Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Je autorem takových děl jako je Proměna, Proces či Zámek. Přitom stačilo málo a svět by se o jeho literární genialitě nikdy nedozvěděl! Jeho rozporuplná osobnost je tak trochu dodnes záhadou, bez ní by však nikdy nebyl schopen stvořit díla, jež se stala inspirací mnoha umělcům a jež jsou i v dnešní době více než aktuální.

Dětství a mládí

Franz Kafka

Franz Kafka přišel na svět 3. července 1883 v Praze, do židovské rodiny obchodníka s galanterií Hermanna Kafky a jeho ženy Julie Kafkové. Manželé měli celkem šest dětí, přičemž Franz byl nejstarší. Další dva synové zemřeli v útlém věku a o tři dívky rodina přišla v koncentračních táborech.

Franzovi se jako prvorozenému dostalo od otce německého vzdělání, které mu mělo zajistit lepší budoucnost. A tak malý Franz nastoupil nejprve do německé chlapecké školy, a poté i na Německé státní gymnázium v Praze.

Již v tomto věku se začala u Franze objevovat psychická nestabilita. Často trpěl pocity neklidu, slabosti a byl citlivý na příznaky jakékoliv choroby, která byla mnohdy jím vsugerována. Jeho labilita otce popuzovala a byla předmětem kritiky. To vyústilo až v jejich vzájemné odcizení.

Období, kdy nastoupil na práva na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity, lze charakterizovat v jeho životě za přelomové. Nejenže se začal věnovat literární tvorbě, která zprvu byla jeho terapií a únikem od niterných problémů, ale také zde potkal Maxe Broda, který se stal nejen jeho přítelem, ale v budoucnu také zprostředkovatelem jeho děl.

Po právech Franz nastoupil jako koncipient do pojišťovny. Byl svědomitým a pracovitým zaměstnancem, který si vysloužil uznání svého okolí. Dokonce byl v brzké době povýšen na tajemníka, což bylo v tehdejší době značným úspěchem. I přes to všechno se však Franz necítil naplněný a čím dál více docházel k přesvědčení, že jeho životním posláním je literatura.

Vztah k psaní a ženám

Franz Kafka

Své první texty začal publikovat v roce 1908 v mnichovském časopise Hyperion a v Brodově almanachu Arkadia. Účastnil se i veřejných čtení, kam dle Broda docházel vždy pečlivě upravený. Na svém vzhledu si zakládal a své tělo utužoval plaváním, veslováním a cyklistikou. Ve společnosti působil mírným dojmem, nesnášel výstřelky a vulgární humor.  Během těchto čtecích sezení si získal sympatie mnoha žen, avšak vztah k nim měl velice komplikovaný. Dalo by se říct, že jej udržoval spíše na platonické bázi.

Spekuluje se, že Kafku znervózňovala tělesná láska, což měl údajně přiznat i své první snoubence Felice Bauerové, kterou potkal v roce 1912, a se kterou byl dokonce dvakrát zasnoubený. Snoubenci se definitivně rozešli v roce 1917, kdy Kafka zjistil, že trpí tuberkulózou, se kterou nakonec bojoval dlouhých sedm let.

V roce 1919 se zamiloval do své druhé snoubenky Julie Vohryzkové, avšak i zde se opakoval stejný scénář, a nakonec došlo k anulování zásnub.

Poslední partnerkou, která ho nakonec opatrovala na smrtelné posteli byla Dora Diamantová.

I přesto, že za svůj život udržoval kontakt s více ženami, mimo jiné i novinářkou Milenou Jesenskou, jež jeho díla přeložila do češtiny, byla na prvním místě v jeho životě vždy literární tvorba.

Psaní bylo jeho životem, nicméně i vztah k němu měl tak trochu zvláštní. S mnoha díly, které napsal byl nespokojený, projevoval se u něj silný perfekcionismus, který vedl až k tomu, že mnoho své tvorby spálil. Mnohdy se ve svých dílech snažil vystihnout nepostižitelné. Řadu svých příběhů ani nedokončil. A z jeho děl čiší pocity osamocenosti, odcizení a marnosti. Hrdinové jeho děl jsou často ponižovanými oběťmi úřední mašinerie.

Závěr života

Jak již bylo zmíněno Franz Kafka se potýkal mnoho let s tuberkulózou, v roce 1924 se jeho stav rapidně zhoršil, a i přesto, že se snažil s nemocí bojovat, podlehl ji 3. června v sanatoriu v Kierlingu v Dolním Rakousku. Bylo mu pouhých čtyřicet let.

Před svou smrtí ještě stihl rozdělit svoji tvorbu mezi Maxe Broda a Doru Diamantovou. Jeho posledním přáním bylo, aby nevydaná díla byla spálena. Dora svůj slib splnila, Max nikoliv, díky čemuž se celý svět mohl dozvědět o nadanosti tohoto nevšedního člověka.

Franz Kafka

Ikona literární tvorby na medaili z 1 unce stříbra!

Franz Kafka byl nadaný umělec, který svou tvorbou inspiroval mnoha dalších umělců. Nás z Národní Pokladnice inspiroval k vytvoření pamětní medaile, jež mu vzdává hold.

Pamětní medaile, vydaná na počest 140. výročí narození, je z 1 unce ryzího stříbra 999/1000, o průměru 38,61 mm a s velice nízkou limitací. Pouhých 100 zákazníků bude moc vlastnit tuto jedinečnou pamětní medaili!

Proto, pokud jste obdivovatelem Franze Kafky, milovníkem jedinečných numismatů či obojího, je pamětní medaile s Franzem Kafkou to pravé pro Vás.

Pro více informací o pamětní medaili navštivte: FRANZ KAFKA NA MEDAILI
 

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.