Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

První platidla v Řecku se objevila již v 7. století před naším letopočtem. V té době jste se mohli setkat se skutečně rozmanitou nabídkou numismatů. Tehdejší Řecko bylo totiž rozděleno do více než 100 samosprávných celků, přičemž v každém městském státu se platilo jinými mincemi. Mince byly raženy zpočátku pomocí primitivní, avšak rychlé a účelné metody. Malý kousek stříbra byl vložen do železné formy, do které udeřila pověřená osoba kladivem. Silný úder zanechal v kovu obraz z obou stran a mince byla na světě!

Želva – historicky první kulatá mince!

První řecká mince kulatého tvaru pochází z Holubího ostrova Aigina a zdobí ji želva. Ostrov byl součástí společenství městských států Amphycitony, kterému v 7. století př. n. l. vládl tyran Phaidos z Argosy. Právě on zavedl jednoduchý měnový systém a stanovil základní hmotnostní jednotku – drachmu. 1 drachma vážila přibližně 4,3 g stříbra. Název měny byl odvozen od řeckého slova drachmé, které znamená hrst. V tehdejších dobách odpovídalo ohodnocení 1 drachmou výplatě za 1- 2 dny práce kvalifikovaného řemeslníka. Drachma se dále dělila na šest obolů a kromě základní drachmy se razila i dvojnásobná – didrachma, čtyřnásobná – tetradrachma a desetinásobná – dekadrachma. Vraťme se ovšem k motivu. Žádnou hlubokou symbolikou Vás v tomto případě nepřekvapíme. Motiv želvy se na minci objevil zkrátka proto, že tento živočich byl pro svou mírnou povahu, dlouhověkost a hojný výskyt na Holubím ostrově velice oblíbený.

Řecké mince ovládala zvířata, smetánka a božstvo!

Největší rozkvět řeckého mincovnictví můžeme datovat do 5. stol. př. n. l.. Mince byly raženy zejména z elektronu (přirozeně se vyskytující slitina ze zlata a stříbra) nebo ze stříbra, které bylo hojně těženo v Athénách. Později vznikaly i mince měděné nebo dokonce zlaté. Mincovní mistři bývali velice vážení členové společnosti a jejich práce byla právem obdivována. Jak jsme již zmínili na začátku, mincovní systém byl vlivem existence městských států roztříštěný a komplikovaný. Společným znakem řeckých mincí je však jedna zvláštnost – na mincích dlouho chyběly roky ražby. Mince, které se dochovaly lze proto jen těžko přesně časově zařadit. Numismatici se musí orientovat dle jiných vodítek. Identifikaci mincí zlehčuje zachovalost, výběr kovu, ražební technika, ale především motivy. Na mladších ražbách se na aversu objevovali většinou panovníci a na těch starších bohové. Revers zdobil povětšinou znak nebo zvíře, které symbolizovalo ten který městský stát.

Milovaná bohyně Athéna

Nejběžnější mincí užívanou v klasické době Athén byla tetradrachma. Na aversu mince byla vyobrazována bohyně Athéna a na reversu sova, která byla atributem moudré bohyně. Mince byly většinou označovány písmeny ATHE, které představují zkratku slova Athénaión neboli patřící Athéňanům.

Athéna se usadila na mnoha řeckých ražbách kvůli své popularitě. Představovala jednu z nejmocnějších bohyň starověkého Řecka, stala se bohyní moudrosti, práva, umění a vítězné války a také ochránkyní života v míru. Podle starých bájí a pověstí byl otcem Athény Zeus a její matkou Titánka Métis. Brzy po svém narození se Athéna stala nejmilejší Diovou dcerou. Athéna jako ochránkyně života v míru dávala městům i lidem blahobyt a ochraňovala děti i nemocné. Na rozdíl od boha zuřivé války Area byla Athéna bohyní války moudře a rozvážně vedené, vždy končící vítězstvím. Stala se také ochránkyní města Athény. Byla zakladatelkou a ochránkyní řeckého zemědělství a umění.

Legendární štít bohyně Athény na fascinující stříbrné minci!

Bohyně Athéna neztratila svůj věhlas ani o tisíce let později. V naší nabídce naleznete novinku - překrásnou minci, raženou z 2 uncí ryzího stříbra. Emise je zpracována ve velmi zajímavém starobylém vzhledu zvaném Antique finish. Stříbrný skvost byl vyražen pomocí metody Smartminting, jenž je skutečným průlomem v numismatice: technologie s použitím laseru dokáže s naprostou přesností vyrazit i tu nejsložitější strukturu a ražbu výrazně vyšších reliéfů při zachování standardní hmotnosti numismatu.

Štít bohyně Athény na stříbrné minci

Motiv mince zdobí kompozice vytvořená ze dvou dominantních prvků: jedním je portrét řecké bohyně Athény a druhým pak detail jejího ochranného štítu, zvaného Aegis. Athéna je zobrazena ve vzpřímeném postoji, majestátní a krásná. Na sobě má roucho, na hlavě přilbici a v levé ruce drží trojzubec. Vpravo od postavy Athény se nachází vyobrazení kulatého štítu, lemovaného hady a podobiznou Gorgony Medúzy uprostřed.

Chcete-li se o přísně limitované stříbrné minci dozvědět víc, navštivte tuto stránku!


 
Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.