Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Mincovní portréty Františka Josefa I.

Sada tří medailí zušlechtěná zlatem

Mincovní portréty Františka Josefa I. Sada tří medailí zušlechtěná zlatem

Ohodnoťte jako první!

0
  • Zušlechtěno zlatem
  • Pouhých 199 sad
Jednotlivý produkt Více než 10 kusů
1 699 Kč

Dovolte představit sadu pamětních medailí s názvem Mincovní portréty Františka Josefa I.  Všechny tři medaile v sadě jsou vyhotoveny unikátní technikou připomínající historické mince. Navíc jsou zušlechtěné zlatem a dokončené v kvalitě Antique finish.

Na medailích se postupně představí všechny tři mincovní portréty tohoto panovníka. První portrét je nazvaný Mládí a bouřlivá naděje, druhý Střední léta moci a třetí, poslední, Stáří a moudrost v zrcadle času.  Reversní strana je pro všechny tři medaile shodná. Vyobrazuje panovníkovu korunovaci uherským králem z roku 1867.

K sadě dostanete Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu, ve které jsou medaile uloženy a lze je tak reprezentativně vystavit.

Objednávkou získáte:

  • Celkem 3 medaile zušlechtěné zlatem
  • Medaile věrně připomínající historické mince
  • Jistotu velmi nízké limitace, pouhých 199 sad
  • Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu

František Josef I. vládl bez 10 dnů rovných 68 let, což ho řadí na první místo mezi panovníky habsbursko-lotrinské dynastie a mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie vůbec. Suverénně překonal délku panování své prababičky Marie Terezie, která ovládala trůn v letech 1740 – 1780.

Mincovní portréty oblíbeného panovníka Františka Josefa I. můžete mít nyní pohromadě v exkluzivní sadě s velmi nízkou limitací – jen 199 sad!

1 699 Kč
Kov:
Základní mincovní
Zušlechtění:
Zlato
Průměr:
3x cca 30 mm
Hmotnost:
3x cca 10 g
Kvalita:
Antique finish
Rok emise:
2024
Limitace:
199 sad

František Josef I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916) byl rakouský císař a arcivévoda, český a uherský král pocházející z habsbursko-lotrinského rodu. Na císařský trůn usedl po abdikaci svého strýce Ferdinanda I. a následném odstoupení jeho bratra Františka Karla. Vládl dlouhých 68 let. Doba, v níž panoval se vyznačovala významnými změnami týkajícími se společenských, technických a kulturních změn. Kapitalistická společnost se začala rozvíjet, naopak technická revoluce se dovršovala.  

Na počátku měl František Josef I. smělé plány. Přál si, aby Rakousko-Uhersko pod jeho panováním stalo prvořadou mocností, která bude stát v čele německých států. Vojenské porážky Rakouska u Solferina v roce 1859 nebo u Hradce Králové v roce 1866, tyto plány výrazně narušily. Můžeme se setkat s názory, že kvůli své výchově a povaze nepatřil do doby, ve které reálně žil, ale do období 100 let dozadu. Od dětství do něj byla vštěpována religiozita, píle, cílevědomost a zodpovědnost. Byl přesvědčen o božské vyvolenosti habsburské monarchie, což ho přivedlo k izolovanosti a autokratické nedůvěře. Už jako třináctiletý nastoupil na službu v armádě, a právě toto vojenství ho doprovázelo celý jeho život. Můžete si všimnout, že na většině jeho fotografií je oblečený v uniformě. 


Během vlády Františka Josefa I. byl nastolený tzv. Bachův absolutismus, jako odveta za revoluční vystoupení národů, které žily v monarchii. Zrušily se tak dosáhnuté výhody a v zemi došlo k nastolení policejního režimu. Později došlo i k rakousko-uherskému vyrovnání v roce 1867. Monarchie se po tomto aktu rozdělila na dvě části s dvěma hlavními městy, která měly vlastní parlamenty a několik rozdílných ministerstvech. Společná zůstala osoba panovníka, armády a zahraniční politika. Tyto události daly volný průchod vlně nacionalismu, která později umožnila například vznik Československa.

