Karel IV. a jeho životopis

Stříbrná pamětní medaile

Karel IV. a jeho životopis

Ohodnoťte jako první!

0
 • 24,5 g ryzího stříbra (Ag 999/1000)
 • Parciálně zušlechtěná ryzím zlatem
 • Nejvyšší kvalita ražby
 • Certifikát autentičnosti

 • Typ: Jednotlivý produkt
 • Dostupnost: Poslední kusy
Cena: 2 190 Kč

Nabízí exkluzivně pouze Národní Pokladnice. Emise zvěčňující Karla IV., Otce vlasti. Tento unikátní exemplář je věnován neméně unikátnímu literárnímu skvostu Vita Caroli, Karlovu vlastnímu životopisu.

Medaile byla vyražena z čistého stříbra 999/1000 a je zpracována v nejvyšší mincovní kvalitě. Díky ražbě speciálním leštěným razidlem má numismat zrcadlový lesk, který dává vyniknout i těm nejmenším detailům. Atraktivitu této emise ještě zvyšuje umělecké ruční zdobení 24karátovým zlatem.

 • Na reversu medaile je vyobrazena královská koruna, nápis Karel IV. - otec vlasti a letopočet 1316 -1378. Karel IV., český král a římský císař, politik evropského formátu a otec vlasti patří bezpochyby mezi nejvýznamnější postavy českých dějin.
 • Na aversu se nachází velmi originální kompozice osoby Karla IV. a několika jeho poddaných, jeho andělů ochránců a démonů. Císař Karel IV., sedící vlevo na lavici, má na hlavě korunu a v ruce korunovační jablko, hovoří ke svým poddaným, kteří se nacházejí napravo od něj. Nad jejich hlavami jsou vyobrazeny dvě skupiny: andělé, představující dobro, a běsi, představující zlo. 

Autorem unikátního návrhu aversu a reversu, který byl vytvořen speciálně pro Národní Pokladnici,  je významný český akademický sochař a medailér Vladimír Oppl. Za své mince a medaile získal Vladimír Oppl četná ocenění, k nejvýznamnějším patří cena „Nejkrásnější zlatá mince světa“ udělená v roce 1999 za pamětní minci Nové Město pražské.

Objednávkou získáte:

 • 24,5 g ryzího stříbra (Ag 999/1000)
 • Medaili parciálně pozlacenou ryzím zlatem (Au 999/1000)
 • Záruku nejvyšší kvality ražby 
 • Certifikát autentičnosti

O velké oblibě Karla IV. mezi lidmi nejlépe vypovídá vítězství v anketě Největší Čech, kterou vyhlásila v roce 2005 Česká televize.Na základě zájmu zákazníků emitovala Národní Pokladnice, jako první v historii, sbírku medailí připomínající nejdůležitější životní milníky našeho velikána.

 

Cena: 2 190 Kč
Kov:
Ryzí stříbro (999/1000)
Zušlechtění:
Ryzí zlato (999/1000)
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
24,50 g
Kvalita:
Nejvyšší mincovní
Země původu:
Česká republika
Medailér:
Vladimír Oppl
Rok:
2014

Když selhala spolupráce domácích i zahraničních kronikářů, napadla Karla IV. myšlenka k sepsání životopisu vlastní rukou. Následně se i rozhodl změnit tradiční popis událostí. Chtěl svůj životopis sepsat jako poučení svým nástupcům, především svému synu Václavovi, vytvořit tedy vzorovou představu, jak má žít, uvažovat a postupovat panovník, aby rozvinul náležitým způsobem a směrem všechny své schopnosti a připravil se na vladařské povolání.

Dílo je rozděleno na dvě části a rozčleněno do celkem dvaceti nestejně rozsáhlých kapitol. Nejnápadnější rozdíl mezi oběma částmi spočívá v tom, že první část, tvořená celkem čtrnácti kapitolami, je psána subjektivně, tzv. ich-formou, v první osobě jednotného či množného čísla, tedy z pozice panovnického majestátu. Druhá část, tvořená šesti kapitolami (patnáctou až dvacátou) je již psána objektivně, ve 3. osobě.

