucí, soukromého sektoru a občanské společnosti. Společným cílem těchto entit je prolomení začarovaného kruhu násilí a chudoby a eliminace zbytečně zmařených životů.

Humanium - vzácný kov získaný roztavením státem zabavených nelegálně držených zbraní

ANO, zašlete mi prosím pamětní medaili Mír ze vzácného Humania zušlechtěnou Fairmined zlatem za cenu 2 490 Kč (+ 149 Kč poštovné a balné). Medaili mohu zaslat zpět do 14 dnů ode dne, kdy ji obdržím – Národní Pokladnice mi v tom případě vrátí částku, za niž byla medaile zakoupena. Společně s medailí obdržím navíc elegantní balení včetně Certifikátu autentičnosti. Medaile bude hrazena dobírkou poštovnímu doručovateli při odběru. Nabídka je platná do 31. prosince 2022 nebo do vyprodání zásob. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanoveni § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.narodnipokladnice.cz

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.