Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Jsem hrdý, že Vám mohu dnes jako prvním oznámit skvělou novinku! Každý rok vydáváme jedinou exkluzivní pamětní medaili, raženou ze dvou uncí (62, 2 g) ryzího stříbra. V minulém roce jsme pro Vás v těchto parametrech vyrazili krásnou medaili, vyobrazující Staroměstský orloj při příležitosti 150. výročí odhalení jeho ikonické kalendářní desky.Letos si připomínáme 1150 let od schválení staroslověnštiny papežem- důležitý milník našich dějin, o který se zasloužili bratři Cyril a Metoděj. Právě tento motiv zdobí letošní stříbrnou medaili, zušlechtěnou ryzím zlatem.

Průměr medaile je úctyhodných 50 mm a byla vyražena v nejvyšší mincovní kvalitě, tedy leštěným razidlem.

Uměleckého zpracování medaile s úctyhodným průměrem 50 mm se ujal známý český sochař a medailér Vladimír Oppl. Avers medaile nese portréty soluňských učenců Cyrila a Metoděje. Na reversu je vyobrazen Kristus na kříži, moravská a slezská orlice, český lev a znaky hlaholice.

Pamětní medaile podléhá striktní světové limitaci 868 kusů. Limitace symbolicky připomíná rok, kdy byla staroslověnština oficiálně uznána papežem Hadriánem II.

Nyní si pojďme připomenout, jak se všechno událo.

Cesta ke schválení jazyka nebyla snadná. Příběh začíná u knížete Rastislava. Ten požádal císaře Michala III. aby zorganizoval misii, jejíž úlohou mělo být šíření křesťanství na Velké Moravě. Michal III zvolil pro plnění náročného úkolu soluňské bratry- Cyrila a Metoděje.

Metoděj se soustředil na duchovní stránku a Cyril se zaměřil na praktickou evangelizaci. Pro Slovany sestavil abecedu z 38 písmen, odvozených z řeckých písmen, známou jako hlaholice.

Začátkem roku 867 se Cyril a Metoděj vydali na cestu do Říma za vyřízením následujících úkolů: potvrzení staroslovanské řeči v liturgii římskokatolického obřadu, vysvěcení učedníků na kněze a zřízení samostatné církevní hierarchie pro Velkou Moravu, která by byla závislá přímo na papeži.

Papež Hadrián II. je v roce 868 přijal a vyhověl všem jejich požadavkům. Metoděj získal kněžské a nakonec i biskupské posvěcení s povýšením na arcibiskupa a papežského delegáta pro slovanské národy. Došlo k novým vysvěcením duchovních pro Velkou Moravu a papež rozhodl o obnovení arcibiskupství  na území Moravy.

Od 14. století jsou Cyril a Metoděj uctívaní jako patroni Velké Moravy. V 19. století byli Cyril a Metoděj vyhlášeni patrony všech slovanských národů. Papež Jan Pavel II. je vyhlásil za spolupatrony Evropy. Přínos Cyrila a Metoděje nelze chápat jen v rovině církevní, ale také v oblasti kultury, písma a všeobecné vzdělanosti.

Více informací o medaili získáte na https://www.narodnipokladnice.cz/medaile-mesice.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.