Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Psanou vzpomínkou a stříbrnou uncovou pamětní medailí oslavíme 135. výročí Josefa Čapka! Malíř, grafik, spisovatel, dramatik, novinář, vlastenec se silným protifašistickým názorem, autor milého dětského Povídání o pejskovi a kočičce, fascinující divadelní hry Ze života hmyzu, stoupenec expresionismu a kubismu, představitel umělecké skupiny Tvrdošíjní, původce dnes zažitého termínu „robot“, nesmlouvavý kritik výtvarného umění a milující otec se silným sociálním cítěním. To vše byl ten uhlazený pán s kulatými obroučkami. Bez jeho díla by česká kultura a dětství mnohých z nás utrpělo nenahraditelnou ztrátu.

Josef Čapek - Muž u štaflí (Autoportrét, 1933)

2000 děl za 26 let!

Josef Čapek vytvořil za necelých 26 let práce přes 2000 novinových kreseb, karikatur, knižních ilustrací, jevištních návrhů, nespočet malířských pláten a dalších děl. Starší bratr Karla Čapka začínal v roce 1913 s návrhy ornamentů na textil a pracoval do začátku září 1939, kdy jej zatklo gestapo.

Jak už jsme uvedli v úvodu, Josef byl nesmlouvavým kritikem, což platilo především ve vztahu k sobě samému. Své dílo bez lítosti degradoval. Paradoxem je, že v současné době, více než 70 let po smrti, patří Čapek k nejdražším českým malířům a jeho díla jsou na aukcích dražena za milionové částky.

Bratrská spolupráce v Lidovkách

Josef Čapek si získal věhlas jednoduchými novinovými kresbami, karikaturami a knižními ilustracemi. Ač sám Čapek užité umění za umění nepovažoval, experti na výtvarnou tvorbu se shodují, že právě tento typ práce mu poskytl prostor pro nové nápady, impulsy, ale i techniky, které později přenesl do své volné tvorby.

Své vlastní nápady uplatnil při spolupráci s knižním vydavatelstvím Aventinum, pro které vytvářel především linorytové obálky knih.

Společně s bratrem Karlem patřili také mezi nejvytíženější autory v Lidových novinách. V meziválečném období přispívali vlastními sloupky, fejetony a svátečně psali také do Dětského koutku. Práce pro „Lidovky“ poskytovala bratrům stabilní finanční zázemí a Josef se tak mohl věnovat milované malbě a literární tvorbě. S bratrem Karlem bydleli ve vinohradském dvojdomku, kde denně pracovali v domácím ateliéru. Do redakce novin se vypravovali až po odpolední kávě a domů se vraceli kolem osmé či deváté večer.

Naivní styl s hlubokou symbolikou = víc než 1000 slov

Co se týče výtvarného stylu, u Čapka jich z počátku rozeznáváme hned několik. Výtvarníkovi knižní ilustrace působí jemně a křehce, zatímco novinové příspěvky jsou dynamické a živelné. V polovině 20. let však dvojakost zaniká a autor zůstává u silné dynamické linky. Témata, která zpracovává uchopuje mistrně. Vyzdvihuje nejzásadnější symboliku tématu a tu zpracovává lineární zkratkou, obohacenou i krátkým psaným komentářem, který se stal jeho poznávacím znamením.

Josef Čapek - medaile z ryzího stříbra Josef Čapek - medaile z ryzího stříbra

Bestsellery, které bestsellery být neměly

Jeho jednoduché humorné kresby doplňují například chvalně známý zahrádkářský deník, který vycházel na pokračování v Lidových novinách. Zábavné i poučné příspěvky se staly tak čtenářsky oblíbené, že se o pár let později dočkaly i knižního vydání.

Podobný příběh se váže i k nejvydávanější Čapkově knize – Povídání o pejskovi a kočičce. Zprvu se jednalo o krátké povídky ze života domácích zvířat samotného autora, určených pro dětskou rubriku Lidových novin. Dál ten příběh znáte. Jen málo českých knih se dočkalo tolikanásobného vydání.

Tvrdošíjní milují avantgardu

Čapkova volná tvorba je ovlivněna zejména expresionismem a kubismem. Už v roce 1918 zakládá skupinu Tvrdošíjní, která je aktivní až do roku 1924, kdy pořádá starší zu bratrů Čapkových také svou první samostatnou výstavu. Členové skupiny jsou kromě něj například Jan Zrzavý nebo Václav Špála. Umělci se věnují zejména kubismu, neoklasicismu a avantgardní tvorbě. Všestranný Čapek se stíhá věnovat i jevištnímu výtvarnictví, oboru který vystudoval.

Smutný konec se začátkem války

Čapkova životní situace se dramaticky mění s podpisem Mnichovské dohody a po okupaci 1939. Umělec odmítá odejít do exilu a hned první den války ho odvádí gestapo. Nejprve je uvězněn na Pankráci, pak v koncentračním táboře v Dachau. Následuje Buchenwald, Oranienburg-Sachsenhausen a nakonec Bergen-Belsen v Dolním Sasku. Podle dostupných zdrojů umírá krátce před koncem války, dost možná na tyfus. Jeho tělo se nikdy neidentifikuje, a tak je jeho hrob na Vyšehradě pouze symbolický.

Josef Čapek říkával:

„Všechny naše city, naše radosti i bolesti, to všechno v sobě nese umění. Náš smích a pláč, dětství i stáří, naše lásky, naše vzpoury i usmíření, naše všednosti i svátky, prohry i vítězství, naše hříchy i naše slávy, to všechno je obsahem, slovem, zvukem a tvarem umění.“

Pamětní medaile z 1 unce stříbra k 135. výročí Josefa Čapka

Josef Čapek - medaile z ryzího stříbra

Proto i medaile, kterou Vám dnes při příležitosti 135. výročí Josefa Čapka představujeme, nese umělecké dílo a současně výtvarníkův autoportrét. Konkrétně jde o dílo z roku 1933, které sám autor nazval „Muž u štaflí“. Vyobrazuje sám sebe v momentě, který měl on sám nejraději, v zápalu inspirace, tvorby, ve chvíli, kdy se cítil šťastný, živý a přínosný. Avers nese umělcovu realistickou podobiznu a jeho podpis. Pamětní medaile je vyražená z 1 unce ryzího stříbra v nejvyšší kvalitě ražby. Limitace čítá pouhých 100 exemplářů pro celý svět. Chcete-li vědět víc, navštivte tuto stránku.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.