Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Karel IV. a jeho životopis

Stříbrná pamětní medaile

Karel IV. a jeho životopis

Ohodnoťte jako první!

0
 • 24,5 g ryzího stříbra (Ag 999/1000)
 • Parciálně zušlechtěná ryzím zlatem
 • Nejvyšší kvalita ražby
 • Certifikát autentičnosti

Jednotlivý produkt Máme vyprodáno!

Nabízí exkluzivně pouze Národní Pokladnice. Emise zvěčňující Karla IV., Otce vlasti. Tento unikátní exemplář je věnován neméně unikátnímu literárnímu skvostu Vita Caroli, Karlovu vlastnímu životopisu.

Medaile byla vyražena z čistého stříbra 999/1000 a je zpracována v nejvyšší mincovní kvalitě. Díky ražbě speciálním leštěným razidlem má numismat zrcadlový lesk, který dává vyniknout i těm nejmenším detailům. Atraktivitu této emise ještě zvyšuje umělecké ruční zdobení 24karátovým zlatem.

 • Na reversu medaile je vyobrazena královská koruna, nápis Karel IV. - otec vlasti a letopočet 1316 -1378. Karel IV., český král a římský císař, politik evropského formátu a otec vlasti patří bezpochyby mezi nejvýznamnější postavy českých dějin.
 • Na aversu se nachází velmi originální kompozice osoby Karla IV. a několika jeho poddaných, jeho andělů ochránců a démonů. Císař Karel IV., sedící vlevo na lavici, má na hlavě korunu a v ruce korunovační jablko, hovoří ke svým poddaným, kteří se nacházejí napravo od něj. Nad jejich hlavami jsou vyobrazeny dvě skupiny: andělé, představující dobro, a běsi, představující zlo.

Autorem unikátního návrhu aversu a reversu, který byl vytvořen speciálně pro Národní Pokladnici, je významný český akademický sochař a medailér Vladimír Oppl. Za své mince a medaile získal Vladimír Oppl četná ocenění, k nejvýznamnějším patří cena „Nejkrásnější zlatá mince světa“ udělená v roce 1999 za pamětní minci Nové Město pražské.

Objednávkou získáte:

 • 24,5 g ryzího stříbra (Ag 999/1000)
 • Medaili parciálně pozlacenou ryzím zlatem (Au 999/1000)
 • Záruku nejvyšší kvality ražby
 • Certifikát autentičnosti

O velké oblibě Karla IV. mezi lidmi nejlépe vypovídá vítězství v anketě Největší Čech, kterou vyhlásila v roce 2005 Česká televize.Na základě zájmu zákazníků emitovala Národní Pokladnice, jako první v historii, sbírku medailí připomínající nejdůležitější životní milníky našeho velikána.

Kov:
Ryzí stříbro (999/1000)
Zušlechtění:
Ryzí zlato (999/1000)
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
24,50 g
Kvalita:
Nejvyšší mincovní
Země původu:
Česká republika
Medailér:
Vladimír Oppl
Rok:
2014

Když selhala spolupráce domácích i zahraničních kronikářů, napadla Karla IV. myšlenka k sepsání životopisu vlastní rukou. Následně se i rozhodl změnit tradiční popis událostí. Chtěl svůj životopis sepsat jako poučení svým nástupcům, především svému synu Václavovi, vytvořit tedy vzorovou představu, jak má žít, uvažovat a postupovat panovník, aby rozvinul náležitým způsobem a směrem všechny své schopnosti a připravil se na vladařské povolání.

Dílo je rozděleno na dvě části a rozčleněno do celkem dvaceti nestejně rozsáhlých kapitol. Nejnápadnější rozdíl mezi oběma částmi spočívá v tom, že první část, tvořená celkem čtrnácti kapitolami, je psána subjektivně, tzv. ich-formou, v první osobě jednotného či množného čísla, tedy z pozice panovnického majestátu. Druhá část, tvořená šesti kapitolami (patnáctou až dvacátou) je již psána objektivně, ve 3. osobě.

