Originální numismatické album pro uložení a vystavení Vaší pamětní medaile

S velikou radostí Vám představuji originální pamětní medaili Zlatá bula Karla IV. zušlechtěnou ryzím stříbrem 999/1000. Jedná se o první medaili, která otevírá pomyslnou bránu vzpomínkové kolekce Vita Caroli - Život Karlův. Kolekce čítá celkem 7 medailí zušlechtěných ryzím stříbrem, které byly vyraženy u příležitosti uctění jednoho z největších velikánů naší historie. Pouze nevelké množství šťastných majitelů bude moci vlastnit kompletní kolekci uloženou v unikátním numismatickém albu Vita Caroli, které získáte ZDARMA.

Pamětní medaile je zušlechtěna ryzím stříbrem 999/1000 a její průměr činí 38,61 milimetrů. 

Avers medaile je inspirován původní Karlovou zlatou pečetí - bulou, která byla připojena ke zmiňovanému dokumentu. Karel IV. je zobrazen majestátně sedící na královském trůnu. Panovník má na hlavě korunu, v levé ruce říšské jablko a v pravé žezlo. Nalevo od postavy se nachází moravský znak - orlice a napravo český znak - dvouocasý lev. Po obvodu pečeti je znázorněn latinský nápis, který znamená "Karel IV., z Boží milosti volený římský císař a po všechny časy rozmnožitel říše a český král". Revers zobrazuje stylizovaného českého lva. 

Detailně zpracovaný motiv této pamětní medaile, již nabízí exkluzivně pouze Národní Pokladnice, vytvořil akademický sochař a medailér Vladimír Oppl, držitel četných ocenění za osobité návrhy mincí a medailí nejen s naší národní tematikou.

Neváhejte proto s objednávkou a staňte se majitelem první medaile z této historií protknuté kolekce zasvěcené Karlovi IV., největšímu panovníkovi našich dějin!

Již s první medailí obdržíte ZDARMA reprezentativní numismatické album pro bezpečné uložení Vašich medailí!

Pamětní medaile Zlatá bula Karla IV. zušlechtěná ryzím stříbrem a numismatické album ZDARMA

Objednáním pamětní medaile Zlatá bula Karla IV. zušlechtěné ryzím stříbrem 999/1000 si současně zajistíte možnost získat dalších 6 pamětních medailí zušlechtěných ryzím stříbrem z unikátní kolekce Vita Caroli - Život Karlův. Tato jedinečná kolekce nabízí celkem 7 krásně zpracovaných pamětních medailí zušlechtěných ryzím stříbrem 999/1000, které detailně mapují život jednoho z nejvýznamnějších panovníků českých dějin.

Na aversech jednotlivých pamětních medailí jsou zobrazeny následující výjevy ze života Karla IV.:


Zlatá bula Karla IV. se pyšní velice vydařeným designem Karla IV. majestátně sedícího na královském trůnu. Slavný panovník má na hlavě korunu, v levé ruce třímá říšské jablko a v pravé žezlo.


Karel IV. a jeho manželky - design této pamětní medaile zobrazuje čtyři manželky Karla IV., mezi něž patřily Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská, která ho jako jediná přežila.


Dětství na Křivoklátě, kde je vyobrazena skica hradu Křivoklát, kde byl Karel IV. v dětství uvězněn svým otcem Janem Lucemburským, jenž se obával převratu. Před hradem je zobrazena Karlova matka Eliška Přemyslovna stojíc a smutně hledíc za vzdalujícím se synem. Ten je v doprovodu chůvy a ozbrojené hradní stráže odváděn do svého hradního vězení.


Karlštejn, na jejímž designu je zobrazena kompozice několika motivů z hradu Karlštejn. V horní části je zobrazen Karlštejn podle nejstarší dochované kresby a letopočet 1348, který představuje rok jeho založení. Dále pak Karel IV., který ukládá drahocenný ostatek do relikviáře a po levé a pravé straně draci z nástěnné malby Apokalypsy z hradní kaple Panny Marie.


Život na císařském dvoře, kde se nachází typický výjev z císařského dvora - banketu uspořádaného u příležitosti mimořádné události.


