Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Historik Otto Urban ve své knize napsal, že vláda Františka Josefa představovala most mezi starým a novým světem. „S jeho jménem jsou spjaty zážitky lidí dvou století, vládl třem generacím a jeho vláda byla jakýmsi dlouhým mostem mezi starým a novým světem se zcela odlišnými vstupními a výstupními mosteckými věžemi.“

František Josef byl kontroverzní osobností milovanou a nenáviděnou. Ať se přikláníte ke straně obdivovatelů či na jeho vládu nahlížíte s despektem, jedno je jisté – za jeho 68leté vlády došlo k modernizaci snad ve všech oblastech života. 18. srpna tohoto roku si připomeneme 190. výročí od jeho narození. A protože se pohybujeme na poli numismatickém, učiníme to jak jinak, než mincí!

Ještě před tím, než Vám originál historické zlaté mince představíme, pojďme si připomenout jeho život a osobnost.

František Josef I.

Nejdéle vládnoucí puntičkář

František Josef, lidově označován jako Franz Josef byl jedním z nejdéle vládnoucích panovníků světa. Na trůně setrval neuvěřitelných 68 let. Otočíme-li pořadí číslic, dobereme se k číslu 86 neboli věku úmrtí slavného Habsburka.

Charakter a povahové rysy vladaře lze vyčíst již z jeho vzezření, zachyceném na mnoha dobových portrétech a fotografiích. František Josef byl puntičkář. Celý život se držel pevného řádu a pravidel. Říkalo se, že uměl dřív pochodovat a cvičit, než číst a psát. Dle historických zdrojů však ve vzdělávání rozhodně nezaostával. Údajně hovořil sedmi světovými jazyky a v mládí studoval přes 50 hodin týdně.

Nezastavitelný pokrok vs. strach a udavačství

Vraťme se ale na začátek. Mladičký mocnář vystřídal na rakousko-uherském trůnu svého strýce Ferdinanda I. Dobrotivého už v 18 letech. Nejprve vládnul z Olomouce, následně z Vídně.

Na počátku své vlády se stal panovník symbolem tzv. Bachova absolutismu, formy vlády, jež byla následkem potlačených revolucí z let 1848 a 1849. V říši proběhlo mnoho změn v oblasti zemědělství a samosprávy. Vláda podporovala podnikání. Vznikly obchodní a živnostenské komory a zanikly cechovní organizace. Systém měl bohužel i mnoho negativ. Byla vybudována propracovaná síť tajné policie a udavačství bylo na denním pořádku. Území celé monarchie strategicky pohlcovala germanizace bez ohledu na to, co si přál lid.

Nešťastné Rusko a pomalý rozklad monarchie

V 2. polovině 19. století vypukla Krymská válka. Postoj Františka Josefa k této události rozezlil Rusko a Rakousko se ocitlo v mezinárodní izolaci. Oslabeného postavení využilo Sardinské království. V bitvě u Solferina se utkalo s Rakouskem, zvítězilo a Rakousko ztratilo Lombardii. V návaznosti na tyto události se František Josef I. zbavil moci Bacha a z Rakouska se stala konstituční monarchie. Od toho okamžiku následoval řetězec politických a územních kompromisů, na které byl nucen stárnoucí panovník přistoupit. Situace se výrazně zkomplikovala po prohrané válce s Pruskem, po které si Uhersko prosadilo duální stát. Vzniká Rakousko-Uhersko. Rozklad monarchie podpořila národnostní nerovnost a následné spory s Německým spolkem, které vyvrcholily ztrátou veškerých nároků v Německu. Po roce 1897 uzavírá Rakousko-Uhersko pakt s Pruskem a následně i Itálií proti Rusku. Vzniká tzv. Trojspolek. Poslední etapa v existenci Monarchie je katastrofická. Na Balkáně graduje nespokojenost a Srbové spáchají úspěšný atentát na Františka Ferdinanda d’Este – nástupce rakousko-uherského trůnu. František Josef I. vyhlásí Srbsku válku a postupně se rozpoutává jeden z nejstrašnějších konfliktů v dějinách lidstva – 1. světová válka. Konce války se František nedožije, umírá v roce 1916, dva roky před pádem svého impéria.

Originál vzácné zlaté dvacetikoruny Vám připomene jedno z neprogresivnějších historických období naší historie

Originální zlatá mince František Josef I.

A právě v tomto momentu se sluší představit Vám zlatou historickou minci, která se může stát součástí Vaší sbírky. Jde o první ze 4 typů zlatých dvacetikorun, které se za vlády Františka Josefa I. razily. Poslední emise je dokonce svědkem vzniku samostatného Československa – z oběhu byla stažena až v roce 1918.

Historická emise, kterou si můžete dnes objednat, je jediná, která vyobrazuje vladaře s vavřínovým věncem. Vzácná emise byla ražena v letech 1892 – 1905 ze zlata 900/1000. Její dostupnost na českém trhu je velice nízká. O numismaty z doby vlády Františka Josefa I. je navíc v posledních letech mezi sběrateli nebývalý zájem, což potvrzují i horentní sumy za prodané dobové numismaty, jež pravidelně zveřejňují významné aukční domy.

Svůj zlatý historický exemplář a vzpomínku na 190. výročí narození Františka Josefa I. si můžete objednat zde. Zlatá mince je první mincí uzavřené sady „Zlaté Století“, jež sdružuje nejvzácnější zlaté mincovní originály z doby tzv. Zlatého standardu.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.