Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Peníze a prostředky směny již od svého vzniku společnost fascinují. V lidech je zakořeněna potřeba tyto prostředky směny sbírat a shromažďovat. Obecně označujeme sběratele platidel jako numismatiky. Existují však úžeji zaměření jedinci, kteří se zabývají sbíráním objektů, které mezi oficiálními či běžně uznávanými platidly nenajdete. Jedná se o různé medaile, upomínkové předměty nebo směnky. Tyto nadšence označujeme jako exonumisty.

Pojem exonumie byl poprvé definován uznávaným odborníkem na tokeny Russlem Rulauem. Exonumie v doslovném překladu znamená „mimo mince“. Z tohoto překladu vyplývá, že se zabývá všemi předměty, které jsou podobné mincím, ale nejsou zákonnými platidly.

Příklady exonumie

První protáhla mince

Zářnými zástupci exonumie jsou americké upomínkové protáhlé mince, které slouží jako suvenýry. Jedná se o bývalé běžně používané mince, které jsou strojově protažené se změněným designem. Nejčastěji se upomínkové mince razí z originálních mincí o nominální hodnotě jednoho centu, protože právě za tuto cenu se prodávají. První z těchto mincí vznikly už v roce 1893 v Chicagu na Světové kolumbijské výstavě, která připomínala 400. výročí objevení Ameriky. Právě během této akce byly vyraženy ze stříbrných amerických dolarů tyto upomínkové suvenýry. Jeden z těchto unikátů byl v 80. letech prodaný za 750 amerických dolarů. Odhaduje se, že dnes je cena ještě vyšší.

Pozoruhodné je, že ve Spojených státech se jedná o zcela legální záležitost, přestože znehodnocení či falsifikace mincí je protizákonná. V tomto konkrétním případě se však jedná o výjimku, protože úprava a přetvořením mince nemá za cíl zvýšit její hodnotu, ale naopak. Zato v Kanadě je toto přetváření mincí zákonem zakázané.

Kontramarka

Dalším typickým příkladem jsou kontramarky. Jedná se o oběžné mince, do kterých byly dodatečně vyražené značky v podobě čísla, obrázku nebo znaku. Funkcí značek bylo několik – měnili nominální hodnotu, prodlužovali platnost nebo označovali kvalitu mince.

S užíváním těchto značek se můžeme setkat i na území českých zemí. Do původních českých grošů ze 14. a 15. století, kterými se platilo i v některých německých městech, byly raženy městské znaky těchto měst. Důvodem tohoto označování bylo výrazné snížení nákladů na výrobu vlastních mincí. Další mincí, která byla často kontramarkována je levanský tolar Marie Terezie z let 1764 a 1780, který se v některých částech světa používá dodnes. Tyto tolary jsou značkovány například v Saudské Arábii nebo na ostrově Madeira.

Exonumisté jsou tedy specifičtěji zaměřeni než numismatici. Vyhledávají zvláštní a unikátní mince, které běžným sběratelům mincí připadají bezcenné nebo nezajímavé. I mezi těmito exempláři se však mohou najít malé poklady, které svým nálezcům možná nezajistí pohádkové bohatství, ale rozhodně můžou být pádným důvodem k radosti.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.