Jana Amose Komenského (1592–1670) lze stručně charakterizovat jako geniálního pedagoga a vizionářského reformátora, který svými plány a myšlenkami předběhl dobu, v níž žil. Mnohé z jeho myšlenek je možné zdůraznit a přijmout ještě dnes. Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě a pocházel z českobratrské rodiny a jeho otec z obce Komny /odtud jméno Komenský/.

Jan Amos Komenský

Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Vytvořil originální pedagogickou soustavu v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy a didaktikou, vytvořil metodiku pro výuku jazyků a sepsal řadu originálních učebnic.

Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dveře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Velkou pozornost vzbudily i Komenského vševědné plány a úvahy. Rozvíjel bohatou korespondenci a styky se vzdělanými lidmi, kteří se zabývají podobnými myšlenkami.

Posledních čtrnáct let svého plodného života prožil Jan Amos Komenský v Nizozemsku. Zde se snažil dopracovat všechny své práce a jeho přáním bylo, aby jeho dílo žilo dál. V prvních letech vydal velký soubor Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické). Vrátil se zde i ke svému stěžejnímu dílu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských), které bylo zaměřené na nápravu lidstva prostřednictvím dobrého vzdělání a odstranění rozporů. V roce 1668 vydal filosofickou závěť Unum necessarium (Jedno potřebné), kde vyjadřoval touhu po míru a harmonii.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen velkou část svého života strávit v exilu, je skutečně bohatý a velmi různorodý. Napsal, ať už latinsky či česky, encyklopedické spisy, teologická či hymnologická díla a je rovněž autorem nejslavnějšího česky psaného díla 17. století Labyrint světa a ráj srdce, jehož stěžejním tématem je zkoumání smyslu lidského života a jeho práce a snažení.

Oficiální partner pamětní medaile

Na počest Jana Amose Komenského vyrazila Národní Pokladnice pamětní medaili připomínající 425 let od narození tohoto pedagoga, filozofa a humanisty. Oficiálním partnerem tohoto překrásného numismatu je Muzeum Jana Amose Komenského.

Na pamětní medaili se můžete podívat zde.

 

 

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom optimalizovali jejich fungování. Přečtěte si více...