Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Spolupráce mezi Národní Pokladnicí a organizací Post Bellum, jež zaštiťuje projekt Paměť národa, se zrodila v roce 2013. Tehdy vznikal projekt, jenž měl za cíl připomenout důležité milníky v historii Československa a vyjádřit poctu Čechům, kteří neohroženě bránili svoji vlast. Vzájemná spolupráce a podpora se nakonec staly natolik obohacující, že trvají dodnes.

Společný cíl a vzájemná podpora Národní Pokladnice a Post Bella

Ceny Paměti národa

Projekt v podobě kolekce pamětních medailí Češi ve válce, byl začátek spolupráce mezi Národní Pokladnicí a záslužnou organizací Post Bellum, bez jejíž pomoci by upomínková kolekce nikdy nemohla vzniknout.

Jejich cíl byl jednotný – nikdy nezapomenout na lidi a události, jež formovali naši současnost.

Vzájemná spolupráce se nakonec stala natolik inspirující, že pokračuje dodnes.

Národní Pokladnice aktivně podporuje projekt Post Bella Paměť národa. Paměti národa již několik let po sobě věnuje pamětní medaile z ryzího stříbra, kterými jsou vždy 17. listopadu daného roku oceněni vybraní laureáti, kteří svojí odvahou dosahují nejvyšších společenských hodnot.

Tyto pamětní medaile z ryzího stříbra, které Národní Pokladnice věnovala organizaci Post Bellum, na své aversní straně nesou vyobrazení lva, jakožto symbolu síly, odvahy a odhodlání. Autorem vznešeného motivu je respektovaný český sochař a medailér, pan Vladimír Oppl, který je mj. i autorem současné oběžné dvacetikoruny.

Další záslužnou aktivitou, které se Národní Pokladnice účastní, a můžete se jí účastnit i Vy, je Běh pro Paměť národa. Touto akcí si jako společnost připomínáme nejen ty, kteří bojovali proti totalitám v minulosti, ale i ty, kteří bojují za svobodu dnes. Akce se koná každý rok v květnu, a to hned na několika místech v České republice. Výtěžek z akce se následně využívá na natáčení dalších vzpomínek pro sbírku Paměť národa.

Poslání Národní Pokladnice a Post Bella

Posláním Národní Pokladnice je mimo jiné seznámit veřejnost s událostmi dávno minulými, a proto je jí blízká aktivita organizace Post Bellum. Posláním Post Bella je dokumentování a vyprávění příběhů pamětníků, jejichž životní zkušenosti vykreslují zásadní události 20. století.

Post Bellum za tímto účelem založila projekt Paměť národa, jenž je nejrozsáhlejší veřejně přístupná databáze budována ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem. Do aktivity je rovněž zahrnutá široká veřejnost, včetně žáků a studentů. Hrdiny, kteří neváhali ve jménu společenských hodnot riskovat svoji pověst či dokonce život, každoročně oceňuje a Národní Pokladnice je toho přítomna.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.