Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Milostný příběh, jenž se stal předlohou mnoha divadelních a filmových zpracování, pojednává o mladé lásce dvou lidí, která vlivem nešťastných okolností nedošla svého naplnění. I přes jeho tragičnost však po staletí dojímá a inspiruje celý svět. Nesmrtelný příběh Romea a Julie ožívá obzvlášť nyní, v době svátku všech zamilovaných, na sv. Valentýna.

Romeo a Julie

Milostná tragédie jako nejznámější příběh lásky všech dob!

Každý asi známe z celé tragédie nejznámější balkonovou scénu, kde Julie šeptá do noci: „Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce, anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová."  V ní se milenci navzájem vyznávají ze svých citů, uvědomující si mezi sebou propast, kterou představuje dlouholetá nenávist mezi jejich rody.

Osudný maškarní ples

Slavný příběh se odehrává v italské Veroně v 16. století, kde žijí dva znesvářené rody Montekové a Kapuleti, bojující mezi sebou na život a na smrt. Děj začíná jak jinak než potyčkou mezi příslušníky rodu, kterou nakonec zastaví veronský kníže s varováním, že ten, kdo rozpoutá příští potyčku, bude z města vyhnán.

Romeo, syn Montekův, se tou dobou vzpamatovává z nešťastné lásky k Rosalině, jež jeho city neopětuje. Romeovi přátelé se na jeho soužení nemohou již více dívat, a tak jej přesvědčí, aby se vydali tajně na maškarní ples Kapuletů. Na honosném bále se trojice mladíků výborně baví, když v jednu chvíli Romeo spatří dívku s tváří anděla. V tu chvíli jeho srdce zaplaví touha po neznámé a rozhodne se ji vyhledat, a to i přesto, že tajemnou dívkou není nikdo jiný než dcera jeho úhlavního nepřítele, čtrnáctiletá Julie z rodu Kapuletů, jež je zaslíbena mladému šlechticovi Parisovi. Dívka, aniž by tušila, kým ztepilý mladík v masce je, našla v něm rovněž zalíbení. To však záhy zahalí srdcebol, když zjistí, že jejím vyvoleným je sám Romeo Montek.

Ještě té noci se Romeo vkrade do zahrady Kapuletů a pod balkonem poslouchá Julii, která se vyznává ze svých citů k němu. Když zjistí, že chová k němu stejné city jako on k ní, vystoupí ze svého úkrytu a svěří se jí s opětovanou láskou. Mladá dvojice ohromená hloubkou svého vzplanutí a síly citů, toužící být po zbytek života spolu, se domluví na tajné svatbě. Pak se Romeo s Julií rozloučí a vypraví se za svým zpovědníkem, otcem Lorenzem, s prosbou, aby oba zamilované oddal. Mnich zprvu váhá, avšak Romeo jej svým horoucím vyznáním přesvědčí. Přičemž Lorenzo ve sňatku spatřuje i šanci na usmíření dvou vlivných rodů.

Chvíle štěstí střídá bolest a zármutek

Druhý den se vypraví Juliina chůva za Romeem ohledně domluvení záležitostí kolem svatby, když dostane potvrzení, že vše je zařízeno, vrátí se s radostnou novinou k Julii. O několik málo hodin později se koná tajná svatba dvou mladých duší, jež si slibují věčnou lásku a věrnost. Avšak posvátnost dne je narušena ještě to odpoledne, kdy opět dojde k bitce mezi Monteky a Kapulety. V této potyčce je tragicky zabit Tybaltem Kapuletem Romeův přítel Merkucio.

Zdrcený Romeo, považující nyní Tybalta za svého příbuzného, se konfliktu vůbec nechce účastnit, avšak bolest ze ztráty přítele a čest mu nedovolují věc ponechat, a tak v souboji Tybalta zabije. O opětovném střetu mezi rody se dozví veronský vévoda, který se již dříve nechal slyšet, že další bitka bude mít za následek vyhnání viníka z Verony. Oba rody tak upadnou v nemilost a Romeo je za trest vyhnán z města.

Po vynesení rozsudku spěchá Romeo nejprve za Lorenzem. Je nešťastný z toho, co se stalo a bojí se, že Julie jej už nikdy nebude chtít vidět, jelikož zabil jejího bratrance a uvrhl tak ještě větší neštěstí a nenávist na jejich rody. U Lorenza narazí na Juliinu chůvu, která jej pošle za svou paní, jež pláče nad nešťastnou událostí. V okamžiku, kdy se novomanželé setkají, padnou si do náručí, vzájemně se utěšují a stráví spolu noc. Ráno musí Romeo opustit město a odchází do Mantovy, prostředníkem mezi manželi je pověřen Lorenzo.