 • První dvě kapitoly odhalují zcela nepokrytě Karlův ideový profil a jeho silnou spiritualitu
 • Ve třetí kapitole začíná Karel s velmi poutavým vyprávění svého vlastního osudu. Líčí zde pobyt v nádherném prostředí francouzského královského dvora, vyzdvihuje zde postavu svého dědy ze strany otce, císaře Jindřicha VII., i svůj vzor z matčiny strany. Zmiňuje i své první setkání se svým přítelem Pierrem de Rosieres
 • Další čtyři kapitoly, čtvrtá až osmá, jsou věnovány líčení Karlova pobytu v severoitalské Lucce. Ekonomicky a kulturně nejvyspělejší země tehdejší Evropy ovlivnila Karla zcela zásadním způsobem a formovala jeho představy a plány týkající se uspořádání mocenských poměrů v Evropě
 • V osmé, velmi rozsáhlé kapitole seznamuje Karel čtenáře se svým vstupem do českých zemí
 • O konfliktu mladého Karla s jeho otcem Janem Lucemburským vypráví devátá a desátá kapitoly knihy
 • Zatímco v jedenácté až třinácté kapitolách se Karel opět vrací k ryze ideologickým myšlenkám
 • Čtrnáctou kapitolu lze nejlépe charakterizovat jako popis důležitých událostí v Karlově životě v letech 1339–1340
 • Patnáctá až dvacátá kapitoly knihy se zcela podstatně liší od první části spisu, takže nikdo nepochybuje o tom, že tuto část napsal (nebo nadiktoval) někdo jiný než Karel IV., ačkoli žádný historický pramen tuto skutečnost přímo nedokládá a není tak ani známo jméno případného (pravděpodobného) spoluautora

Pokračování je vlastně jen strohým záznamem dějů a historických událostí od roku 1341 do roku 1346, bez typického mravně didaktického konceptu. Historici také vedou diskuzi o roce vzniku tohoto díla, časový rozptyl jde od roku 1346 až k roku 1373.

Karel IV. vytvořil svůj životopis v době, kdy se většina mocných panovníků a vojevůdců dokázala sotva podepsat. Ve svém díle se projevuje jako realisticky myslící politik, čímž se jeho životopis zásadně liší od pozdějších panovnických bibliografií, snažících se spíše zdůraznit hrdinské činy pisatele a idealizovat vlastní osobu pro budoucnost. Nejen pro tyto skutečnosti je Vita Caroli jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších děl své doby, které je dodnes vysoce hodnoceno odbornou veřejností historiků i literátů.

Nabízí exkluzivně pouze Národní Pokladnice. Emise zvěčňující Karla IV., Otce vlasti. Tento unikátní exemplář je věnován neméně unikátnímu literárnímu skvostu Vita Caroli, Karlovu vlastnímu životopisu.

Medaile byla vyražena z čistého stříbra 999/1000 a je zpracována v nejvyšší mincovní kvalitě. Díky ražbě speciálním leštěným razidlem má numismat zrcadlový lesk, který dává vyniknout i těm nejmenším detailům. Atraktivitu této emise ještě zvyšuje umělecké ruční zdobení 24karátovým zlatem.

 • Na reversu medaile je vyobrazena královská koruna, nápis Karel IV. - otec vlasti a letopočet 1316 -1378. Karel IV., český král a římský císař, politik evropského formátu a otec vlasti patří bezpochyby mezi nejvýznamnější postavy českých dějin.
 • Na aversu se nachází velmi originální kompozice osoby Karla IV. a několika jeho poddaných, jeho andělů ochránců a démonů. Císař Karel IV., sedící vlevo na lavici, má na hlavě korunu a v ruce korunovační jablko, hovoří ke svým poddaným, kteří se nacházejí napravo od něj. Nad jejich hlavami jsou vyobrazeny dvě skupiny: andělé, představující dobro, a běsi, představující zlo. 

Autorem unikátního návrhu aversu a reversu, který byl vytvořen speciálně pro Národní Pokladnici,  je významný český akademický sochař a medailér Vladimír Oppl. Za své mince a medaile získal Vladimír Oppl četná ocenění, k nejvýznamnějším patří cena „Nejkrásnější zlatá mince světa“ udělená v roce 1999 za pamětní minci Nové Město pražské.

