Kateřina Škabradová
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: +420 607 035 728
press@narodnipokladnice.cz