Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Jen pár dní zpátky jsme s připomínali smutné, za to velmi důležité výročí. 27. června před 70 lety byli popraveni odpůrci komunistického režimu ve vykonstruovaném politickém procesu s Miladou Horákovou. Kromě statečné bojovnice za lidská práva byli téhož dne na Pankráci oběšeni také protikomunističtí odbojáři: Jan Buchal, Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Další čtyři obžalovaní byli odsouzeni na doživotí.

Milada Horáková

Jdu s hlavou vztyčenou

Milada Horáková a její výrok „Jdu s hlavou vztyčenou“ se letos stala „ambasadorkou“ vzpomínkové kampaně iniciativy Bez komunistů. Posláním kampaně je oživit nejen její odkaz, ale připomenout také další oběti komunistického bezpráví nejen v naší zemi, a nejen ty historické.

Ke kampani se připojilo mnoho iniciativ, spolků a kulturních institucí.

O letošní pietě za oběti minulého režimu si lidé na klopu připínali stužku, kterou tvořila trikolora a kousek provazu. Mnozí podnikatelé i jednotlivci si na dveře svých provozoven a domů vylepili plakáty s portrétem Milady Horákové. V některých městech byly vidět dokonce černé smuteční prapory a rozhlas odvysílal nahrávku ze soudního procesu.

Stříbrná pamětní medaile Vám nedovolí zapomenout

Stříbrná pamětní medaile Milada Horáková je součástí kolekce Historie Československa

I naším cílem je připomínat okamžiky, které nesmí být zapomenuty v propadlišti dějin. Miladu Horákovou a její příběh jsme zakonzervovali pomocí stříbrné pamětní medaile, která je součástí kolekce Historie Československa.

Dovolte nám nyní krátce připomenout její příběh:

Milada Horáková se narodila 25. prosince 1901 na Královských Vinohradech. Již na na gymnáziu byla aktivní na protiválečných demonstracích. Během studií na vysoké škole se seznámila s Františkou Plamínkovou, čelní představitelkou ženského hnutí. V roce 1926 dokončila studium na Právnické fakultě UK. Po studiích se vdala za redaktora Československého rozhlasu Bohuslava Horáka a v roce 1933 se páru narodila dcera Jana. Milada Horáková se angažovala zejména v práci pro Ženskou národní radu, ale také jako členka ČSNS a v legislativě. Její snahou bylo získat rovnoprávnost a sociální spravedlnost. Horáková se domluvila francouzsky, německy a anglicky, což jí umožnilo cestovat po Evropě a sbírat zkušenosti z jiných zemí. Po mnichovské zradě podporovala odbojové organizace, pro které zajišťovala úkryty, městské byty i zpravodajské informace. Dne 2. srpna 1940 ji zatklo gestapo. I přes tvrdý výslech a mučení nic nevyzradila. Po výslechu byla transportována do pankrácké věznice a po atentátu na Heydricha převezena do Malé pevnosti v Terezíně. Zde se opět setkala s později popravenou Plamínkovou. V roce 1944 byla převezena k soudu do Drážďan, odmítla advokáta a hájila se sama. Původně navrhovaný trest smrti jí soud zmírnil na 8 let káznice. V květnu po osvobození se konečně vrátila do Prahy, kde se opět setkala se svým manželem. Na žádost Edvarda Beneše vstoupila opět do politiky a stala se poslankyní Prozatímního národního shromáždění za ČSNS. Znovu se začala angažovat v ženském hnutí a založila ženský časopis Vlasta. V prvních poválečných volbách uspěla a zdárně pokračovala v práci poslankyně Národního shromáždění. Kvůli kritickému postoji vůči komunistům se ovšem stala objektem zájmu Státní bezpečnosti. Během vládní krize se postavila proti komunistickým zástupcům a veřejně podporovala Edvarda Beneše. Krátce po únorových událostech roku 1948 byla vyloučena ze všech veřejných funkcí. 10. března 1948 se pak vzdala poslaneckého mandátu a začala pracovat na pražském magistrátu. K politickému vývoji republiky se postavila kriticky a udržovala kontakty s exilovými politiky. Jako právnička tak ovšem činila vždy v souladu se zákony. I přesto byla ostražitě sledována StB, která ji v září roku 1949 zatkla. Pro StB se postupně stala jednou z hlavních postav smyšleného spiknutí a navazujícího soudního procesu. Po sérii brutálních výslechů a psychického vydírání nakonec Milada Horáková podlehla. Soud s 13 obžalovanými proběhl jako politický proces na příkaz Gottwalda od konce května do 8. června 1950. Horákové se chvílemi dařilo bránit a své myšlenky hájit. V závěrečné řeči se Milada Horáková postavila za Masarykovy názory. Vynesený rozsudek smrti byl vykonán 27. června roku 1950 v Praze.

Tisíce zničených životů

Podle vícerých zdrojů bylo za vlády komunistů spácháno 248 justičních vražd. Milada Horáková byla jedinou popravenou ženou. Přes 280 lidí zahynulo při pokusu o přechod hranic. Ve vězeních skončilo přes 250 000 lidí a 7000 z nich v důsledku věznění či brutálních výslechů zemřelo. Šest desítek tisíc lidí bylo nuceno pomáhat technickým praporům a další statisíce přišli o majetek, nemohli studovat, a museli čelit dalším perzekucím.

Václav Havel – „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“

Zlatá medaile Václav Havel

Mezi úhlavní nepřítele komunismu patřil také Václav Havel. Nástup totality mu nedopřál studium vysněného humanitního oboru kvůli jeho „buržoaznímu“ původu. Uvolněnější 60. léta prožil Havel celkem šťastně a věnoval se zejména tvůrčím činnostem v milovaném divadle. Činorodé období skončilo záhy. V roce 1967 vyjádřil Havel na 4. sjezdu československých spisovatelů svůj kritický postoj vůči dobovým cenzurním praktikám. ÚV KSČ Havla obratem z kandidátky vedení Svazu československých spisovatelů vyškrtla. Jeho odboj proti ÚV KSČ pokračoval, ale snahy o demokratizaci, svobodu slova a protiokupační politiku byla zmražena příjezdem vojsk Varšavské smlouvy. Pražské jaro bylo definitivně potlačeno a Havlova díla „zmizela“ ze světa. V roce 1969 byl komunisty nařknut z podvracení republiky. Od roku 1974, kdy pracoval jako dělník v pivovaru, započal s vydáváním samizdatu s názvem Expedice. Na normalizaci zareagovali protikomunističtí odbojáři založením Charty 77. Havel se stal mluvčím inciativy a cílem bylo získat co nejvíce podpisů, které se měly stát prostředkem pro umírnění režimu. Za své protistranické postoje pak putoval z vazby do vazby a ve vězení strávil s přestávkami asi 5 let života, což se nenávratně podepsalo na jeho zdraví. Havlův boj proti režimu byl po intenzivních bitvách završen sametovou revolucí, založením Občanského fóra a legendárním projevem z balkónu nakladatelství Melantrich, kdy Havel poprvé promluvil k demonstranty zaplněnému Václavskému náměstí.

Vzpomínka na Václava Havla a jeho nepolevující snahu o nastolení pravdy a lásky, která vždy zvítězí nad lží a nenávistí je pro Vás připravena v podobě zlaté pamětní medaile.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.