Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Jantarová stezka, která vedla v minulosti i přes česká území, od Pobaltí až ke Středozemnímu moři, významně ovlivnila dějiny Evropy. Je jednou z nejstarších a zároveň nejvýznamnějších suchozemských obchodních cest. Nejvíce se používala od konce 7. stol. před Kr. do 5. století. Později ji významně využívali i staří Římané, kteří podnikali expedice za baltským jantarem, jedním z nejcennějších přírodních pokladů.

Jantar, důležitá komodita a vysoce ceněná surovina s magickou mocí, která dala trase jméno, byl po této trase dopravován od Pobaltí na jih, do Itálie, Řecka a dále Egypta dlouho před naším letopočtem a po něm. Přestože ze severu byl dovážen především jantar, předmětem obchodu byly i jiné suroviny jako med, kožešiny a směrem na jih pravděpodobně i otroci. Směrem na sever se posílaly i skleněné, stříbrné a bronzové výrobky.

Jantarová stezka vedla i přes Českou republiku

Jantarová stezka je jedna z nejstarších a nejvýznamnějších obchodních cestHlavní větev Jantarové stezky vedla v době Římské říše ze severoitalské Aquileie, která byla střediskem obchodu s jantarem, podél východní strany Alp dále k Dunaji. Patrně po levém břehu Moravy pokračovala dále Moravskou bránou do Slezska a na sever přes Kalisz a Toruň k Baltskému moři. Z moravské obce Pustějov pochází i zajímavý nález surového jantaru a řecké bronzové mince ze 3. stol. před n. l., nalezený u obce v roce 1880 - 1881.

Jiná větev stezky směrovala od Dunaje přes Devín u Bratislavy, přes Vlárský průsmyk se napojila na výše uvedenou trasu a pokračovala po ní dál přes Polsko až k dolní Visle a na baltské pobřeží.

Vznik jantaru je datován až do doby před 230 miliony let

Jantar byl pravěkými i starověkými civilizacemi používaný především na výrobu šperků a ozdobných předmětů, a to nejen pro jeho efektní vzhled, ale i pro magickou moc, která mu byla připisována; někdy se užíval i jako kadidlo, neboť po zahřátí vydává příjemnou vůni a má i dezinfekční účinky.

Jantar je ztuhlá pryskyřice pravěkých stromů, ve které bylo nalezeno přes jeden tisíc živočichů a různých typů rostlin. Proto je někdy jantar nazýván "oknem do minulosti". Nejbohatší naleziště jantaru jsou na pobřeží Baltského moře na území Polska a Ruska. Baltský jantar je také nejvíce ceněn.

Jantarová cesta v numismatice

Důležitý význam jantarové cesty dokazují četné historické prameny a nálezy jantaru. K uctění významné úlohy jantarové cesty v historii a kultuře Evropy byla vyražena i překrásná oficiální mince s unikátními parametry, která obsahuje skutečný baltský jantar.

 

Jantarová stezka na stříbrné minci

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.