Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Pařížská mincovna slavnostně představila novou minci z Fairmined zlata. Unikátní zlatá ražba je upomínkou na 75. výročí od konce 2. světové války a současně oslavou dlouhotrvajícího mírového stavu. Zlatá ražba je výsledkem kolaborace dvou současných umělců, Joaqina Jimineze – medailéra a uměleckého ředitele Pařížské mincovny a Eugene Dauba, amerického figurálního sochaře. Nová ražba volně navazuje na předchozí mince ze série Historie lidstva, kterou mincovna poprvé představila v roce 2019.

Jak jsme již zmínili, ražba je výsledkem spolupráce dvou významných umělců a jejich společné vize míru. Američan Eugene Daub se zhostil motivu pro avers. Na líci zlaté mince vyobrazil portrét ženy z profilu, z jejíž výrazu vyzařuje klid a mír, současně také křehkost-vlastnost, která je pro mír více než příznačná. Akcent míru pak umocňují holubice, které ženu obklopují. Holubici, jakožto tradiční symbol míru známe již z křesťanské a židovské kultury. Bílá holubice se zelenou ratolestí se poprvé objevila v bibli a odkazuje na záchranu lidstva před zkáznou potopou a Noemovu smlouvu s Hospodinem. Avers doplňuje slovo „mír“ vyryté ve třech světových jazycích – francouzštině, latině a angličtině. Právě toto zdánlivě banální trojjazyčné vyjádření symbolizuje vzájemnou úctu a respekt mezi národy v celém světě. Stejné poselství vyjadřuje i spolupráce umělců, pocházejících z odlišných zemí, kteří i přes všechny mezikulturní rozdíly nacházejí ve své práci konsensus.

Unikátní ražba z Fairmined zlata - 75. výročí od konce 2. světové války Unikátní ražba z Fairmined zlata - 75. výročí od konce 2. světové války

Revers zlaté mince byl zhotoven podle precizního návrhu Joaqina Jiminize, dvorního medailéra Pařížské mincovny, který je autorem všech předchozích ražeb ze série Historie lidstva. Jiminéz užívá stejně jako jeho spoluautor k vyjádření své vize míru holubice. Holubice znázorňuje při letu a zasazuje je do perspektivy tvořící písmeno V (Victory neboli vítězství). Umělec tak komunikuje společné vítězství válkou utlačovaných národů, kterého se před 75 lety podařilo dosáhnout nad nacistickým Německem.

Mír, sounáležitost a lidství, které jsou prostřednictvím mince oslavovány však nevyjadřuje jen design, ale také původ zlata, z kterého je mince vyražena. Zlato nese označení Fairmined. Toto označení můžeme volně přeložit jako zlato férové, férově vyražené nebo certifikované. Kov pochází z malých důlních společností třetího světa. Tyto doly jsou certifikovány Aliancí pro zodpovědnou těžbu. Pokud si minci zakoupíte, můžete si být jistí, že horníci pracují v bezpečných podmínkách, okolní flora a fauna není důsledky těžby zatěžována a část prostředků z prodeje tohoto zlata je navrácena zpět do tamní komunity a pomáhá tak horníkům a jejich rodinám žít lépe.

Zlato s označením Fairmined je mezi sběrateli velice oblíbené. I přesto, že je v malých důlních společnostech zaměstnáno až 90 % světových horníků, zdaleka ne všechny doly jsou certifikované. I doly, které certifikaci vlastní, většinou nedisponují drahými moderními technologiemi, které by jim zajistily uspokojit poptávku, která momentálně nabídku významně převyšuje.

Nová zlatá Fairmined mince je v naší nabídce dostupná v několika nominálních hodnotách, které se liší nejen gramáží, ale i drobnými nuancemi v motivu. Chcete-li vědět víc, obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.