Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Den 8. září 2022 se navždy zapíše smutečním písmem nejen do britských dějin, ale do historie celého světa. V ten den totiž opustila náš svět nejdéle vládnoucí panovnice světa, královna Alžběta II. Žena, která celý svůj život zasvětila rodině a své zemi. Byla symbolem, který představoval pro mnohé pevný bod v rychle se měnícím světě. K jedním z nejvýznamnějších okamžiků jejího života beze sporu patřila korunovace, která se dočkala zvěčnění na minci zušlechtěné Fairminied zlatem.

Dívka, která se neměla stát královnou

Elizabeth Alexandra Mary

Elizabeth Alexandra Mary se narodila na jaře 21. dubna 1926 v Mayfair jako prvorozená dcera vévody a vévodkyně z Yorku. Pocházela z dynastie Windsorů, jejímž zakladatelem byl její dědeček, král Jiří V., který tak svůj rod nazval roku 1917.
Zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že by se Alžběta měla někdy stát královnou. Osud však měl jiné plány. V roce 1936 starší bratr jejího otce, král Eduard VIII. na svoji funkci abdikoval. Důvodem byla jeho láska k rozvedené Američance Wallis Simpsonové, kterou tehdejší doba nepodporovala. Jeho nástupcem se tak stal Alžbětin otec, Albert, který sice po koruně nikdy netoužil, avšak svých povinností se se ctí zhostil a do dějin vstoupil jako král Jiří VI.

Láska jako z pohádky

Alžběta II. svoji velkou lásku a pozdějšího manžela, prince Philipa, poznala již v raném mládí. Philip byl potomek řecké a dánské královské rodiny a s Alžbětou jej pojil vzdálený příbuzenský vztah. Mladí lidé se potkali na rodinné společenské akci, Alžbětě bylo pouhých třináct let, Philipovi osmnáct.
Vzájemné okouzlení bylo natolik silné, že si vydrželi vyměňovat dopisy po celou dobu války. Po jejím skončení se Philip vzdal řeckého a dánského titulu, přijal britské občanství a v roce 1946 požádal krále Jiřího VI. o Alžbětinu ruku. Král souhlasil s jedinou podmínkou, že nejprve musí Alžběta dovršit jednadvaceti let. Tomu se stalo v dubnu 1947 a ještě téhož roku, 20. listopadu 1947, proběhla svatba, jež pro mnohé znamenala jistý záblesk nové doby.
Páru se za dobu jejich svazku narodily čtyři děti – Charles, princ z Walesu (v současnosti král Karel III.), princezna Anna, Andrew, vévoda z Yorku a Edward, hrabě z Wessexu.

Rodinný život a povinnost zemi

Královna Alžběta II.

V prvních letech po svatbě se Alžběta věnovala hlavně rodině a nějaký čas také trávila se svým manželem na Maltě, kde Philip sloužil jako námořní důstojník. Avšak později, kvůli zhoršujícímu se zdraví svého milovaného otce začala přebírat čím dál více protokolárních povinností, převážně zahraničních cest.
V roce 1952 se vydala se svým manželem na zahraniční cestu do Austrálie a na Nový Zéland, s plánovanou zastávkou v Keni. Tam manžele 6. února zastihla tragická zpráva o králově skonu. Pár ihned svoji cestu přerušil a vrátil se do Spojeného království, kde se Alžběta ujala svých povinností.
Korunovace proběhla 2. června 1953 a stala se velkou společenskou událostí, která byla přenášena do celého světa.

Životní výzvy a jubilea

Alžbětin život byl vystaven mnoha výzvám. Za dobu její vlády se rozpadla koloniální soustava a vzniklo britské společenství národů, známé jako Commonwealth. Proběhlo mnoho zlomových historických událostí, kterým byla svědkem. Potýkala se s rodinnými skandály i nedůvěrou v monarchii. To vše však ustála se ctí a s grácií sobě vlastní. Její smysl pro povinnost a disciplinovanost byl znatelný.
V roce 2015 překonala v délce vládnutí svoji praprababičku Viktorii a stala se tak nejdéle vládnoucím britským monarchou. A letos se dokonce stala druhým nejdéle vládnoucím panovníkem na světě, o příčku před ní je již pouze francouzský král, Ludvík XIV. Nicméně i tak byla nejdéle vládnoucí panovnicí na světě. Vládla neuvěřitelných 70 let.

Poslední chvíle

Poslední okamžiky svého života strávila královna na svém oblíbeném letním sídle, zámku Balmoral, který se nachází ve Skotsku. Na místě, které patřilo k jejím nejmilovanějším. Zemřela ve věku 96 let a zanechala po sobě nejen velkou stopu v dějinách lidstva, ale také v srdcích svého lidu.

Symbol monarchie do Vašich rukou

Královna Alžběta II. na minci zušlechtěné Fairmined ryzím zlatem

Alžběta II. byla symbolem, jenž spojoval starou a novou dobu. Pro mnoho lidí byla jedinou panovnicí a jako taková se dočkala mnoha vyobrazení. Národní Pokladnice Vám její jedinečné vyobrazení přináší na okázalé minci zušlechtěné ryzím Fairmined zlatem, což je tzv. férově vytěžené zlato. Mince byla vydána jako oslava sedmi dekád, které královna Alžběta II. na britském trůnu strávila společně se svým manželem. Zároveň vzdává hold panovnici, která celý svůj život zasvětila monarchii.

Uchovejte si vzpomínku na osobnost, jež se rodí jednou za stovky let!

Pro více informací o minci s portrétem královny Alžběty II. navštivte: Pamětní mince královna Alžběta II.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.