Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Jana Amose Komenského (1592–1670) lze stručně charakterizovat jako geniálního pedagoga a vizionářského reformátora, který svými plány a myšlenkami předběhl dobu, v níž žil. Mnohé z jeho myšlenek je možné zdůraznit a přijmout ještě dnes. Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě a pocházel z českobratrské rodiny a jeho otec z obce Komny /odtud jméno Komenský/.

Jan Amos Komenský

Je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Vytvořil originální pedagogickou soustavu v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy a didaktikou, vytvořil metodiku pro výuku jazyků a sepsal řadu originálních učebnic.

Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dveře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Velkou pozornost vzbudily i Komenského vševědné plány a úvahy. Rozvíjel bohatou korespondenci a styky se vzdělanými lidmi, kteří se zabývají podobnými myšlenkami.

Posledních čtrnáct let svého plodného života prožil Jan Amos Komenský v Nizozemsku. Zde se snažil dopracovat všechny své práce a jeho přáním bylo, aby jeho dílo žilo dál. V prvních letech vydal velký soubor Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické). Vrátil se zde i ke svému stěžejnímu dílu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských), které bylo zaměřené na nápravu lidstva prostřednictvím dobrého vzdělání a odstranění rozporů. V roce 1668 vydal filosofickou závěť Unum necessarium (Jedno potřebné), kde vyjadřoval touhu po míru a harmonii.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen velkou část svého života strávit v exilu, je skutečně bohatý a velmi různorodý. Napsal, ať už latinsky či česky, encyklopedické spisy, teologická či hymnologická díla a je rovněž autorem nejslavnějšího česky psaného díla 17. století Labyrint světa a ráj srdce, jehož stěžejním tématem je zkoumání smyslu lidského života a jeho práce a snažení.

Oficiální partner pamětní medaile

Na počest Jana Amose Komenského vyrazila Národní Pokladnice pamětní medaili připomínající 425 let od narození tohoto pedagoga, filozofa a humanisty. Oficiálním partnerem tohoto překrásného numismatu je Muzeum Jana Amose Komenského.

Na pamětní medaili se můžete podívat zde.

 

 

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.