Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Přesto, že existovaly před mnoha staletími a jejich život byl na hony vzdálen tomu našemu, pravdou zůstává, že položily základy našeho současného světa. Právě v jejich době se zrodila literatura, divadlo, malířství, sochařství či architektura. Díky nim dnes disponujeme vědomostmi a zkušenostmi, které považujeme za samozřejmé.

Mayská civilizace

Mayská civilizace

Říše Mayů se rozprostírala v oblasti poloostrova Yucatan v Mexiku. Jednalo se o civilizaci, jež vynikala v astronomii a matematice a zanechala po sobě velké množství velkolepých staveb. Zdrojem inspirace byli pro Maye Olmékové, civilizace, od níž různé národy včetně Mayů převzaly kulturní a náboženské rysy, číselnou soustavu či kalendář.

Důležitým bodem v životě Mayů bylo náboženství, kdy věřili ve více bohů. V jejich životech hrály důležitou roli obřady a rituály, jež byly mnohdy velmi kruté a byly prováděny za účelem naklonění si přízně bohů.

Důvod, proč se nakonec Mayská říše rozpadla, není znám. Opět, jako u všech civilizací, se hovoří o přírodní katastrofě či válce, avšak pravý důvod nám stále zůstává zahalen.

Tikal – symbol mayské civilizace

Zaniklé město, rozprostírající se na území Guatemaly, pravděpodobně jako první Evropan spatřil františkánský bratr Andrés de Avendaño v roce 1696.

Tikal reprezentuje starou mayskou kulturu, vznikl mezi léty 800 – 600 př. Kr. a osídlen byl zhruba 1800 let. Je natolik populární, že obrázky jeho strmých pyramid se objevují na knižních obálkách či bankovkách.

Aztécká civilizace

Civilizací, obývající Mexiko v době předkolumbovské, okolo 10. století n.l., byli Aztékové. Nejen udatní válečníci, ale také zemědělci a řemeslníci, kteří svoji kulturu postavili na kultuře Toltéků a Mayů, svět ohromili stavbou rozsáhlých architektonických komplexů a mohutných soch. Však také jejich hlavní město Tenochtitlán bylo označováno za nejkrásnější město na světě. Město bylo rozděleno do čtyř částí, které byly uprostřed spojeny posvátnou zónou. Kromě obytných částí byly ve městě chrámy, hřiště, rozsáhlé zahrady či termální lázně.

Aztécká civilizace se dostala do problémů během 16. století a později byla dobyta Španělem Hernánem Cortésem.

Aztécký sluneční kámen

Sluneční disk dle aztécké mytologie zobrazuje pět po sobě jdoucích světů Slunce. Centrální obraz čedičové sochy zobrazuje buď boha slunce Tonatiuh nebo boha země Tlaltecuhtli. Bohatě vyřezávaný kámen byl kdysi součástí architektonického komplexu Temple Mayor a měří v průměru 3,58 metru, je silný 98 centimetrů a váží 25 tun.

Jedná se o nejslavnější starověkou mexickou sochu, objevenou v prosinci roku 1790 v Mexico City.

Starověké Řecko

Starověké Řecko

První řecká civilizace vznikla na Krétě, která svou výhodnou polohou byla předurčena k obchodu a s tím souvisejícím kontaktům s Blízkým východem, Malou Asií a Egyptem. Zdejší civilizace se nazývala minojská, dle legendárního knósského krále Mínoa.

Minojci budovali svá města a paláce zdobené sochami a nástěnnými malbami. Nejznámějším palácem byl Knóssos, který byl hospodářským centrem rozsáhlé oblasti.

O příčinách zániku civilizace se dodnes vedou diskuse, jednou z variant byl výbuch sopky na ostrově Théra (Santorini), od této varianty se však postupně ustupuje a na světlo vstupuje teorie, že zánik minojské civilizace byl zapříčiněn postupným infiltrováním Achájců, nositelů mykénské kultury.

Bohyně Athéna

Athéna patřila k oblíbeným dětem nejvyššího boha Dia. Dle legendy vzešla z Diovy hlavy již jako dospělá a v brnění. V řeckém náboženství byla ochránkyní měst, bohyní války, řemesel a rozumu. Nejčastěji byla zobrazovaná jako vznešená žena vyzbrojená štítem a kopím, v dlouhém rouchu a v chocholaté přilbě.

Athéna je patronkou velkých měst, jako jsou Athény. Dle pověsti se jí stala poté, co městu darovala olivovník, jenž byl pro obyvatele mnohem cennější než Poseidonův kůň, a nad Poseidonem tak vyhrála. Na oplátku lidé postavili Athéně v centru města akropoli zvanou Parthenón.

Poznejte starověké kultury prostřednictvím kalendáře pro rok 2024!

Nástěnný kalendář s bankovkami

Máte rádi historii či jste nadšenec do numismatiky, popřípadě obojího? Pokud ano, tak máte nyní skvělou možnost si pořídit velký nástěnný kalendář pro rok 2024! Můžete jím obdarovat sebe či někoho blízkého.

A co v něm naleznete? Kalendář je věnován starověkým kulturám, tudíž každý měsíc poznáte jinou starověkou kulturu, která se nesmazatelně zapsala do dějin naší Země. Hlavní přidanou hodnotou kalendáře je, že každému měsíci v roce vévodí bankovka, jež odkazuje pokaždé k jiné starověké kultuře. Postupem roku se tak seznámíte se 12 bankovkami.

Zajímat vás určitě bude i skutečnost, že se jedná o oběžné bankovky, které se však nikdy nedostaly do oběhu a jsou tak v prvotřídní kvalitě.

A nač se můžete těšit? Prozradíme, že lednovou bankovkou je 1 Peso z Mexika s motivem Aztéckého slunečního kamene, březnovou je řecká 100 drachma oslavující bohyni Athénu či srpnovou je guatemalský ¼ quetzal, jenž zdobí chrámový komplex Tikal.

Pro více informací o kalendáři navštivte: KALENDÁŘ S BANKOVKAMI PRO ROK 2024

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.