Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Příroda se promítá do umění, jež vytvořil člověk, již od pradávna. Umění není v podstatě nic jiného než jistá absorpce a interpretace podstaty prostředí, jež nás obklopuje. Ražba mincí s přírodními motivy, zejména pak těmi zvířecími, dosáhla vrcholu v období urbanizace. Asi nejkomplexnější demonstraci toho, jak se zvířata usazovala v mincovnictví, nalezneme ve starém Římě.

Fauna posloužila jako inspirace pro mnoho uměleckých děl a numismatika proto není výjimkou. Zvířecí motivy se objevovaly na římských mincích z několika důvodů. Zvířata na mincích měla být připomínkou významných událostí, božstev nebo panovníků. Vyobrazení fauny bylo rovněž rozmanité. Zvířata bývala vyobrazována realisticky, ve spojitosti s božstvy nebo jako mytologická zvířata.

Delfín na minci

Nyní uvedeme pár konkrétních příkladů zvířecích mincovních motivů a vysvětlíme si jejich význam. Prominentní postavení v mincovnictví patří koni. Kůň byl pro Římany ztělesněním síly, oddanosti, krásy, inteligence a rychlosti. Kůň byl nepostradatelný ve válce i kolonizaci. Mezi nejznámější římské mince s motivem koně patří například didrachma z roku 214 př. n. l.  Ražba vyobrazuje vzpínajícího se oře na jedné straně a boha Marta na straně druhé.

Římské mincovnictví však neovládla jen zvířata pozemská, ale i vodní. Velmi oblíbeným motivem býval zejména delfín. Na mincích bývá tento vodní savec vyobrazen v rukou Neptuna. Mince s těmito motivy byly vydávány za vlády císaře Augusta, Caliguly, Vespasiana a mnoho dalších.

Prase na minci

Nejváženějším zvířetem však v Římě bývalo prase! Tento oblíbený savec se objevoval již na bronzových ingotech, tedy ještě před tím, než byly raženy mince. Prasata měla kromě využití v zemědělství své uplatnění také v bojích. Římané je využili jako zbraň například v druhé punské válce proti armádě krále Pyrrhuse. Kartaginci totiž do bojů přitáhli na speciálně vycvičených slonech. Sloni jsou však zvířata extrémně lekavá a této slabosti Římané využili. Na slony vypustili prasata, jejichž chrochtání slony vyděsilo tak, že se stali neovladatelnými.

Na římských mincích se objevovalo mnoho dalších zvířat. Často užívaným motivem byl například pes – symbol nesmrtelnosti. Jeho podobiznu bylo možné zaznamenat na malých bronzových mincích okolo roku 210 př. n. l., později například na stříbrných denárech.

Orel na minci

Na mnoha římských ražbách se můžeme setkat také s orlem. Tento pták byl symbolem síly, rychlosti, odvahy, ale také nesmrtelnosti. Orel nebo také Aquila se dokonce usadil i na praporu římské legie. Jeho božským protějškem nebyl nikdo jiný než Jupiter, král římských bohů. Méně častěji, ale ne výjimečně se v římském mincovnictví setkáváme s pávem, symbolem královské krve, pokroku a vznešenosti.

I dnes jsou motivy zvířat na mincích velice populární. Každý zvířecí druh je jakýmsi archetypem vlastností, představy nebo dokonce příběhu. Chceme-li svůj záměr vyjádřit jedním obrazem, není lepší symboliky, než té ze světa zvířat. Motivy zvířat dnes užívá snad každá světová mincovna. Například symbolem australské mincovny je klokan nebo koala. Americkou mincovnu reprezentuje orel a místo na francouzských ražbách často zaujímá holubice nebo zvířata lunárního kalendáře. 

Porozhlédli jsme se po těch nejkrásnějších ražbách s motivy fauny a rádi bychom Vám dnes představili dva reprezentanty moderních zvířecích ražeb, medvěda Gobi a včelu medonosnou.

Medvěd Gobi

Exkluzivní mince, na jejíž ražbu byla použita celá unce ryzího stříbra.
Nominální hodnota numismatu je 500 tugriků a jeho emitentem je asijský stát Mongolsko. Mince byla vyražena technikou antique finish, speciální patinou, která ražbě dodává starobylý vzhled a odolnost proti zubu času.  Dominantou reversové strany je mistrovsky zpracovaný detail medvěda Gobi. Jemná struktura srsti byla vytvořena ve vysokém reliéfu pomocí speciální technologie Smart minting. Motiv je po obvodu doplněn textem WILDLIFE PROTECTION 2019 a URSUS ARCTOS COBIENSIS, což je latinský název gobijského medvěda hnědého. Nápis WILDLIFE PROTECTION 2019 upozorňuje na to, že se jedná o vysoce ohrožený druh medvěda. Celková krása emise je velmi vkusně doplněna krystaly Swarovski v místě očí.

Včela medonosná

Mince byla též vyražena z jedné unce ryzího stříbra. Emise je zpracována v nejvyšší mincovní kvalitě Proof. Nominální hodnota odpovídá 1000 frankům a emitentem je Barbados.  Avers i revers mince prezentuje tvrdou práci jednoho z nejvýznamnějších druhů třídy hmyzu – včely medonosné. Na reversu je vyobrazena včelí plástev s několika včelami a střed je náležitě ozdoben pozlacenou včelí královnou. Na okraji je uveden název Benefit of Nature, název série věnované přínosům a pozitivním vlivům přírody. Prostřednictvím této stříbrné mince je poukazováno na ohrožený druh včely medonosné.

Rok prasete 2019

Motiv prasete neztrácí na popularitě ani dnes! Toto tvrzení dokládá například slavná pařížská mincovna. Ta letos emitovala krásnou zlatou minci vyobrazující prase, jakožto vládnoucí zvíře pro letošní lunární rok. Mincovním kovem numismatu je ryzí zlato (Au 999/1000). Hmotnost zlaté mince odpovídá 7,78 gramům a její průměr činí 22 milimetrů. Dominantou aversu je vyobrazení prasete, které jakoby vycházelo ze středu mince. Na aversu můžete vidět také vzor, typický pro čínské tradiční umění. Celý motiv je doplněn o ideogram čínského mistra kaligrafie. Revers zdobí dvanáct zvířat čínského lunárního kalendáře a dveře typického čínského kláštera. Právě těmito dveřmi prase pomyslně prochází skrz minci. Výjev má symbolizovat vstup prasete do nového roku, jakožto vládnoucího zvířete pro následující období.
Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.