Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Nejslavnější Habsburkové v unikátní sadě čtyř pamětních medailí

Dynastie, která vládla Evropě

Nejslavnější Habsburkové v unikátní sadě čtyř pamětních medailí

Ohodnoťte jako první!

0

  • Sada čtyř pamětních medailí
  • Oblíbená kvalita Antique Finish
  • Elegantní kazeta a Certifikát autentičnosti

Jednotlivý produkt Méně než 10 kusů
1 990 Kč

Marie Terezie se nesmazatelně zapsala do tváře střední Evropy. Období její vlády představovalo začátek osvícenského absolutismu, ve kterém středoevropský prostor prošel výraznými politickými, hospodářskými a sociálními transformacemi, které nakonec vyústily ve vznik moderního státu a moderní společnosti. Po celou dobu své vlády musela Marie Terezie čelit mnoha obtížím. Její nástupnictví na habsburský trůn bylo okamžitě zpochybněno a monarchie vstoupila do vleklého a vyčerpávajícího válečného konfliktu. Ani její osobní život nebyl snadný. Tiše tolerovala zálety svého manžela, kterého i přesto velmi milovala. Společně zplodili 16 potomků, z nichž syn Josef II. se stal matčiným nástupcem na trůně a pokračovatelem osvícenských reforem.

Roku 1741 se z manželství Marie Terezie a Františka Štěpána po třech děvčátkách narodil první mužský potomek Josef II. Po smrti otce roku 1765 se Josef II. stal císařem Svaté říše římské. V habsburské monarchii byl spoluvladařem své matky Marie Terezie až do její smrti roku 1780. Josef II. je považován za jednoho z nejvýznamnějších osvícenských panovníků. Vrchol jeho reformní činnosti představují především dva patenty z roku 1781 o zrušení nevolnictví a náboženské toleranci, tzv. toleranční patent. Výraznou humanizaci prodělalo za jeho vlády i trestní právo. V letech 1787–1795 byl v habsburské monarchii poprvé zrušen trest smrti.

Když 20. února roku 1790 zemřel lidem oblíbený císař Josef II., nezanechal po sobě žádného nástupce. Trůn tak připadl mladšímu bratrovi Leopoldovi II., který však vládl pouze dva roky. Nicméně narozdíl od bezdětného Josefa se svou ženou Marií Ludovikou počal 16 potomků a zajistil tak dostatek dědiců pro habsburský trůn. Jako český král musel čelit nespokojené šlechtické opozici, které se nelíbilo množství progresivních reforem, jež zavedl Josef II., a proto několik z nich Leopold raději po nástupu na trůn zrušil. V české společnosti byl velmi oblíbený a při jeho první návštěvě Prahy zavítal do Karolina, kde před ním vážený člen České královské společnosti nauk Josef Dobrovský pronesl vlasteneckou řeč, kterou Leopold se zájmem vyslechl.

Nejdéle vládnoucím představitelem habsburské dynastie v českých zemích byl František Josef I. Rakouský císař, český a uherský král z dynastie habsbursko-lotrinské nastoupil na trůn v době, kdy ještě žili pamětníci časů jeho prababičky Marie Terezie, a skončil ve dnech, které pamatují ještě prababičky naše. František Josef I. se narodil dne 18. srpna 1830 v zámku Schönbrunn u Vídně. Jeho matkou byla arcivévodkyně Sofie z rodu bavorských Wittelsbachů, otcem arcivévoda František Karel Habsburský. Arcivévoda František Karel byl synem panujícího císaře Františka II., který měl kromě něho ještě dalších dvanáct dětí. František Josef I. nastupuje na trůn v roce 1848 a vládne dlouhých 68 let až do roku 1916.

1 990 Kč
Počet medailí v sadě:
4
Kov:
Základní
Průměr:
cca 30 mm
Hmotnost:
cca 8 g
Kvalita:
Antique Finish

Marie Terezie se nesmazatelně zapsala do tváře střední Evropy. Období její vlády představovalo začátek osvícenského absolutismu, ve kterém středoevropský prostor prošel výraznými politickými, hospodářskými a sociálními transformacemi, které nakonec vyústily ve vznik moderního státu a moderní společnosti. Po celou dobu své vlády musela Marie Terezie čelit mnoha obtížím. Její nástupnictví na habsburský trůn bylo okamžitě zpochybněno a monarchie vstoupila do vleklého a vyčerpávajícího válečného konfliktu. Ani její osobní život nebyl snadný. Tiše tolerovala zálety svého manžela, kterého i přesto velmi milovala. Společně zplodili 16 potomků, z nichž syn Josef II. se stal matčiným nástupcem na trůně a pokračovatelem osvícenských reforem.

Roku 1741 se z manželství Marie Terezie a Františka Štěpána po třech děvčátkách narodil první mužský potomek Josef II. Po smrti otce roku 1765 se Josef II. stal císařem Svaté říše římské. V habsburské monarchii byl spoluvladařem své matky Marie Terezie až do její smrti roku 1780. Josef II. je považován za jednoho z nejvýznamnějších osvícenských panovníků. Vrchol jeho reformní činnosti představují především dva patenty z roku 1781 o zrušení nevolnictví a náboženské toleranci, tzv. toleranční patent. Výraznou humanizaci prodělalo za jeho vlády i trestní právo. V letech 1787–1795 byl v habsburské monarchii poprvé zrušen trest smrti.

Když 20. února roku 1790 zemřel lidem oblíbený císař Josef II., nezanechal po sobě žádného nástupce. Trůn tak připadl mladšímu bratrovi Leopoldovi II., který však vládl pouze dva roky. Nicméně narozdíl od bezdětného Josefa se svou ženou Marií Ludovikou počal 16 potomků a zajistil tak dostatek dědiců pro habsburský trůn. Jako český král musel čelit nespokojené šlechtické opozici, které se nelíbilo množství progresivních reforem, jež zavedl Josef II., a proto několik z nich Leopold raději po nástupu na trůn zrušil. V české společnosti byl velmi oblíbený a při jeho první návštěvě Prahy zavítal do Karolina, kde před ním vážený člen České královské společnosti nauk Josef Dobrovský pronesl vlasteneckou řeč, kterou Leopold se zájmem vyslechl.

Nejdéle vládnoucím představitelem habsburské dynastie v českých zemích byl František Josef I. Rakouský císař, český a uherský král z dynastie habsbursko-lotrinské nastoupil na trůn v době, kdy ještě žili pamětníci časů jeho prababičky Marie Terezie, a skončil ve dnech, které pamatují ještě prababičky naše. František Josef I. se narodil dne 18. srpna 1830 v zámku Schönbrunn u Vídně. Jeho matkou byla arcivévodkyně Sofie z rodu bavorských Wittelsbachů, otcem arcivévoda František Karel Habsburský. Arcivévoda František Karel byl synem panujícího císaře Františka II., který měl kromě něho ještě dalších dvanáct dětí. František Josef I. nastupuje na trůn v roce 1848 a vládne dlouhých 68 let až do roku 1916.

1 990 Kč
Specifikace
Počet medailí v sadě:
4
Kov:
Základní
Průměr:
cca 30 mm
Hmotnost:
cca 8 g
Kvalita:
Antique Finish
Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.