Objednávkou získáte:

 • 24,5 g ryzího stříbra (Ag 999/1000)
 • Medaili parciálně pozlacenou ryzím zlatem (Au 999/1000)
 • Záruku nejvyšší kvality ražby 
 • Certifikát autentičnosti

O velké oblibě Karla IV. mezi lidmi nejlépe vypovídá vítězství v anketě Největší Čech, kterou vyhlásila v roce 2005 Česká televize.Na základě zájmu zákazníků emitovala Národní Pokladnice, jako první v historii, sbírku medailí připomínající nejdůležitější životní milníky našeho velikána.

 

Cena: 2 190 Kč
Specifikace
Kov:
Ryzí stříbro (999/1000)
Zušlechtění:
Ryzí zlato (999/1000)
Průměr:
38,61 mm
Hmotnost:
24,50 g
Kvalita:
Nejvyšší mincovní
Země původu:
Česká republika
Medailér:
Vladimír Oppl
Rok:
2014

Když selhala spolupráce domácích i zahraničních kronikářů, napadla Karla IV. myšlenka k sepsání životopisu vlastní rukou. Následně se i rozhodl změnit tradiční popis událostí. Chtěl svůj životopis sepsat jako poučení svým nástupcům, především svému synu Václavovi, vytvořit tedy vzorovou představu, jak má žít, uvažovat a postupovat panovník, aby rozvinul náležitým způsobem a směrem všechny své schopnosti a připravil se na vladařské povolání.

Dílo je rozděleno na dvě části a rozčleněno do celkem dvaceti nestejně rozsáhlých kapitol. Nejnápadnější rozdíl mezi oběma částmi spočívá v tom, že první část, tvořená celkem čtrnácti kapitolami, je psána subjektivně, tzv. ich-formou, v první osobě jednotného či množného čísla, tedy z pozice panovnického majestátu. Druhá část, tvořená šesti kapitolami (patnáctou až dvacátou) je již psána objektivně, ve 3. osobě.

 • První dvě kapitoly odhalují zcela nepokrytě Karlův ideový profil a jeho silnou spiritualitu
 • Ve třetí kapitole začíná Karel s velmi poutavým vyprávění svého vlastního osudu. Líčí zde pobyt v nádherném prostředí francouzského královského dvora, vyzdvihuje zde postavu svého dědy ze strany otce, císaře Jindřicha VII., i svůj vzor z matčiny strany. Zmiňuje i své první setkání se svým přítelem Pierrem de Rosieres
 • Další čtyři kapitoly, čtvrtá až osmá, jsou věnovány líčení Karlova pobytu v severoitalské Lucce. Ekonomicky a kulturně nejvyspělejší země tehdejší Evropy ovlivnila Karla zcela zásadním způsobem a formovala jeho představy a plány týkající se uspořádání mocenských poměrů v Evropě
 • V osmé, velmi rozsáhlé kapitole seznamuje Karel čtenáře se svým vstupem do českých zemí
 • O konfliktu mladého Karla s jeho otcem Janem Lucemburským vypráví devátá a desátá kapitoly knihy
 • Zatímco v jedenácté až třinácté kapitolách se Karel opět vrací k ryze ideologickým myšlenkám
 • Čtrnáctou kapitolu lze nejlépe charakterizovat jako popis důležitých událostí v Karlově životě v letech 1339–1340
 • Patnáctá až dvacátá kapitoly knihy se zcela podstatně liší od první části spisu, takže nikdo nepochybuje o tom, že tuto část napsal (nebo nadiktoval) někdo jiný než Karel IV., ačkoli žádný historický pramen tuto skutečnost přímo nedokládá a není tak ani známo jméno případného (pravděpodobného) spoluautora

Pokračování je vlastně jen strohým záznamem dějů a historických událostí od roku 1341 do roku 1346, bez typického mravně didaktického konceptu. Historici také vedou diskuzi o roce vzniku tohoto díla, časový rozptyl jde od roku 1346 až k roku 1373.

Karel IV. vytvořil svůj životopis v době, kdy se většina mocných panovníků a vojevůdců dokázala sotva podepsat. Ve svém díle se projevuje jako realisticky myslící politik, čímž se jeho životopis zásadně liší od pozdějších panovnických bibliografií, snažících se spíše zdůraznit hrdinské činy pisatele a idealizovat vlastní osobu pro budoucnost. Nejen pro tyto skutečnosti je Vita Caroli jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších děl své doby, které je dodnes vysoce hodnoceno odbornou veřejností historiků i literátů.