Boj za lásku, který končí tragicky

Dny plynou a Julie chřadne smutkem nad nemožností být se svým milovaným Romeem. Všichni si však myslí, že důvodem jejího pláče je Tybaltova smrt. Rozhodnou se tedy, že je nejvyšší čas provdat ji za Parise, který je do ní zamilován. Julie zděšena rozhodnutím rodičů vyhledá Lorenza a prosí jej o pomoc. Ten vymyslí vskutku záludný plán, o kterém Julii zpraví. Dá jí lektvar, po jehož pozření bude vypadat jako mrtvá. Přičemž zároveň chce poslat Romeovi zprávu o manželčině fiktivní smrti a o tom, aby si pro ni přišel. Chce tak dát manželům šanci začít žít společný život jinde.

Romeo a Julie

Julie vypije jed den před chystanou svatbou s Parisem a ráno ji najdou mrtvou. Všechny zaplaví zármutek a místo veselí se chystá smuteční rozloučení. Její tělo odnesou do rodinné hrobky, jak Lorenzo očekával a zároveň se chystá k Romeovi vyslat posla s vysvětlující zprávou.

Souhrou náhod však dojde k poslově zdržení a namísto zprávy se dříve k Romeovi dostává sdělení jeho sluhy o Juliině skonu. Ten zachvácen hlubokým žalem, spěchá zpět do Verony za svou milovanou, přičemž cestou si kupuje jed, který mu umožní spočinout navždy vedle ní. U hrobky se střetne s Parisem a mezi muži dojde k potyčce, při které Paris umírá. Pak vchází do hrobky, kde v jejím středu leží na oltáři nehybné Juliino tělo. Bolest svírající nebohého Romea se ještě více znásobí při pohledu na svoji lásku a uvědomění si trýznivé skutečnosti. U oltáře ještě chvíli vnímá Juliinu krásu, slibujíc, že brzy se opět spolu shledají a naposledy ji políbí. Pak v jednom okamžiku vypije jed, jenž držel po celou dobu při sobě a umírá. Chvilku na to Julie ze svého spánku procitá a vedle sebe na oltáři nachází mrtvého Romea. V ten moment zaplaví její srdce neproniknutelný žal a líbá Romeova ústa snažíc se na nich zachytit poslední zbytky jedu. Nakonec její zrak spočine na Romeově dýce, kterou si s bolestí nad ztracenou láskou probodne srdce.

Tak končí život mladých milenců, jejichž čistá a hluboká láska nehleděla na mocenské boje či nenávist panující mezi jejich rody. Šli za hlasem svého srdce, doufajíc, že jejich láska obměkčí i srdce jejich znesvářených rodin.

Shakespearovo dílo je aktuální i dnes

Shakespearova milostná tragédie končí scénou, kdy nad mrtvými těly nebohých milenců dojde k usmíření obou rodů, jež místo lásky a radosti spojí žal nad ztrátou svých dětí. Byť bylo dílo napsáno před mnoha sty lety, je i v současné době stále aktuální a ohromuje svojí hloubkou, kterou mnohdy může dnešní člověk v sobě hledat. Dílo stále inspiruje mnoho divadelních a filmových tvůrců a spisovatelů a dá se označit za umělecký výtvor, který překonává čas, zanechává jisté poselství a nutí nás k zamyšlení.

„Dva rody, oba stejně vznešené, jež proti sobě léta vedou boj, zas vyvolaly v krásné Veroně ze staré zášti nový nepokoj. Z prokletých beder obou nepřátel zrodil se nešťastný pár milenců a pouze jejich krutý osud měl konečně pohřbít zlobu rodičů. Ten příběh lásky, která končí smrtí, i nenávisti otců, jež by snad neskončila, nebýt smrti těch dětí." Úryvek z chóru Shakespearovy hry Romeo a Julie

Mince Romeo a Julie zušlechtěná ryzím zlatem

Příběh věčné lásky zachycen na minci zušlechtěné ryzím zlatem!

Shakespearovo dílo Romeo a Julie se stalo inspirací pro mnohá zpracování a v numismatice tomu není jinak. Příběh dvou mladých milenců je stále aktuální, nicméně v období svátku všech zamilovaných na sv. Valentýna si jej více připomínáme.

Národní Pokladnice vám nesmrtelný příběh Romea a Julie přináší na krásně zpracované 3D minci ve tvaru srdce, jež je zušlechtěna ryzím zlatem 999/1000 a pyšní se velice nízkou limitací. Mince zachycuje moment milostného vyznání mezi Romeem a Julií a je všeříkajícím dárkem pro všechny zamilované, nejen v období Valentýna.

Minci Romeo a Julie naleznete, společně s dalšími tipy na dárky pro všechny zamilované, v nové valentýnské sekci na stránkách Národní Pokladnice: VALENTÝN

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.