Historické dokumenty na jejímž averzu jsou zachyceny názvy nejdůležitějších kronik a spisů, které vznikly na popud Karla IV. Mezi tato nejznámější historická díla patří, kromě životopisu Vita Caroli, Kronika pražského kostela, kterou na přání Karla IV. sepsal Beneš Krabice z Weitmile, kronika Františka Pražského,  či Kronika česká od Přibíka Pulkavy z Radenína.


A na závěr Vita Caroli, kde se symbolicky vyjímá vydařená kompozice Karla IV. s jeho poddanými, anděly ochráncy a běsy. Císař Karel IV. sedí vlevo na lavici a hovoří ke svým poddaným. Nad jejich hlavami se vznášejí andělé, znázorňující dobro a běsi, které představují zlo.

Ano, chci začít sbírat pamětní medaile kolekce Vita Caroli - Život Karlův. Objednávám si první pamětní medaili Zlatá bula Karla IV. zušlechtěnou ryzím stříbrem 999/1000 za cenu 299 Kč (poštovné a balné uhradíme za vás). Peníze nezasílám předem, pamětní medaile ze základního kovu zušlechtěného ryzím stříbrem bude hrazena při odběru dobírkou poštovnímu doručovateli. Pokud si pamětní medaili Zlatá bula Karla IV. ponechám, objednám si tak dalších 6 pamětních medailí z kolekce Vita Caroli. Ty budu dostávat přibližně jednou měsíčně, každou za cenu 599 Kč (+ 129 Kč poštovné a balné).

Každou pamětní medaili zušlechtěnou ryzím stříbrem mohu vrátit do 14 dnů ode dne jejího doručení. V takovém případě mi Národní Pokladnice s.r.o. vrátí částku, za niž byla pamětní medaile zakoupena. Sbírání medailí z kolekce Vita Caroli mohu kdykoli ukončit. O svém rozhodnutí ukončit sbírání musím neprodleně informovat Národní Pokladnici písemně, telefonicky nebo emailem.

Tato nabídka je platná do 21. července 2024 nebo do vyprodání zásob. Máte právo kdykoliv ukončit objednávku pamětních medailí z kolekce Vita Caroli a nechat odstranit své údaje z rezervačního seznamu kolekce. Po ukončení objednávky Vám již nebudou další medaile z kolekce zasílány. Národní Pokladnice s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit částku poštovného a balného za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Národní Pokladnice s.r.o. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky Národní Pokladnice s.r.o. naleznete na www.narodnipokladnice.cz.

Národní Pokladnice působí plně v souladu se všemi předpisy pro prodej zboží na dálku. Předmětem Vaší objednávky je pouze zde nabízené zboží. Zboží expedujeme nejpozději do 30 dnů po obdržení objednávky. Zboží bude odesláno v dokonalém novém stavu, pokud není uvedeno jinak (např. historické či použité vzácné mince). Každou zásilku nám můžete prostřednictvím České pošty s.p. zaslat zpět. V případě vrácení již uhrazené zásilky Vám vrátíme již uhrazenou fakturovanou částku v průběhu 30 dnů. Reklamace lze podat písemně na adresu prodávajícího, emailem nebo telefonicky na zákaznické lince. Postup řešení při reklamaci je popsán na www.narodnipokladnice.cz.

Osobní údaje označené hvězdičkou* jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o koupi zboží, dále zpracováváme osobní údaje pro přímý marketing, profilování Vašeho nákupního chování a sdílení údajů ve skupině (až do doby než bude vznesena námitka). Poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti Národní Pokladnice s. r. o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (jako správci osobních údajů) vyjadřujete souhlas s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány pro výše uvedené marketingové účely po dobu deseti let od jejich poskytnutí nebo do vznesení námitky. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování a jejich přenos. Máte právo vznést námitky proti zpracování údajů. Máte také právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v podmínkách. Národní Pokladnice s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 28507622, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644.

Specifikace
Kov:
Základní
Zušlechtění:
Ryzí stříbro 999/1000
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
18,6 g
Kvalita :
Antique Finish
Země původu:
Česká republika
Rok emise:
2023
Limitace:
5000 kompletních kolekcí