Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Říká se, že trpělivost růže přináší, a toto tvrzní lze určitě spojit i s jedním z nejmocnějších rodů, které kdy Evropě vládly, a to dlouhých 650 let. Oním rodem není nikdo jiný než Habsburkové, dynastie, která naši vlast formovala nepřetržitě neuvěřitelných 392 let a jež inspirovala Národní Pokladnici k jejímu zvěčnění do ryzího stříbra!

Hrad Habsburg

Zrod rodu Habsburků

O Habsburcích lze určitě napsat, že byli jedním z nejmocnějších rodů, jaké kdy Evropa zažila. Jejich nejvýznamnější období se datuje od roku 1273, kdy do čela Svaté říše římské byl zvolen Rudolf Habsburský a končí rokem 1918, kdy byla ukončena první světová válka a rozpadlo se mocné rakousko-uherské impérium.
Habsburkové nebyli přitom zprvu nijak významný rod. Jednalo se o regionální pány sídlící na hradě Habichtsburg neboli Habsburg (tj. Jestřábí hrad), který se tyčil mezi řekami Reussou a Aarou. Odtud své území rozšiřovali výboji, obchodem a promyšlenými sňatky. Ve svém konání byli nakonec tak úspěšní, že během několika dekád získali nadvládu nad podstatnou částí Evropy a od 15. století se dokonce stali nejvýznamnějším panovnickým rodem světových dějin.

Slavná jména rodu Habsburků

Rudolf II.

Mezi Habsburky byli panovníci různého charakteru. Jména některých zanikla v propadlišti dějin, jiná jsou naopak dodnes známá a setkáváme se s nimi již od školního věku. Během jejich vlády došlo k zásadním dějinným momentům, které měly vliv na život našich předků a potažmo i nás.

K nejvýraznějším vládcům, kteří od roku 1526 panovali v naší zemi, patří určitě Rudolf II., který přenesl centrum říše z Vídně do Prahy. Je znám jako milovník umění a jeho nejvýznamnějším počinem byl tzv. Rudolfův majestát. Dále je to jeho bratr Matyáš či Ferdinand II.
Samotný rod Habsburků vymřel po meči roku 1740 s císařem Karlem VI. Nicméně díky Pragmatické sankci se jeho nástupkyní mohla stát jeho dcera, slavná Marie Terezie, jejímž manželem byl lotrinský vévoda František Štěpán. Ti pak společně založili tzv. habsbursko-lotrinskou dynastii, z níž vzešla taková jména jako Josef II., Leopold II., František Josef I. či poslední habsburský císař Karel I.

Ať je vnímání Habsburků jakékoliv, rozhodně jim nelze upřít jistou houževnatost, se kterou došli k postu nejslavnějšího evropského panovnického rodu. Jejich snem, jako mnohých před nimi i po nich, byla velká světová říše, které oni samozřejmě budou vládnout.

Dynastie Habsburků zvěčněna do věčného kovu

František Josef I. na medaili z ryzího stříbra

My v Národní Pokladnici jsme si vědomi důležitosti Habsburků v naší historii. Dlouhých 392 let se nesmazatelně zapsalo jak do naší země, tak do nás samých. Naši předci prožili lepší i horší časy, dle doby, ve které žili. Naším cílem je připomenout Vám zásadní milníky této etapy našich dějin.

První, na koho se v kolekci Dynastie Habsburků můžete těšit, je František Josef I., který vládl dlouhých 68 let, jeho cílem bylo obnovení jednoty monarchie, míru a pořádku v zemi, posílení centrální moci a autority panovníka. Většině soudobé veřejnosti je znám hlavně pro svůj manželský vztah s krásnou Alžbětou Bavorskou, známou pod přezdívkou Sisi.
Pamětní medaile z kolekce jsou raženy z ryzího stříbra, a navíc ještě zušlechtěny pravým zlatem. Jejich předností je úctyhodný průměr 40 mm a hmotnost 20 g. Kolekce jako taková je vydávána ve velice nízké limitaci a k dostání je pouze u nás v Národní Pokladnici.

Pro více informací o nové stříbrné kolekci navštivte: Dynastie Habsburků

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.