Dovolte představit sadu pamětních medailí s názvem Mincovní portréty Františka Josefa I.  Všechny tři medaile v sadě jsou vyhotoveny unikátní technikou připomínající historické mince. Navíc jsou zušlechtěné zlatem a dokončené v kvalitě Antique finish.

Na medailích se postupně představí všechny tři mincovní portréty tohoto panovníka. První portrét je nazvaný Mládí a bouřlivá naděje, druhý Střední léta moci a třetí, poslední, Stáří a moudrost v zrcadle času.  Reversní strana je pro všechny tři medaile shodná. Vyobrazuje panovníkovu korunovaci uherským králem z roku 1867.

K sadě dostanete Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu, ve které jsou medaile uloženy a lze je tak reprezentativně vystavit.

Objednávkou získáte:

  • Celkem 3 medaile zušlechtěné zlatem
  • Medaile věrně připomínající historické mince
  • Jistotu velmi nízké limitace, pouhých 199 sad
  • Certifikát autentičnosti a elegantní kazetu

František Josef I. vládl bez 10 dnů rovných 68 let, což ho řadí na první místo mezi panovníky habsbursko-lotrinské dynastie a mezi nejdéle vládnoucí panovníky světové historie vůbec. Suverénně překonal délku panování své prababičky Marie Terezie, která ovládala trůn v letech 1740 – 1780.

Mincovní portréty oblíbeného panovníka Františka Josefa I. můžete mít nyní pohromadě v exkluzivní sadě s velmi nízkou limitací – jen 199 sad!

1 699 Kč
Specifikace
Kov:
Základní mincovní
Zušlechtění:
Zlato
Průměr:
3x cca 30 mm
Hmotnost:
3x cca 10 g
Kvalita:
Antique finish
Rok emise:
2024
Limitace:
199 sad

František Josef I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916) byl rakouský císař a arcivévoda, český a uherský král pocházející z habsbursko-lotrinského rodu. Na císařský trůn usedl po abdikaci svého strýce Ferdinanda I. a následném odstoupení jeho bratra Františka Karla. Vládl dlouhých 68 let. Doba, v níž panoval se vyznačovala významnými změnami týkajícími se společenských, technických a kulturních změn. Kapitalistická společnost se začala rozvíjet, naopak technická revoluce se dovršovala.  

Na počátku měl František Josef I. smělé plány. Přál si, aby Rakousko-Uhersko pod jeho panováním stalo prvořadou mocností, která bude stát v čele německých států. Vojenské porážky Rakouska u Solferina v roce 1859 nebo u Hradce Králové v roce 1866, tyto plány výrazně narušily. Můžeme se setkat s názory, že kvůli své výchově a povaze nepatřil do doby, ve které reálně žil, ale do období 100 let dozadu. Od dětství do něj byla vštěpována religiozita, píle, cílevědomost a zodpovědnost. Byl přesvědčen o božské vyvolenosti habsburské monarchie, což ho přivedlo k izolovanosti a autokratické nedůvěře. Už jako třináctiletý nastoupil na službu v armádě, a právě toto vojenství ho doprovázelo celý jeho život. Můžete si všimnout, že na většině jeho fotografií je oblečený v uniformě. 


Během vlády Františka Josefa I. byl nastolený tzv. Bachův absolutismus, jako odveta za revoluční vystoupení národů, které žily v monarchii. Zrušily se tak dosáhnuté výhody a v zemi došlo k nastolení policejního režimu. Později došlo i k rakousko-uherskému vyrovnání v roce 1867. Monarchie se po tomto aktu rozdělila na dvě části s dvěma hlavními městy, která měly vlastní parlamenty a několik rozdílných ministerstvech. Společná zůstala osoba panovníka, armády a zahraniční politika. Tyto události daly volný průchod vlně nacionalismu, která později umožnila například vznik Československa.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.