Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

„Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost.“ Tato slova kdysi pravil premiér Spojeného království, Winston Churchill. A Národní Pokladnice se s jeho výrokem ztotožňuje a od letošního podzimu Vám přináší zbrusu novou kolekci Historie českých zemí.

Náš národ v průběhu času

Pamětní medaile České království

Kolekce Historie českých zemí vznikla u příležitosti oslav 30. výročí vzniku samostatné České republiky, které se uskuteční již 1. ledna 2023. Byla vytvořena jako připomínka našeho národa, který prošel za dobu své existence časy dobrými, ale i těmi zlými. Byl podroben mnoha zkouškám v boji za svobodu a národní svébytnost.
Některé dějinné události náš lid poznamenaly, jiné zocelily. Naši předci napříč časem bojovali nejen o holé přežití, ale přitom neúnavně vzdorovali ústrkům ze strany vrcholných představitelů moci a nikdy se zcela nevzdali snu o vlastním jazyku a samostatnosti.

Jejich úsilí začalo nabývat reálnějších obrysů až na prahu 20. let 20. století. Tehdy 28. října 1918 mohl, po pádu rakousko-uherského impéria, vzniknout samostatný československý stát. A i když se zdálo, že vše je zalité sluncem, události následujících let přinesly do naší kotliny dobu temna.
Válečné útrapy a období totality se na české mentalitě bezesporu podepsaly. Jednu světlou stránku však měly, začali jsme si vážit svobody a možnosti beze strachu vyjádřit svůj vlastní názor. Naposledy tomu bylo přesně před 30 lety, kdy konečně vznikla Česká republika.

„Nezapomeňme proto na naši minulost, prožívejme přítomnost a tvořme lepší budoucnost.“

Lesk a sláva českého království

Období českého království se datuje od roku 1212 do roku 1867. Na jeho počátku byla vláda českých Přemyslovců, z nichž k nejvýraznějším osobnostem patřil Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý. Ten k českému státu připojil řadu území, jako byly Rakousy, Štýrsko, Korutany či Kraňsko. Tehdy naše hranice sahaly dokonce až k Jadranu! Jeho moc byla natolik neochvějná, že věřil, že dosáhne i na říšskou královskou korunu. Bohužel tyto plány mu zhatili jiní v čele s Rudolfem Habsburským. Po několika pokusech anulovat výsledek volby náš král Přemysl Otakar II. nakonec padl v bitvě na Moravském poli.

Karel IV.

Díky tomu, že o několik let později Přemyslovci vymřeli po meči, se k moci dostal rod Lucemburků. Prvním Lucemburkem na českém trůně byl Jan Lucemburský, který si vzal slavnou Elišku Přemyslovnu. Nejproslulejší osobností z tohoto rodu však byl náš Otec vlasti – Karel IV., který se zasloužil o rozkvět země. Stal se iniciátorem mnoha staveb a rozšířil územní zisky svého otce o Dolní Lužici a zbytek Slezska, Braniborska a několika dalších oblastí.

Karlovým nástupcem se stal jeho syn Václav IV., který bohužel na otcovy úspěchy nedokázal navázat, ba za jeho vlády se země dostaly do hospodářské i celospolečenské krize. Po jeho smrti na český trůn, po mnoha bojích, nastoupil Zikmund Lucemburský, který se však z koruny dlouho netěšil, neboť záhy po jejím získání zemřel.

Po Zikmundově smrti došlo v zemi k mnoha konfliktům, až se nakonec správcovství dostalo do rukou Jiřího z Poděbrad, kterému se říkalo král dvojího lidu (kališníků a katolíků). Jiřímu se sice podařilo zemi stabilizovat, nicméně měl řadu nepřátel mezi nimiž byl i samotný papež. To vše vedlo k situaci, že neusiloval o pokračování dynastie a královskou korunu přenechal Jagelloncům.

Jagellonci v zemi ustanovili dualitu moci. To znamená, že král byl sice stále tím nejdůležitějším v rámci hierarchie moci, avšak při rozhodování potřeboval souhlas stavů. Jagellonská dynastie skončila tragickou smrtí Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče roku 1526.

A od roku 1526 na dalších 392 let usedl do vedení země jeden z nejmocnějších rodů – Habsburkové, jejichž vláda skončila až s koncem první světové války.

Kolekce Historie českých zemí

Kolekce Historie českých zemí je NOVINKOU v portfoliu Národní Pokladnice. Jedná se o soubor 7 krásně zpracovaných medailí, jež jsou zušlechtěny ryzím zlatem. Medaile detailně mapují nejvýznamnější epochy našich dějin. Autorkou všech medailí je talentovaná a uznávaná medailérka Irena Hradecká.

Průměr medailí je úctyhodných 30 mm, což dovoluje vnímat i ty nejmenší detaily a hmotnost činí 11,9 g. Kolekce je limitovaná a k dostání je pouze v Národní Pokladnici. Jako první z kolekce Vás uvítá medaile České království, kterou zdobí design nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV., pražského groše a chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.

Pro více informací o nové kolekci navštivte: Historie českých zemí

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.