 • První dvě kapitoly odhalují zcela nepokrytě Karlův ideový profil a jeho silnou spiritualitu
 • Ve třetí kapitole začíná Karel s velmi poutavým vyprávění svého vlastního osudu. Líčí zde pobyt v nádherném prostředí francouzského královského dvora, vyzdvihuje zde postavu svého dědy ze strany otce, císaře Jindřicha VII., i svůj vzor z matčiny strany. Zmiňuje i své první setkání se svým přítelem Pierrem de Rosieres
 • Další čtyři kapitoly, čtvrtá až osmá, jsou věnovány líčení Karlova pobytu v severoitalské Lucce. Ekonomicky a kulturně nejvyspělejší země tehdejší Evropy ovlivnila Karla zcela zásadním způsobem a formovala jeho představy a plány týkající se uspořádání mocenských poměrů v Evropě
 • V osmé, velmi rozsáhlé kapitole seznamuje Karel čtenáře se svým vstupem do českých zemí
 • O konfliktu mladého Karla s jeho otcem Janem Lucemburským vypráví devátá a desátá kapitoly knihy
 • Zatímco v jedenácté až třinácté kapitolách se Karel opět vrací k ryze ideologickým myšlenkám
 • Čtrnáctou kapitolu lze nejlépe charakterizovat jako popis důležitých událostí v Karlově životě v letech 1339–1340
 • Patnáctá až dvacátá kapitoly knihy se zcela podstatně liší od první části spisu, takže nikdo nepochybuje o tom, že tuto část napsal (nebo nadiktoval) někdo jiný než Karel IV., ačkoli žádný historický pramen tuto skutečnost přímo nedokládá a není tak ani známo jméno případného (pravděpodobného) spoluautora

Pokračování je vlastně jen strohým záznamem dějů a historických událostí od roku 1341 do roku 1346, bez typického mravně didaktického konceptu. Historici také vedou diskuzi o roce vzniku tohoto díla, časový rozptyl jde od roku 1346 až k roku 1373.

Karel IV. vytvořil svůj životopis v době, kdy se většina mocných panovníků a vojevůdců dokázala sotva podepsat. Ve svém díle se projevuje jako realisticky myslící politik, čímž se jeho životopis zásadně liší od pozdějších panovnických bibliografií, snažících se spíše zdůraznit hrdinské činy pisatele a idealizovat vlastní osobu pro budoucnost. Nejen pro tyto skutečnosti je Vita Caroli jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších děl své doby, které je dodnes vysoce hodnoceno odbornou veřejností historiků i literátů.

Nabízí exkluzivně pouze Národní Pokladnice. Emise zvěčňující Karla IV., Otce vlasti. Tento unikátní exemplář je věnován neméně unikátnímu literárnímu skvostu Vita Caroli, Karlovu vlastnímu životopisu.

Medaile byla vyražena z čistého stříbra 999/1000 a je zpracována v nejvyšší mincovní kvalitě. Díky ražbě speciálním leštěným razidlem má numismat zrcadlový lesk, který dává vyniknout i těm nejmenším detailům. Atraktivitu této emise ještě zvyšuje umělecké ruční zdobení 24karátovým zlatem.

 • Na reversu medaile je vyobrazena královská koruna, nápis Karel IV. - otec vlasti a letopočet 1316 -1378. Karel IV., český král a římský císař, politik evropského formátu a otec vlasti patří bezpochyby mezi nejvýznamnější postavy českých dějin.
 • Na aversu se nachází velmi originální kompozice osoby Karla IV. a několika jeho poddaných, jeho andělů ochránců a démonů. Císař Karel IV., sedící vlevo na lavici, má na hlavě korunu a v ruce korunovační jablko, hovoří ke svým poddaným, kteří se nacházejí napravo od něj. Nad jejich hlavami jsou vyobrazeny dvě skupiny: andělé, představující dobro, a běsi, představující zlo.

Autorem unikátního návrhu aversu a reversu, který byl vytvořen speciálně pro Národní Pokladnici, je významný český akademický sochař a medailér Vladimír Oppl. Za své mince a medaile získal Vladimír Oppl četná ocenění, k nejvýznamnějším patří cena „Nejkrásnější zlatá mince světa“ udělená v roce 1999 za pamětní minci Nové Město pražské.

