Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Každá země má unikátní kulturu, náturu, historii a atmosféru. Numismatika všechny mezinárodní nuance důsledně rozlišuje a nejtypičtější poznávací znamení každého státu přenáší na mince, medaile a bankovky. Platidlo tak neslouží jen jako prostředek směny, ale též jako němý svědek historických událostí jednotlivých zemí a kultur. Sběratel se pak stává „cestovatelem“, kterému jeho sbírka umožňuje poznávat očividné i skryté skutečnosti z bohaté světové historie, jež jsou prezentovány prostřednictvím mincovních motivů. Dnes Vám představíme 12 posledních mincí z 12 evropských států, které byly v oběhu do roku 2002, kdy země přijaly společnou evropskou měnu – Euro.

Každá mince z alba hrdě reprezentuje zemi svého emitenta. Je až s podivem, kolik informací lze z tak malých plíšků vyvodit. Některé mince jsou schraňovány v peněženkách jako talismany pro štěstí, jiné jsou zapékány do vánočních či velikonočních dezertů. Některé mince mají pro své majitele zvláštní osobní význam. Všechny, které Vám dnes představíme, mají jedno společné. Jsou součástí světových dějin a nositeli informací o našich životech pro generace, které přijdou po nás.

V roce 2002 se sešlo 12 zemí, aby se rozloučily se svou vlastní národní měnou a zavedly měnu společnou: EURO. Přesto, že před dvěma dekádami byly mince, které Vám dnes představíme, zcela běžnou součástí mincovního oběhu, dnes – po 20 letech není snadné je získat, a navíc v jedné ucelené sbírce.

Komplexní sbírku, kterou Vám dnes představujeme, získá jen 1000 šťastných sběratelů, právě taková je totiž její celosvětová limitace. Sbírku tvoří mince z Belgie, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Portugalska, Rakouska, Řecka a Španělska. Sbírka mincovních originálů je uložena v praktickém numismatickém albu s motivem mapy Evropy a vlajky Evropské unie.

Nizozemský pěticent vyobrazující Beatrix Nizozemskou

Mincovní originály byly pečlivě vybrány tak, aby co nejvýstižněji reprezentovaly ten, který stát a jeho národní hodnoty či milníky, které jsou v jednotlivých kulturách považovány za přelomové.

Ve sbírce naleznete například nizozemský pěticent, vyobrazující Beatrix Nizozemskou, princeznu oranžsko-nasavskou, která ovládala nizozemský trůn od roku 1980 až do roku 2013, kdy se vlády vzdala ve prospěch svého syna Viléma – Alexandra.

1 pesetou s portrétem španělského krále Juana Carlose I.

Španělsko je zastoupeno 1 pesetou s portrétem španělského krále Juana Carlose I. Bývalý španělský král panoval v letech 1975–2014. Ačkoli je formálně role královských panovníků spíše reprezentativní, Juan Carlos se svou autoritu nebál projevovat. Činil tak zejména v únoru roku 1981, kdy se stoupenci starého frankistického režimu pokusili o státní převrat. Panovník na události tehdy reagoval v televizním projevu. Útok ostře odsoudil a jednoznačně se postavil na stranu reforem a demokracie. Po jeho projevu se útočníci stáhli zpět do svých kasáren.

5 centimů vyobrazuje Marianne – personifikaci Francouzské republiky

Krásná mince byla vybrána pro zastoupení Francie. Jedná se o 5 centimů – oběžnou minci raženou v letech 1958 až do roku 2001. Mince je ražena z hliníko-bronzu a motiv aversu vyobrazuje Marianne – personifikaci Francouzské republiky, která se v historii objevuje od dob francouzské revoluce. Marianne symbolizuje svobodu, bratrství, rovnost a rozum, podobně jako americká Liberty. Autorem krásného motivu je slavný francouzský rytec Henri-Albert Lagriffoul (1907-1981).

1 fenik s vyobrazením pětilisté sazenice dubu

Německo reprezentuje 1 fenik, který se razil z poměděné oceli už od roku 1948. Na lícní straně je vyobrazena pětilistá sazenice dubu. Právě dub je po staletí německým národním symbolem a jeho silný mladý výhonek má představovat naději na rekonstrukci země po 2. světové válce. Němci si šťastné feniky rádi vyměňují, protože věří, že přináší bohatství a dobrou energii. Jsou-li mince opatřeny mincovní značkou G, štěstí se násobí, protože Glück překládáme z němčiny jako štěstí.

1 pence s motivem harfy

Irsko zastupuje 1 pence s motivem harfy na straně jedné a slepicí s kuřaty na straně druhé. Mince kolovala v oběhu v letech 1940–1968. Pro motiv mince nebylo vyobrazení slepic zvoleno náhodou. Farmářská zvířata měla podat svědectví o tom, jak bylo farmaření a rurální život pro zemi v období vydání první mincovní emise důležité. Numismat hrál také významnou roli v tehdejších obchodních rituálech. Dříve, když dva obchodníci mezi sebou uzavřeli kupní smlouvu či dohodu, potřásli si rukou a kupující dal svému prodejci tuto minci. Ta se mu od prodávajícího vrátila až tehdy, když mu uhradil dohodnutou smluvní cenu. Tento rituál měl oběma stranám přinést bohatství a prosperitu.

Zajímají Vás i další příběhy posledních národních mincí 12 evropských zemí? Objednejte si komplexní numismatickou sadu a poznejte je!

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.