Objednávkou získáte:

 • 24,5 g ryzího stříbra (Ag 999/1000)
 • Medaili parciálně pozlacenou ryzím zlatem (Au 999/1000)
 • Záruku nejvyšší kvality ražby
 • Certifikát autentičnosti

O velké oblibě Karla IV. mezi lidmi nejlépe vypovídá vítězství v anketě Největší Čech, kterou vyhlásila v roce 2005 Česká televize.Na základě zájmu zákazníků emitovala Národní Pokladnice, jako první v historii, sbírku medailí připomínající nejdůležitější životní milníky našeho velikána.

Prosím informujte mě, jakmile bude produkt opět skladem.
Specifikace
Kov:
Ryzí stříbro (999/1000)
Zušlechtění:
Ryzí zlato (999/1000)
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
24,50 g
Kvalita:
Nejvyšší mincovní
Země původu:
Česká republika
Medailér:
Vladimír Oppl
Rok:
2014

Když selhala spolupráce domácích i zahraničních kronikářů, napadla Karla IV. myšlenka k sepsání životopisu vlastní rukou. Následně se i rozhodl změnit tradiční popis událostí. Chtěl svůj životopis sepsat jako poučení svým nástupcům, především svému synu Václavovi, vytvořit tedy vzorovou představu, jak má žít, uvažovat a postupovat panovník, aby rozvinul náležitým způsobem a směrem všechny své schopnosti a připravil se na vladařské povolání.

Dílo je rozděleno na dvě části a rozčleněno do celkem dvaceti nestejně rozsáhlých kapitol. Nejnápadnější rozdíl mezi oběma částmi spočívá v tom, že první část, tvořená celkem čtrnácti kapitolami, je psána subjektivně, tzv. ich-formou, v první osobě jednotného či množného čísla, tedy z pozice panovnického majestátu. Druhá část, tvořená šesti kapitolami (patnáctou až dvacátou) je již psána objektivně, ve 3. osobě.

 • První dvě kapitoly odhalují zcela nepokrytě Karlův ideový profil a jeho silnou spiritualitu
 • Ve třetí kapitole začíná Karel s velmi poutavým vyprávění svého vlastního osudu. Líčí zde pobyt v nádherném prostředí francouzského královského dvora, vyzdvihuje zde postavu svého dědy ze strany otce, císaře Jindřicha VII., i svůj vzor z matčiny strany. Zmiňuje i své první setkání se svým přítelem Pierrem de Rosieres
 • Další čtyři kapitoly, čtvrtá až osmá, jsou věnovány líčení Karlova pobytu v severoitalské Lucce. Ekonomicky a kulturně nejvyspělejší země tehdejší Evropy ovlivnila Karla zcela zásadním způsobem a formovala jeho představy a plány týkající se uspořádání mocenských poměrů v Evropě
 • V osmé, velmi rozsáhlé kapitole seznamuje Karel čtenáře se svým vstupem do českých zemí
 • O konfliktu mladého Karla s jeho otcem Janem Lucemburským vypráví devátá a desátá kapitoly knihy
 • Zatímco v jedenácté až třinácté kapitolách se Karel opět vrací k ryze ideologickým myšlenkám
 • Čtrnáctou kapitolu lze nejlépe charakterizovat jako popis důležitých událostí v Karlově životě v letech 1339–1340
 • Patnáctá až dvacátá kapitoly knihy se zcela podstatně liší od první části spisu, takže nikdo nepochybuje o tom, že tuto část napsal (nebo nadiktoval) někdo jiný než Karel IV., ačkoli žádný historický pramen tuto skutečnost přímo nedokládá a není tak ani známo jméno případného (pravděpodobného) spoluautora

Pokračování je vlastně jen strohým záznamem dějů a historických událostí od roku 1341 do roku 1346, bez typického mravně didaktického konceptu. Historici také vedou diskuzi o roce vzniku tohoto díla, časový rozptyl jde od roku 1346 až k roku 1373.

Karel IV. vytvořil svůj životopis v době, kdy se většina mocných panovníků a vojevůdců dokázala sotva podepsat. Ve svém díle se projevuje jako realisticky myslící politik, čímž se jeho životopis zásadně liší od pozdějších panovnických bibliografií, snažících se spíše zdůraznit hrdinské činy pisatele a idealizovat vlastní osobu pro budoucnost. Nejen pro tyto skutečnosti je Vita Caroli jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších děl své doby, které je dodnes vysoce hodnoceno odbornou veřejností historiků i literátů.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.